กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ ประกันบ้าน 2567 ทำหรือไม่ทำ พิจารณาอย่างไร

DDproperty Editorial Team
กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ ประกันบ้าน 2567 ทำหรือไม่ทำ พิจารณาอย่างไร
กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ เป็นคำถามชวนสงสัยสำหรับคนที่กำลังขอสินเชื่อบ้าน โดยประกันหลัก ๆ ที่จะได้รับการแนะนำจากธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อมีหลายประเภท เช่น ประกันชีวิต คุ้มครองหนี้สินบ้าน ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ ไขข้อข้องใจในบทความนี้
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ

เมื่อยื่นกู้บ้าน ธนาคารมักจะแนะนำให้ผู้ขอสินเชื่อบ้านทำประกันควบคู่ไปกับการขอสินเชื่อ กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ จะไม่ได้อยู่ที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด แต่จะอยู่ที่ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้ตัดสินใจ โดยประกันแต่ละประเภทก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนี้

ประกันชีวิต คุ้มครองหนี้สินบ้าน

กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองหนี้สินบ้าน หรือประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Mortgage Reducing Term Assurance: MRTA) ผู้ขอสินเชื่อจะทำหรือไม่ก็ได้ หากไม่ทำก็ไม่ได้ส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อใด ๆ
แต่หากมองในแง่ความคุ้มครองผู้ทำประกัน กรณีเสียชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก็จะได้รับเงินชดเชยเท่ากับทุนประกันหรือความคุ้มครองที่คงเหลืออยู่ โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้ที่เหลือให้แก่ธนาคาร
ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้ขอสินเชื่อ ทุนประกัน และระยะเวลาความคุ้มครอง การจ่ายค่าเบี้ยประกันมักจ่ายเพียงครั้งเดียว หรือบางธนาคารให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยได้ โดยให้เป็นวงเงินสินเชื่อ
ผู้ที่กำลังผ่อนบ้านที่กำลังคิดว่า กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้านเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้ขอสินเชื่อ ทางครอบครัว หรือทายาทจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระในการผ่อนชำระหนี้สิน
ข้อควรรู้ ก่อนทำประกันชีวิต คุ้มครองหนี้สินบ้าน
1. ทางธนาคารไม่ได้บังคับขายประกันชีวิต คุ้มครองหนี้สินบ้าน และไม่สามารถนำไปเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการให้สินเชื่อ กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ ผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
2. เบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้านที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท
3. หากชำระหนี้หมดก่อนระยะเวลาคุ้มครองของประกัน สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ ตามมูลค่าเงินสดคงเหลือในกรมธรรม์ และในกรณีผู้กู้เสียชีวิตก่อนกรมธรรม์หมดอายุ ผู้รับผลประโยชน์สามารถขอรับสินไหมทดแทนคืนได้
4. หากต้องการรีไฟแนนซ์ สามารถเลือกได้ว่าจะขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือเลือกเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากธนาคารเดิมเป็นธนาคารใหม่ได้ แบบไหนคุ้มกว่ากัน พิจารณาได้จาก
สิ่งที่ควรพิจารณารายละเอียด
เบี้ยประกันเบี้ยประกันธนาคารใหม่ จ่ายกี่บาท คุ้มครองอะไรบ้าง
เงินคืนเงินคืนได้เท่าไหร่ (กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์จากธนาคารเดิม)
โปรโมชั่นธนาคารใหม่ที่จะรีไฟแนนซ์ไป มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้าง
ความคุ้มค่าเปรียบเทียบประโยชน์และความคุ้มค่า
ขอลดดอกเบี้ยบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี

ขอลดดอกเบี้ยบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี

กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ หาคำตอบได้ที่นี่

ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย

ในส่วนของประกันอัคคีภัย จัดอยู่ในกลุ่มประกันภัยที่ต้องทำ ดังนั้น คำถามที่ว่า กู้บ้าน ต้องทำประกันภัยด้วยเหรอ โดยทั่วไปธนาคารจะให้ผู้ขอสินเชื่อบ้านทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เพราะหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับบ้าน อย่างน้อยก็มีประกันที่ช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
ประกันไฟไหม้บ้าน 4 ข้อควรรู้ ทุนประกัน เงื่อนไข ความคุ้มครอง ระยะเวลา

ประกันไฟไหม้บ้าน 4 ข้อควรรู้ ทุนประกัน เงื่อนไข ความคุ้มครอง ระยะเวลา

ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย จะให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัย
โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน ดังนี้
1. ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. การระเบิดทุกชนิด
4. ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น
5. ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ
นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อความคุ้มครองในส่วนภัยพิบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น
1. ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อยการรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ
2. ภัยจากลมพายุ
3. ภัยจากน้ำท่วม หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งจะเป็นทางน้ำธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม
4. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงน้ำท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ทั้งนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใด ๆ จากอวกาศ
5. ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายความรวมถึง น้ำฝน น้ำค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือ ฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ำจากเครื่องพรมน้ำหรือท่อน้ำอื่น ๆ ที่เกิดเสียหายขึ้นเนื่องจากลูกเห็บโดยตรง
​​ทั้งนี้ ทุนประกันหรือวงเงินคุ้มครอง ไม่ควรน้อยกว่า 70% ของมูลค่าบ้านและทรัพย์สิน เพราะหากเกิดความเสียหายเพียงบางส่วน ก็จะยังได้รับเงินชดเชยเหมือนทำประกันไว้เต็มมูลค่า โดยค่าเบี้ยประกันจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-3,000 บาท ต่อทุนประกัน 1 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายและความคุ้มครองที่ได้รับแล้วถือว่ามีความคุ้มค่า
กู้บ้าน ต้องทำประกันด้วยเหรอ เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผู้ขอสินเชื่อควรทำความเข้าใจไว้ในเบื้องต้น จะได้ง่ายในการตัดสินใจ ส่วนจะขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดี สามารถอัปเดตดอกเบี้ยบ้านทุกธนาคารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

กู้บ้าน หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้าน มีข้อดีคือ หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้ขอสินเชื่อ ครอบครัวจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระในการผ่อนชำระหนี้สิน

กู้บ้าน ควรทำประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน ดังนี้ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การเฉี่ยว-ชนของยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน