ต่อเติมหลังบ้าน 4 ข้อควรรู้ ป้องกันปัญหาบ้านทรุดตัว

DDproperty Editorial Team
ต่อเติมหลังบ้าน 4 ข้อควรรู้ ป้องกันปัญหาบ้านทรุดตัว
ต่อเติมหลังบ้าน เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่าและได้สัดส่วนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว หรือทาวน์โฮม ต้องศึกษาให้ดีก่อน โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างบ้านและข้อกฎหมาย เพื่อไม่ให้การต่อเติมหลังบ้านเป็นครัวไทย ห้องอเนกประสงค์ ห้องออกกำลังกาย หรือห้องผู้สูงอายุ เกิดปัญหาตามมาภายหลัง รุนแรงถึงขั้นบ้านทรุดตัว

5 เทคนิคการต่อเติมหลังบ้าน

1. ตรวจสอบโครงสร้างเดิม

ปัญหาการต่อเติมบ้าน ส่วนใหญ่ สาเหตุหลักเกิดจากการที่เจ้าของบ้านมองข้ามการตรวจเช็กโครงสร้างตัวบ้านและพื้นที่ดินโดยรอบตัวบ้าน ในกรณีที่บ้านสร้างบนที่ดินที่อาจเคยเป็นแหล่งน้ำ หรือเป็นโครงการที่สร้างเสร็จไว การถมที่ดินเพิ่งผ่านมาไม่นาน มีโอกาสเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติได้ง่ายเมื่อระยะเวลาผ่านไป
ก่อนต่อเติมลังบ้าน จึงควรตรวจสอบโครงสร้างตัวบ้าน การวางเสาเข็ม เพื่อป้องกันปัญหาบ้านทรุดตัวหลังต่อเติมหลังบ้าน สามารถสอบถามกับทางโครงการหรือถ้าบ้านสร้างเอง ควรสอบถามกับวิศวกรหรือผู้ออกแบบไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการต่อเติมหลังบ้านในอนาคต

2. แยกโครงสร้างใหม่

หากคิดต่อเติมหลังบ้าน ควรแยกระหว่างโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ เนื่องจากการต่อเติมหลังบ้าน มักใช้เสาเข็มสั้น หากจะลงเสาเข็มยาวต้องใช้พื้นที่เยอะและค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งด้วยขนาดของเสาเข็มที่ต่างกันนี้เอง อาจส่งผลให้โครงสร้างเดิม และส่วนต่อเติมเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันได้ การแยกโครงสร้างใหม่และโครงสร้างเดิมออกจากกัน จะช่วยป้องกันการทรุดตัว เดินระบบต่าง ๆ ได้ง่ายและไม่กระทบตัวบ้านเดิม
อาจเลือกใช้เสาเข็มสปันซึ่งเหมาะกับพื้นที่แคบ แต่จะมีราคาสูงกว่าเสาเข็มทั่วไป สามารถจะลงเสาเข็มลึกถึงชั้นดินแข็ง ลดโอกาสเสี่ยงบ้านทรุดได้ โดยเฉพาะบริเวณที่ดินอ่อน เคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อน เพิ่งถมไม่เกิน 1-2 ปี และทรุดตัวได้ง่าย

3. คำนวณการรับน้ำหนัก

เนื่องจากคานที่มีอยู่เดิม อาจไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนัก สำหรับก่อผนังอิฐ และฉาบปูน เพื่อต่อเติมหลังบ้าน แต่เป็นคานสำหรับรับน้ำหนักของพื้น อีกทั้งผนังก่ออิฐมีน้ำหนักมากประมาณ 60-180 กก./ตร.ม. (ขึ้นอยู่กับชนิดของอิฐ) ดังนั้นจึงไม่ควรเชื่อมคานยื่นออกไปจากคานเดิม แต่ควรสร้างคานใหม่เพื่อรองรับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างบ้านเดิมเกิดความเสียหาย หากส่วนต่อเติมหลังบ้านเกิดการทรุดตัว

