เงินเดือน 30,000 ซื้อบ้าน กู้ได้แค่ไหน ผ่อนบ้านต่อเดือนได้เท่าไร

เงินเดือน 30,000 ซื้อบ้าน กู้ได้แค่ไหน ผ่อนบ้านต่อเดือนได้เท่าไร

มนุษย์เงินเดือน 30,000 ซื้อบ้านได้สูงสุดต่อเดือนเท่าไร ผ่อนต่อเดือนสูงสุดได้แค่ไหน คำถามคาใจของมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการกู้ซื้อบ้าน-คอนโด และควรมีงวดชำระต่อเดือนเท่าไรถึงจะเหมาะสมกับรายได้ปัจจุบัน สามารถประเมินความสามารถทางการเงินได้ด้วยตนเอง

คำนวณว่าคุณจะสามารถกู้บ้านได้มากน้อยแค่ไหน และ จะต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?  

มนุษย์เงินเดือนหลายคนที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน มักเกิดความไม่แน่ใจว่าบ้านที่ต้องการซื้อนั้นตนเองจะสามารถกู้ธนาคารผ่านหรือไม่ และจะสามารถขอวงเงินกู้สูงสุดได้มากขนาดไหน ที่สำคัญคือมนุษย์เงินเดือน ผ่อนบ้านในแต่ละเดือนจะเป็นเท่าไรกัน นอกจากธนาคารจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำตอบกับคุณได้แล้ว คุณเองก็สามารถประเมินความสามารถทางการเงินเบื้องต้นด้วยตนเองเช่นกัน จากบทความดีดีที่ DDproperty ในครั้งนี้

 Subscription Banner for Article

5 ขั้นตอนกู้เงินซื้อบ้าน คอนโดฯ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนที่ 2 เงินเดือนเท่านี้กู้เงินซื้อบ้าน คอนโดฯ ได้เท่าไหร่ (ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่)

ขั้นตอนที่ 3 วิธีเลือกดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนที่ 4 กู้เงินซื้อบ้าน คอนโด ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 5 กู้เงินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำอย่างไร

 

ในการกู้บ้านของมนุษย์เงินเดือนนั้นค่อนข้างง่ายกว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานประจำอยู่แล้ว เนื่องจากข้อดีของการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือการมีรายได้ที่แน่นอนทั้งในเชิงจำนวนและความสม่ำเสมอของรายได้

ถ้าหากผู้กู้ไม่ได้มีประวัติในเครดิตบูโร หรือเอกสารในการยื่นกู้ไม่ถูกต้องครบถ้วนก็มักจะกู้ผ่านได้ไม่ยาก แต่จะได้วงเงินกู้มากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับงวดผ่อนชำระสูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถผ่อนได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และหนี้สินที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระของผู้กู้อีกทีหนึ่ง

 

มนุษย์เงินเดือน ผ่อนบ้านสูงสุดต่อเดือนได้เท่าไร

DDproperty Tip
จำนวนเงินผ่อนชำระหนี้สูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถแบกรับภาระได้คือไม่เกิน 40% ของรายได้

ธนาคารพาณิชย์มีหลักการในการประเมินความสามารถในการแบกรับภาระหนี้ของลูกหนี้โดยยึดหลักที่ 40% ของรายได้ต่อเดือนของลูกหนี้ ในการคำนวณงวดผ่อนชำระสูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถชำระได้

ตัวอย่าง

ผู้กู้มีเงินเดือน 30,000 ซื้อบ้าน จะสามารถผ่อนบ้านสูงสุดได้แค่ไหน?

วิธีคิด 

30,000 x 40% = 12,000 บาท

คำตอบที่ได้

หากผู้กู้มีเงินเดือน 30,000 ซื้อบ้าน จะสามารถผ่อนบ้านสูงสุด 40% ของรายได้คือเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท

แล้วถ้าเกิดผู้กู้มีหนี้หรือภาระค่าใช้จ่ายอย่างอื่นล่ะ? 

