เผยพนักงานบริษัทในเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่รอวันได้กลับเข้าทำงานในออฟฟิศ โดยเฉพาะพนักงานกลุ่ม Gen M ที่คิดถึงการทำงานในออฟฟิศมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ หนุนตลาดสำนักงานยังคงเป็นที่ต้องการของบริษัทและองค์กร

จากข้อมูลของเจแอลแอล ได้สำรวจความเห็นพนักงานกลุ่มตัวอย่างขององค์กรต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิก พบว่า จากพนักงานที่เข้าร่วมการสำรวจความเห็นทั้งหมด 68% ทำงานจากที่บ้าน ซึ่งในจำนวนนี้ 61% บอกว่าคิดถึงออฟฟิศของตน แต่ขณะเดียวกันก็หวังว่าในอนาคต บริษัทจะใช้นโยบายสถานที่ทำงานแบบไฮบริดที่ให้พนักงานสามารถทำงานได้ทั้งในออฟฟิศและจากสถานที่อื่น ๆ

 

sportlight

 

ผลสำรวจเผยคนส่วนใหญ่ชอบทำงานที่บ้าน

ผลการสำรวจความเห็นดังกล่าว ได้รับการเปิดเผยในรายงานที่มีชื่อว่า Home and away: the new hybrid workplace? ซึ่งเจแอลแอลจัดทำขึ้น เพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะยืดเยื้อของสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้พนักงานจำนวนมากของบริษัท/องค์กรต่าง ๆ ต้องทำงานจากที่บ้านเป็นเวลานาน โดยเป็นการสำรวจความเห็นพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 1,500 คนใน 5 ประเทศใหญ่ของเอเชียแปซิฟิก

รายงานฉบับดังกล่าว ระบุว่า พนักงานพึงพอใจกับความมีอิสระในการทำงานที่บ้าน แต่ขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่คิดถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ออฟฟิศเพราะเป็นสถานที่ที่พนักงานสามารถพบปะพูดคุยและทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดมากกว่า

 

กลุ่ม Gen M กว่าครึ่ง คิดถึงการทำงานในออฟฟิศ

จากการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมการสำรวจตามอายุ พบว่า พนักงานในกลุ่มเจนมิลเลนเนียล (กลุ่มคนปัจจุบันที่มีอายุระหว่าง 20 เศษ ๆ ถึง 30 เกือบปลาย) เป็นกลุ่มที่สัดส่วนสูงสุด (66%) ที่บอกว่าคิดถึงการทำงานในออฟฟิศ ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศการทำงานที่เป็นกิจลักษณะ และมุ่งเน้นการทำงานเป็นหลัก

นอกจากนี้ 81% ของพนักงานกลุ่มเจนมิลเลนเนียล แสดงความเห็นว่า เทคโนโลยีมีความพร้อมรองรับการทำงานที่บ้าน และ 52% บอกว่า การทำงานที่บ้านได้ประสิทธิผลดีขึ้น อย่างไรก็ดี มีพนักงานจำนวนหนึ่งที่ยอมรับว่า ไม่สามารถจัดสถานที่ที่บ้านให้มีบรรยากาศเหมาะกับการทำงานได้จริง ๆ

จัดบ้าน-จัดห้องคอนโด ให้เหมาะกับ Work From Home

 

ออฟฟิศ/สำนักงานยังจำเป็น แม้เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน

จะเห็นได้ว่าพนักงานทั่วเอเชียแปซิฟิกสามารถปรับตัวให้ทำงานนอกออฟฟิศได้เป็นอย่างดี แต่ขณะเดียวกัน มีพนักงานจำนวนมากที่ยังคงต้องการสภาพแวดล้อมการทำงานในรูปแบบออฟฟิศ ดังนั้น เป็นที่ชัดเจนว่า ออฟฟิศสำนักงานจะยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัท/องค์กรต่อไป

แต่กระแสที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเกี่ยวกับการให้พนักงานสามารถทำงานจากสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ออฟฟิศ จะทำให้บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์ใหม่ในการกำหนดรูปแบบสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับวิถีการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไปของบุคลากร

Work From Home อย่างไรให้ชีวิตสมดุล

 

อาคารสำนักงานต้องปรับตัวเพื่อรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ

 

