ดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ล่าสุด เอื้อผ่อนสินเชื่อบ้านสบายขึ้น

DDproperty Editorial Team
ดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ล่าสุด เอื้อผ่อนสินเชื่อบ้านสบายขึ้น
หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75% เหลือ 0.50% ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยหลายธนาคารจึงปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง แต่ละธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง และเริ่มใช้เมื่อไหร่ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
Subscription Banner for Article

รู้จักดอกเบี้ยแต่ละประเภท

– MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
– MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ใช้ได้สำหรับเงินกู้ทุกประเภทที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น
– MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา โดยต้องมีประวัติการเงินที่ดีและมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ที่มากพอ

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่อสินเชื่อบ้านอย่างไร

หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าทั่วไป โดยส่วนใหญ่นำร่องการปรับลดอัตราจากฝั่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท MOR, MRR และ MLR ลง นอกจากจะมีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรงทั้งในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ดังนี้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

แม้การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้ ธนาคารพาณิชย์และธนาคารภาครัฐยังไม่มีสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่โดยปกติการลดอัตราดอกเบี้นนโยบายมักจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ ทำให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากน้อยลง

ดอกเบี้ยเงินกู้

เมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารจะปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านด้วยเช่นกัน ทำให้การเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้มากขึ้น โดยสินเชื่อบ้านที่เราต้องผ่อนชำระค่างวดอยู่ทุกเดือน ๆ หากเป็นดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว หรือ Floating Rate จะได้รับผลดีจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย คือผ่อนในอัตราที่น้อยลง เช่นเดียวกับการรีไฟแนนซ์บ้านในช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่ดีเช่นกัน
ทั้งนี้ หากเป็นดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ หรือ Fixed Rate จะไม่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยดังกล่าว เพราะยังต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราเดิม
home-loan

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR, MLR และ MRR พร้อมวันเริ่มใช้

ธนาคารหลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR, MLR และ MRR โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรุงเทพ
5.875
5.250
5.750
21 พ.ค. 2563
กรุงศรีอยุธยา
5.950
5.580
6.050
21 พ.ค. 2563
กรุงไทย
5.820
5.250
6.220
22 พ.ค. 2563
กสิกรไทย
5.840
5.470
5.970
22 พ.ค. 2563
ไทยพาณิชย์
5.845
5.250
5.995
22 พ.ค. 2563
ออมสิน
5.995
6.150
6.245
25 พ.ค. 2563
ธนาคารทหารไทย
6.150
6.125
6.630
1 มิ.ย. 2563
ธนาคารธนชาต
6.150
6.125
6.630
1 มิ.ย. 2563
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.900
5.750
6.150
25 พ.ค. 2563
จะเห็นได้ว่าจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้ธนาคารขนาดใหญ่หลายธนาคารเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง เพื่อช่วยประคับประคองสภาพคล่องและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของธนาคาร
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ภายใต้สมาคมธนาคารไทย ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ การขยายเวลาการชำระหนี้ การลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้