ในกรณีที่ผู้กู้บ้านมีภาระหนี้สินที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระอยู่แล้ว เช่น

  • ผ่อนรถอยู่ เดือนละ 6,000 บาท

ก็ต้องบอกว่า หนี้สินที่อยู่ระหว่างการผ่อนอยู่นี้จะนับรวมในจำนวนเงิน 12,000 บาทข้างต้นด้วย ทำให้ผู้กู้เหลือความสามารถในการผ่อนบ้านต่อเดือนลดลงต่อเดือน คือ

12,000 – 6,000 = 6,000 บาท 

ตัวอย่างการประมาณเงินกู้ซื้อบ้าน-คอนโด แบบมีหนี้สินระหว่างการผ่อน

 เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้าน-คอนโด ได้แค่ไหน

 

เช็กเครดิตบูโร เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินได้ที่นี่

 

ตัวอย่างการคำนวณประมาณเงินกู้ซื้อบ้าน-คอนโด แบบไม่มีหนี้สินระหว่างการผ่อน 

เงินเดือนเท่านี้ จะได้วงเงินกู้สูงสุดได้เท่าไร

เมื่อทราบจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดสูงสุดที่เรามีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละเดือนแล้วก็จะสามารถนำจำนวนเงินนี้ไปคำนวณต่อเป็นวงเงินกู้สูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถกู้ได้

จำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด : วงเงินกู้  = 7,000 บาท : 1,000,000 บาท

หลักการเบื้องต้นในการประเมินวงเงินกู้จะคิดจากจำนวนเงินที่ผู้กู้มีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละงวดในอัตราส่วน จำนวนเงินผ่อนต่องวด 7,000 บาท ต่อยอดหนี้ 1 ล้านบาท 

ตัวอย่าง

ผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระสูงสุด 12,000 บาทต่อเดือน จะสามารถขอกู้ในวงเงินสูงสุดเท่าไร

 

วิธีคิดวงเงินกู้สูงสุดของการกู้ซื้อบ้าน-คอนโด 

(1,000,000 x 12,000) ÷ 7,000 = 1,885,700 บาท 

ข้อสรุป  

ผู้กู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระต่องวดสูงสุด 13,200 บาท จะสามารถขอวงเงินกู้ได้สูงสุด 1,885,700 บาท

 

วิธีการที่เรานำมาเสนอข้างต้นนี้จะช่วยให้ผู้กู้สามารถประเมินความสามารถในการกู้บ้านของตนเองคร่าว ๆ ได้ แต่วงเงินกู้บ้านและยอดผ่อนชำระรายงวดที่ธนาคารคำนวณให้อาจจะคลาดเคลื่อนจากการประเมินไปบ้าง จากปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่ง ณ ที่นี้ก็คือบ้านที่ผู้กู้ซื้อบ้าน-คอนโด ต้องการกู้มาซื้อ โดยแต่ละธนาคารจะกำหนดสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าบ้านเอาไว้ในระดับที่ต่างกัน ซึ่งผู้กู้สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคาร

ก่อนจากกันในครั้งนี้ DDproperty ได้ลองคำนวณจำนวนเงินชำระต่องวดสูงสุด และวงเงินกู้ซื้อบ้าน-คอนโดสูงสุดในแต่ละช่วงเงินเดือนมาให้

 

ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินผ่อนชำระบ้าน และวงเงินกู้ซื้อบ้าน-คอนโดสูงสุด

15,000

6,000

1,000,000

20,000

8,000

1,300,000

25,000

10,000

1,600,000

30,000

12,000

2,000,000

35,000

14,000

2,300,000

40,000

16,000

2,600,000

45,000

18,000

3,000,000

50,000

20,000

3,300,000

55,000

22,000

3,600,000

60,000

24,000

4,000,000

65,000

26,000

4,300,000

70,000

28,000

4,600,000

75,000

30,000

5,000,000

80,000

32,000

5,300,000

85,000

34,000

5,600,000

90,000

36,000

6,000,000

95,000

38,000

6,300,000

100,000

40,000

6,600,000

150,000

60,000

10,000,000

หมายเหตุ: ตัวเลขโดยประมาณ

 

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กิตติคม พจนี Content Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