4. รู้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

การต่อเติมหลังบ้าน หากมีผิดกฎหมายอาจทำให้หลังต่อเติมไปแล้วต้องทุบทิ้งภายหลัง หรือเกิดปัญหาแตกร้าว ทรุดตัว หรือเกิดการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการต่อเติมบ้าน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้กฎหมายควบคุมอาหาร หรือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้อจำกัดในการต่อเติมหลังบ้านที่ควรรู้ คือ การเว้นระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้างกับแนวเขตพื้นที่ดินข้างเคียง เพื่อป้องกันความปลอดภัย ง่ายต่อการซ่อมแซม
การต่อเติมอาคารชั้นเดียว หรืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เช่น มีข้อกำหนดเรื่องระยะห่างของผนังและที่ดินบ้านข้างเคียง
– ผนังที่มีช่องเปิด เช่น หน้าต่าง, ช่องลมระบายอากาศ, ช่องแสง หรือบล็อคแก้ว) ควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 00 ม.
– ผนังทึบ (ไม่มีช่องแสง) ควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 50 ซม.
กรณีโครงการบ้านจัดสรร สามารถเจรจากับเจ้าของบ้านข้างเคียงฝั่งที่มีการต่อเติมหลังบ้านได้ หากได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ก็สามารถสร้างชิดแนวเขตที่ดินได้ตามข้อตกลง
รูปแบบ
อาคารชั้นเดียว หรืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 ม.
พื้นที่ต่อเติม
หลังบ้าน
ผนังที่มีช่องเปิด
ระยะห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 2.00 ม.
ผนังทึบ
ระยะห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 50 ซม.
การต่อเติมหลังบ้านที่ได้รับความนิยม

การต่อเติมหลังบ้านที่ได้รับความนิยม

ปัจจุบันนอกจากการตกแต่งบ้าน ที่หลายคนให้ความสำคัญ สเต็ปถัดมาหลังเข้าอยู่อาศัย ก็คือการพื้นที่ต่อเติมขยับขยาย เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการต่อเติมหลังบ้านมีหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

1. ครัวไทยหลังบ้าน

การต่อเติมหลังบ้านที่นิยมที่สุด คือการทำครัวไทยหลังบ้าน เนื่องจากโครงการบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นครัวปิดมาให้ ผัดกระเพราหรือผัดพริกแกงที กลิ่นกระจายฟุ้งตลบอบอวลภายในบ้าน การมีครัวไทยหลังบ้านหรือครัวไทยนอกบ้าน ทำให้สามารถทำอาหารได้โดยไม่มีข้อจำกัด และยังง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วย

2. ห้องด้านหลัง

การต่อเติมหลังบ้าน เป็นห้องใหม่เพิ่มขึ้นมา เช่น ห้องนอนผู้สูงอายุ ชั้นล่าง เพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องขึ้น-ลงบันได สามารถสร้างทางลาดเข้า-ออก รองรับผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ได้ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย หรือจะต่อเติมหลังบ้านเป็นห้องออกกำลังกายสำหรับคนรักสุขภาพก็ได้รับความนิยม เพิ่มความเป็นสัดส่วน อาจจะทำผนังห้องเป็นประตูกระจก ออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับมองสวนสีเขียวด้านนอกเพิ่มความผ่อนคลาย

3. มุมพักผ่อน

หากมีพื้นที่เหลือและกว้างพอสมควร พื้นที่ด้านหลังบ้านก็สามารถออกแบบและตกแต่งเป็นพื้นที่กิจกรรมของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ พื้นที่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ มุมรับประทานอาหาร มินิบาร์ ศาลา มุมนั่งเล่น หรืออ่านหนังสือในสวนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ
การต่อเติมหลังบ้านสามารถทำได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย และรู้โครงสร้างบ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากการต่อเติมหลังบ้านต้องมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงควรศึกษาก่อนจะต่อเติมหลังบ้าน เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน