ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ค้นหาแปลงที่ดิน 77 จังหวัดของประเทศไทย

DDproperty Editorial Team
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ค้นหาแปลงที่ดิน 77 จังหวัดของประเทศไทย
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาระวางที่ดิน เลขระวางที่ดิน ทำทั้งหมดนี้ได้ง่าย ๆ ด้วยเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LandsMaps ที่กรมที่ดินได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหา ได้โดยง่าย สะดวก ประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องเดินทางไปค้นหาถึงสำนักงานาที่ดินเหมือนในอดีต
แอปพลิเคชัน LandsMaps เป็นนวัตกรรมใหม่ของการค้นหาระวางที่ดิน ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ และตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การค้นหาแปลงที่ดิน ที่ดินรายแปลง ตรวจสอบแปลงที่ดิน และชมภาพแปลงที่ดินไป จากเดิมที่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อดูแปลงที่ดินหรือโฉนดที่ดินด้วยตนเอง แต่ด้วยแอปพลิเคชันนี้จะทำให้ผู้ใช้เข้าถึงการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน ค้นหาระวางที่ดินที่ดิน โฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ได้อย่างครบถ้วน ทุกที่ทุกเวลา และง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ลองมาทำความรู้จักแอปพลิเคชัน LandsMaps และวิธีใช้งานไปพร้อม ๆ กัน
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

แอปพลิเคชัน LandsMaps ดีอย่างไร

แอปพลิเคชัน LandsMaps จะช่วยค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน โดยนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลซ้อนทับชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 34 ล้านแปลง
โดยได้บูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” กรมธนารักษ์ในการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทำให้การค้นหาระวางที่ดิน เลขระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน และตำแหน่งที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งาน “LandsMaps” รวมทั้งสิ้น 20,243,105 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 55,309 ครั้ง สำหรับในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) พบว่ามีผู้ใช้งานแล้ว รวม 11,683,874 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 67,930 ครั้ง
โดยพบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงวันละ 12,621 ครั้ง และมีผู้เข้าใช้งานรวมตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันกว่า 84 ล้านครั้ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนำใช้ประโยชน์มากกว่า 42 หน่วยงาน

วิธีค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่านแอปพลิเคชัน Landsmaps

แอปพลิเคชัน Landsmaps จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของแปลงที่ดินเบื้องต้น ได้แก่ เนื้อที่ สถานที่ตั้ง สภาพแปลงที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Street View เครื่องมือนำทาง
ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยแอป LandsMaps
หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน LandsMaps แล้ว ให้ลงทะเบียนและยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล
ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยแอป LandsMaps
จากนั้นเข้าสู่ระบบก็สามารถเริ่มต้นค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน โดยระบุข้อมูลที่ตั้งของที่ดินจังหวัดและอำเภอ กรอกเลขที่โฉนด ระบบจะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ของ Google Map ให้เห็นบนภาพถ่ายทางอากาศ
ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยแอป LandsMaps
หากไม่ทราบเลขโฉนดที่ดิน สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้จากสถานที่สำคัญใกล้เคียงแล้วเลือกไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการ เพื่อค้นหาแปลงที่ดินที่ต้องการทราบข้อมูล
นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอีกมากมาย เช่น
ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติม
ระบบการใช้งานรองรับการใช้งานวันละ 200,000 ครั้ง
ระบบภาษาแสดงผลได้ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)
ระบบการค้นหาจดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน
ระบบแสดงผลสามารถแสดงชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากกรมที่ดิน
ระบบป้องกันป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต
ระบบลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่าน Social (Google, Facebook หรือ Twitter) เพื่อรับบริการเพิ่ม เช่น จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน
ทั้งนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน 14 รายการ ได้แก่
 1. หมายเลขระวาง
 2. เลขที่ดิน
 3. เลขโฉนดที่ดิน
 4. หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด)
 5. เนื้อที่
 6. สำนักงานที่ดิน
 7. เบอร์โทรศัพท์
 8. ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน
 9. ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์
 10. ค่าพิกัดแปลง
 11. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
 12. ค่าธรรมเนียมภาษีอากร
 13. คิวรังวัด
 14. แสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาซื้อขายหรือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดิน (Ease of doing business)

วิธีค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่านเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

นอกจากแอปพลิเคชัน LandsMaps แล้ว ยังสามารถเข้าไปค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th
ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยเว็บไซต์กรมที่ดิน
สามารถกรอกรายละเอียด ได้แก่ จังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนด จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อเรียกดูข้อมูลได้ทันที ซึ่งในการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน รวมทั้งตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลลักษณะเดียวกันกับการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน
ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยเว็บไซต์กรมที่ดิน
โดยระบบจะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ของ Google Map ให้เห็นบนภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมข้อมูลรายละเอียดของที่ดิน เช่น หมายเลขระวาง หน้าสำรวจ สำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงของกรมธนารักษ์ เป็นต้น หากต้องการทราบการเดินทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินของพื้นที่ที่แปลงที่ดินตั้งอยู่ก็เรียกดูเส้นทางได้ หรือหากต้องการชมบรรยากาศที่ดินโดยรอบแบบ 360 องศาก็เลือกชมภาพ Street View ได้เช่นกัน
ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน “LandsMaps” โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งจากแอปสโตร์ (App Store) และกูเกิลเพลย์ (Google Play) หรือผ่านแอปพลิเคชัน “Smartlands” ได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ค้นหารูปแปลงที่ดิน ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเอง
นอกจากแอปพลิเคชัน LandsMaps แล้วยังมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจจากกรมที่ดิน ได้แก่ แอปพลิเคชัน “SmartLands” โดยให้บริการ 15 ด้าน ดังนี้
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง โดยสามารถเข้าถึงการค้นหาแปลงที่ดิน โฉนดที่ดิน และเลขระวางได้ทันที
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE: @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล้วเสร็จในวันเดียว
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

  ค้นหาแปลงที่ดิน ระวางที่ดิน ด้วยตัวเอง

  ค้นหาแปลงที่ดิน ระวางที่ดิน ด้วยตัวเองผ่านแอป LandsMaps เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยระบุข้อมูลที่ตั้งของที่ดินจังหวัดและอำเภอ กรอกเลขที่โฉนด ระบบจะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ของ Google Map ให้เห็นบนภาพถ่ายทางอากาศ

  ค้นหาแปลงที่ดิน ระวางที่ดิน ผ่านเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

  ระวางที่ดิน คือ เอกสารแสดงตำแหน่งที่ดิน เป็นเอกสารสำหรับการกำกับเลขที่ของที่ดิน โดยภายในเอกสารนี้จะบอกทุกเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของที่ดินทั้งหมด, การระบุถึงขนาดของที่ดิน, การระบุทำเลโดยรวมของที่ดิน, การระบุจุดต่าง ๆ ที่สามารถสังเกตได้บนที่ดินเป็นต้น