สถานที่ทำงานยุคใหม่ต้องไฮบริด ทำได้ทั้งในออฟฟิศและจากที่บ้าน

การที่พนักงานมีความคาดหวังสูงขึ้นว่า ในอนาคตองค์กรจะใช้รูปแบบสถานที่ทำงานไฮบริด คือการให้ทำงานได้ทั้งในออฟฟิศและจากที่บ้านหรือสถานที่อื่น จะมีอิทธิพลสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และวัฒนธรรมร่วมขององค์กร

ทั้งนี้ 29% ของพนักงานที่เข้าร่วมการสำรวจ มีความมั่นใจสูงต่ออนาคตขององค์กร และ 27% มีความมั่นใจสูงในอนาคตการงานของตนเอง ในขณะที่พนักงานเจนมิลเลนเนียลมีความมั่นใจสูงกว่านั้น คือ 35% และ 34% ตามลำดับ

พนักงานผู้ตอบแบบสำรวจมองว่า เป็นหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทนายจ้างที่จะต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกดังกล่าว และส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ไม่ว่าจะทำงานจากที่บ้านหรือที่ออฟฟิศ

 

โควิด-19 กับยุคที่อาคารสำนักงานต้องปรับตัว

 

รายงานของเจแอลแอลยังได้เสนอแนะประเด็นที่บริษัทนายจ้างควรพิจารณาสำหรับการดำเนินนโยบายสถานที่ทำงานไฮบริด ดังนี้

1. ออฟฟิศสำนักงานจะยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อไป

การให้พนักงานทำงานจากสถานที่อื่นกำลังเป็นกระแสที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า บริษัทจะสามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความหลากหลายและกระจายตัวออกไปมากขึ้น แต่ความท้าทายจะอยู่ที่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น โดยทั่วไปออฟฟิศจะยังคงมีความสำคัญเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการทำงานมากที่สุด

2. ออฟฟิศจะได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางทางสังคม

ออฟฟิศให้วิถีชีวิตการทำงานที่ไม่สามารถสร้างเลียนแบบขึ้นมาที่บ้านได้ เป็นศูนย์กลางทางสังคมขององค์กรที่พนักงานมารวมตัวกันเพื่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน การออกแบบและกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ จะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ออฟฟิศเป็นสถานที่ที่พนักงานสามารถมีความร่วมมือระหว่างกันได้ แม้จะมีการแบ่งทีมสลับกันทำงานที่ออฟฟิศและที่อื่น

3. องค์กรแห่งอนาคตจะใช้นโยบายที่มีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของพนักงาน

การทำงานจากที่บ้านทำให้พนักงานจำนวนมากมีความสุขจากการมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการควบคุมสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น บริษัท/องค์กรต่าง ๆ จะต้องคิดใหม่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานสำหรับพนักงาน โดยอาจต้องพิจารณาการผสมผสานของสถานที่ทำงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานใหญ่ของบริษัท สำนักงานย่อย Co-Working และบ้านของพนักงานเอง เพื่อให้มีสถานที่ทำงานแบบไฮบริดอย่างแท้จริง

8 อาชีพเด่น งานไหนสามารถทำที่บ้านได้ในปี 2020

 

อาคารสำนักงานทยอยเข้าสู่ตลาดอีกกว่า 2.4 ล้าน ตร.ม.

ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ กำลังอยู่ในช่วงของการประเมินกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับสถานประกอบการของตน โดยเน้นให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของพนักงาน

ในขณะเดียวกัน มีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่กำลังจะทยอยสร้างเสร็จในอีกราว 6 ปีข้างหน้าคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 2.4 ล้านตารางเมตร หมายความว่า บริษัทต่าง ๆ จะมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกเช่าพื้นที่สำนักงานและปรับกลยุทธ์การใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ของการทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ สะท้อนให้ถึงวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับสถานที่ทำงานสำหรับบริษัท/องค์กรต่างๆ

 

อย่างไรก็ดี สำนักงานจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร เป็นสถานที่ก่อกำเนิดวัตถุประสงค์ร่วม ตอบสนองความต้องการและเติมเต็มชีวิตหน้าที่การงานของบุคลากร แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงหนึ่งนั้น ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบของสำนักงาน ดังที่เห็นได้จากการเกิดขึ้นของสถานที่ทำงานแบบไฮบริดที่มีการผสมผสานให้เกิดความคล่องตัว ทำได้ทั้งในออฟฟิศและจากที่บ้าน

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

เขียนความเห็น