กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน เช็ก 3 ความพร้อมก่อนยื่นกู้สินเชื่อ

DDproperty Editorial Team
กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน เช็ก 3 ความพร้อมก่อนยื่นกู้สินเชื่อ
กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน หนึ่งในข้อสงสัยของผู้ที่กำลังวางแผนกู้ซื้อบ้านกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในเบื้องต้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านนั้น ธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้กู้ที่แตกต่างกันออกไป
ปัจจัยหลัก ๆ จะพิจารณาจากอายุ อาชีพ รายได้ ประวัติการชำระหนี้ ภาระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงอายุงาน กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน ถึงจะขอสินเชื่อกู้บ้านได้ ที่นี่มีคำตอบ
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน

สำหรับมนุษย์เงินเดือน ทำงานมาได้สักระยะ เริ่มวางแผนอยากจะขยับขยาย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน การจะสามารถขอกู้ซื้อบ้านได้นั้น ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาจากอายุงานที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสามารถรวมกับอายุงานจากที่ทำงานเก่าได้ แต่ที่สำคัญ คือ ต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือหากเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

กู้เงินซื้อบ้าน ทำไมต้องดูอายุงาน

การที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน นำอายุงานมาหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณา กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน เพราะอายุงานสามารถสะท้อนความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ได้
การที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องการรู้ว่าทำงานมาแล้วกี่เดือน ก็เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ถึงความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งส่งผลต่อการชำระหนี้ที่สม่ำเสมอ ไม่เกิดปัญหาผิดนัดชำระหรือขาดส่งในอนาคต เพราะถ้าเพิ่งผ่านการทำงานมาไม่ถึง 6 เดือน หรือยังไม่ผ่านช่วงทดลองงาน ก็อาจมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงาน เกิดความไม่แน่นอน และส่งผลต่อการผ่อนชำระหนี้ได้เช่นกัน
ซื้อบ้านพร้อมอยู่มีข้อดีอย่างไร

ซื้อบ้านพร้อมอยู่มีข้อดีอย่างไร

ในกรณีเพิ่งเรียนจบ หรือย้ายงานใหม่ แต่อยากกู้ซื้อบ้าน จึงยังไม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้ในทันที ควรรอให้ผ่านพ้นช่วงทดลองงาน มีอายุงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ กำหนด
โดยส่วนใหญ่แล้ว กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน หากทำงานมานานเกิน 6 เดือนแล้ว นั่นหมายถึงว่าได้ผ่านพ้นช่วงทดลองงานและทำงานมาผ่านมาได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา
กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน เช็ก 3 ความพร้อมก่อนยื่นกู้สินเชื่อ

ปัจจัยที่ธนาคารใช้พิจารณาเมื่อขอสินเชื่อบ้าน

นอกจากรู้ว่ากู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนำมาพิจารณา โดยหลัก ๆ มีดังนี้
ปัจจัยรายละเอียด
รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท (สัดส่วนหนี้ 40-60% ของรายได้)
ภาระหนี้ ​ไม่เกิน 60% ของรายได้
อายุ20-65 ปี

1. รายได้

วงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับรายได้ รายจ่าย และหนี้สินในแต่ละเดือน ถ้ามั่นใจว่าสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ มีรายได้ที่มั่นคง เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่บอกได้ว่าจะเริ่มขอสินเชื่อได้

2. ภาระหนี้

การปลอดภาระหนี้ เป็นสถานะที่ดีที่สุดในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อดีในแง่ของวงเงินที่จะได้รับจากการขอสินเชื่อ รวมทั้งการจัดสภาพคล่องของตัวเองในแต่ละเดือน เมื่อรู้แล้วว่ากู้ซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน ขั้นตอนถัดไป คือ การตรวจสอบดูว่ามีภาระในการผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต หรือภาระหนี้อื่น ๆ หรือไม่ รวมทั้งไม่มีประวัติหนี้เสียในข้อมูลเครดิตบูโร

3. อายุ

นอกจากรายได้ และภาระหนี้ หนึ่งในคุณสมบัติในการขอสินเชื่อตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงิน คือ อายุ กำหนดให้วัยเริ่มทำงานหรืออายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อได้
โดยข้อดีของการเริ่มขอสินเชื่อตั้งแต่อายุยังน้อย คือ ทำให้มีระยะเวลาผ่อนชำระได้นาน และได้รับสิทธิ์ในการผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า เพราะวัยเริ่มทำงานยังมีภาระในการใช้จ่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายเมื่ออายุมากขึ้น ที่ถึงแม้จะมีเงินเดือนสูงขึ้นตามอายุงาน แต่ภาระการใช้จ่ายก็มักจะสูงขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายวางแผนแต่งงาน วางแผนมีลูก ค่าเทอมลูก ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ แม้ว่าวัยเริ่มทำงานอาจจะยังมีภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัวมากนัก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยนี้เป็นวัยที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคม สังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ กิน-เที่ยว-ดื่มกับเพื่อน หรือถ้าใครเป็นสายแฟชั่น ก็อาจจะหมดค่าใช้จ่ายช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เนื่องจากเป็นช่วงปีแรก ๆ ที่สามารถหารายได้ได้เอง และมีความเป็นอิสระสูง การสร้างภาระในการผ่อนชำระบ้าน อาจเป็นหนึ่งในอุบายที่จะช่วยฝึกความรับผิดชอบ และฝึกวินัยการออมเงินได้อีกทางหนึ่ง
วิธีเก็บเงิน ให้มีเงิน 7 หลัก ภายใน 10 ปี

วิธีเก็บเงิน ให้มีเงิน 7 หลัก ภายใน 10 ปี

สำหรับใครที่ยังอายุงานไม่ถึงที่จะสามารถกู้เงินซื้อบ้านได้ หรือมีเงินเดือนน้อย กู้เงินได้วงเงินน้อย อาจเริ่มจากการเช่าอยู่ หรือซื้อคอนโดห้องเล็ก ราคาไม่สูง และเมื่อมีรายได้สูงขึ้น มีความสามารถในการผ่อนชำระได้มากขึ้น ค่อยวางแผนขยับขยายซื้อคอนโดที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น หรือทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยวในอนาคต
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

กู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำงานกี่เดือน

มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้าน ธนาคารจะพิจารณาจากอายุงานที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสามารถรวมกับอายุงานจากที่ทำงานเก่าได้ แต่ที่สำคัญคือต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

กู้เงินซื้อบ้าน-คอนโด โดยปกติจะให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารในขณะนั้น หรือราคาที่ธนาคารประเมิน (ใช้ราคาที่ต่ำกว่า) ส่วนที่เกินมา ผู้กู้ต้องจ่ายเอง