ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ผ่าน 2 ทาง เว็บไซต์กรมที่ดิน-แอป LandsMaps

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินออนไลน์ กับกรมที่ดิน ด้วยแอป LandsMaps

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ แอปพลิเคชันจากกรมที่ดินที่ชื่อว่า LandsMaps ช่วยในการค้นหาที่ดิน ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ และตรวจสอบโฉนดที่ดิน

แอปพลิเคชัน LandsMaps เป็นนวัตกรรมใหม่ของการค้นหาที่ดิน ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ และตรวจสอบโฉนดที่ดิน เลขระวาง ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การค้นหาที่ดินรายแปลง ตรวจสอบแปลงที่ดิน และชมภาพแปลงที่ดินไปจากเดิมที่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อดูแปลงที่ดินหรือโฉนดที่ดินด้วยตนเอง แต่ด้วยแอปพลิเคชันนี้จะทำให้ผู้ใช้เข้าถึงการค้นหาที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขระวาง ได้ทุกที่ทุกเวลา และง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ลองมาทำความรู้จักแอปพลิเคชั่น LandsMaps และวิธีใช้งานไปพร้อม ๆ กัน

 

เริ่มต้นค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน โฉนดที่ดินออนไลน์กับกรมที่ดิน

1. ค้นหาด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

สามารถค้นหาที่ดิน เลขระวาง โฉนดที่ดิน หรือค้นหาที่ดินรายแปลง ผ่านแอปพลิเคชัน LandsMap โดยสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน LandsMaps จากแอปสโตร์ (App Store) สำหรับ iOS และกูเกิลเพลย์ (Google Play) สำหรับระบบ Android ลงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

 

2. ค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์

สำหรับกรณีที่ต้องการค้นหาที่ดิน เลขระวาง โฉนดที่ดิน หรือค้นหาที่ดินรายแปลงด้วยคอมพิวเตอร์ เข้าไปที่เว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ

ค้นหาแปลงที่ดินออนไลน์กรมที่ดิน ด้วยแอปฯ LandsMaps หรือเว็บ Dolwms.dol.go.th

 

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน

ในการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินนั้น ผู้ค้นหาต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3 อย่างดังนี้

1. จังหวัดที่แปลงที่ดินตั้งอยู่

2. อำเภอที่แปลงที่ดินตั้งอยู่

3. เลขที่โฉนดของแปลงที่ดินดังกล่าว

 

ขั้นตอนการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินด้วยแอปพลิเคชัน LandsMap

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน

ขั้นตอนการค้นหาที่ดิน เลขระวาง ด้วยแอปพลิเคชัน LandsMap

 

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน LandsMaps แล้ว ให้ลงทะเบียนและยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล จากนั้นเข้าสู่ระบบก็สามารถเริ่มต้นค้นหาที่ดิน เลขระวางได้ โดยระบุข้อมูลที่ตั้งของที่ดินจังหวัดและอำเภอ กรอกเลขที่โฉนด ระบบจะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ของ Google Map ให้เห็นบนภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมข้อมูลรายละเอียดของที่ดิน เช่น หมายเลขระวางที่ดิน หน้าสำรวจ สำนักงานที่ดิน ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ รวมทั้งตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ เป็นต้น

หากต้องการทราบการเดินทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินของพื้นที่ที่แปลงที่ดินตั้งอยู่ก็เรียกดูเส้นทางได้ หรือหากต้องการชมบรรยากาศที่ดินโดยรอบแบบ 360 องศาก็เลือกชมภาพ Street view ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกผลการค้นหาเอาไว้ดูภายหลังได้อีกด้วย

 

ขั้นตอนการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินด้วย เว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

 

ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ

ขั้นตอนการค้นหาที่ดิน เลขระวาง ด้วยเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

 

เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th ดังกล่าวแล้ว สามารถกรอกรายละเอียด ได้แก่ จังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนด จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อเรียกดูข้อมูลได้ทันที ซึ่งในการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน รวมทั้งตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลลักษณะเดียวกันกับการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน

โดยระบบจะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ของ Google Map ให้เห็นบนภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมข้อมูลรายละเอียดของที่ดิน เช่น หมายเลขระวาง หน้าสำรวจ สำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงของกรมธนารักษ์ เป็นต้น หากต้องการทราบการเดินทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินของพื้นที่ที่แปลงที่ดินตั้งอยู่ก็เรียกดูเส้นทางได้ หรือหากต้องการชมบรรยากาศที่ดินโดยรอบแบบ 360 องศาก็เลือกชมภาพ Street View ได้เช่นกัน

 

ประโยชน์และข้อจำกัดในการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินออนไลน์โดยกรมที่ดิน

สำนักงานที่ดินพัฒนาระบบบริการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน โฉนดที่ดิน รวมทั้งตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เนตบนเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th โดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ขณะนั้นครอบคลุมแปลงที่ดินเพียง 4 ล้านแปลงใน 26 สำนักงานที่ดิน (5 จังหวัด) จากนั้นจึงเพิ่มจำนวนแปลงที่ดินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ

ประโยชน์และข้อจำกัดในการค้นหาที่ดิน เลขระวาง ออนไลน์โดยกรมที่ดิน

ประโยชน์และข้อจำกัดในการค้นข้อมูลที่ดินออนไลน์โดยกรมที่ดิน

ประโยชน์และข้อจำกัดในการค้นหาที่ดิน เลขระวาง ออนไลน์โดยกรมที่ดิน

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุณวิทูร และส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (ด้านแผนที่) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน

 

ผู้สนใจค้นหาที่ดิน เลขระวาง โฉนดที่ดิน รวมทั้งตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-5555 หรือ www.dol.go.th

 

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