ต่อเติมหลังบ้าน 4 ข้อควรรู้ ป้องกันปัญหาบ้านทรุดตัว

ต่อเติมหลังบ้าน 4 ข้อควรรู้ ป้องกันปัญหาบ้านทรุดตัว

ต่อเติมหลังบ้าน เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่าและได้สัดส่วนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว หรือทาวน์โฮม ต้องศึกษาให้ดีก่อน โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างบ้านและข้อกฎหมาย เพื่อไม่ให้การต่อเติมหลังบ้านเป็นครัวไทย ห้องอเนกประสงค์ ห้องออกกำลังกาย หรือห้องผู้สูงอายุ เกิดปัญหาตามมาภายหลัง รุนแรงถึงขั้นบ้านทรุดตัว  

sportlight

 

5 เทคนิคการต่อเติมหลังบ้าน

1. ตรวจสอบโครงสร้างเดิม

ปัญหาการต่อเติมบ้าน ส่วนใหญ่ สาเหตุหลักเกิดจากการที่เจ้าของบ้านมองข้ามการตรวจเช็กโครงสร้างตัวบ้านและพื้นที่ดินโดยรอบตัวบ้าน ในกรณีที่บ้านสร้างบนที่ดินที่อาจเคยเป็นแหล่งน้ำ หรือเป็นโครงการที่สร้างเสร็จไว การถมที่ดินเพิ่งผ่านมาไม่นาน มีโอกาสเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติได้ง่ายเมื่อระยะเวลาผ่านไป

ก่อนต่อเติมลังบ้าน จึงควรตรวจสอบโครงสร้างตัวบ้าน การวางเสาเข็ม เพื่อป้องกันปัญหาบ้านทรุดตัวหลังต่อเติมหลังบ้าน สามารถสอบถามกับทางโครงการหรือถ้าบ้านสร้างเอง ควรสอบถามกับวิศวกรหรือผู้ออกแบบไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการต่อเติมหลังบ้านในอนาคต

2. แยกโครงสร้างใหม่

หากคิดต่อเติมหลังบ้าน ควรแยกระหว่างโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ เนื่องจากการต่อเติมหลังบ้าน มักใช้เสาเข็มสั้น หากจะลงเสาเข็มยาวต้องใช้พื้นที่เยอะและค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งด้วยขนาดของเสาเข็มที่ต่างกันนี้เอง อาจส่งผลให้โครงสร้างเดิม และส่วนต่อเติมเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันได้ การแยกโครงสร้างใหม่และโครงสร้างเดิมออกจากกัน จะช่วยป้องกันการทรุดตัว เดินระบบต่าง ๆ ได้ง่ายและไม่กระทบตัวบ้านเดิม

อาจเลือกใช้เสาเข็มสปันซึ่งเหมาะกับพื้นที่แคบ แต่จะมีราคาสูงกว่าเสาเข็มทั่วไป สามารถจะลงเสาเข็มลึกถึงชั้นดินแข็ง ลดโอกาสเสี่ยงบ้านทรุดได้ โดยเฉพาะบริเวณที่ดินอ่อน เคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อน เพิ่งถมไม่เกิน 1-2 ปี และทรุดตัวได้ง่าย

เสาเข็ม 3 ประเภท เรื่องสำคัญที่คนซื้อบ้านควรรู้

 

3. คำนวณการรับน้ำหนัก

เนื่องจากคานที่มีอยู่เดิม อาจไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนัก สำหรับก่อผนังอิฐ และฉาบปูน เพื่อต่อเติมหลังบ้าน แต่เป็นคานสำหรับรับน้ำหนักของพื้น อีกทั้งผนังก่ออิฐมีน้ำหนักมากประมาณ 60-180 กก./ตร.ม. (ขึ้นอยู่กับชนิดของอิฐ) ดังนั้นจึงไม่ควรเชื่อมคานยื่นออกไปจากคานเดิม แต่ควรสร้างคานใหม่เพื่อรองรับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างบ้านเดิมเกิดความเสียหาย หากส่วนต่อเติมหลังบ้านเกิดการทรุดตัว 

บ้านทรุด เช็ก 2 สัญญาณที่บ่งบอกว่าบ้านทรุด ก่อนลุกลามจนบ้านพัง

 

4. รู้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

การต่อเติมหลังบ้าน หากมีผิดกฎหมายอาจทำให้หลังต่อเติมไปแล้วต้องทุบทิ้งภายหลัง หรือเกิดปัญหาแตกร้าว ทรุดตัว หรือเกิดการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการต่อเติมบ้าน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้กฎหมายควบคุมอาหาร หรือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ข้อจำกัดในการต่อเติมหลังบ้านที่ควรรู้ คือ การเว้นระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้างกับแนวเขตพื้นที่ดินข้างเคียง เพื่อป้องกันความปลอดภัย ง่ายต่อการซ่อมแซม

การต่อเติมอาคารชั้นเดียว หรืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เช่น มีข้อกำหนดเรื่องระยะห่างของผนังและที่ดินบ้านข้างเคียง

- ผนังที่มีช่องเปิด เช่น หน้าต่าง, ช่องลมระบายอากาศ, ช่องแสง หรือบล็อคแก้ว) ควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 00 ม.

- ผนังทึบ (ไม่มีช่องแสง) ควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 50 ซม.

กรณีโครงการบ้านจัดสรร สามารถเจรจากับเจ้าของบ้านข้างเคียงฝั่งที่มีการต่อเติมหลังบ้านได้ หากได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ก็สามารถสร้างชิดแนวเขตที่ดินได้ตามข้อตกลง

 

รูปแบบ

อาคารชั้นเดียว หรืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 ม.

พื้นที่ต่อเติม

หลังบ้าน

ผนังที่มีช่องเปิด

ระยะห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 2.00 ม.

ผนังทึบ

ระยะห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 50 ซม.

ต่อเติมข้างบ้าน รู้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

การต่อเติมหลังบ้านที่ได้รับความนิยม

 

การต่อเติมหลังบ้านที่ได้รับความนิยม

ปัจจุบันนอกจากการตกแต่งบ้าน  ที่หลายคนให้ความสำคัญ สเต็ปถัดมาหลังเข้าอยู่อาศัย ก็คือการพื้นที่ต่อเติมขยับขยาย เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการต่อเติมหลังบ้านมีหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

1. ครัวไทยหลังบ้าน

การต่อเติมหลังบ้านที่นิยมที่สุด คือการทำครัวไทยหลังบ้าน เนื่องจากโครงการบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นครัวปิดมาให้ ผัดกระเพราหรือผัดพริกแกงที กลิ่นกระจายฟุ้งตลบอบอวลภายในบ้าน การมีครัวไทยหลังบ้านหรือครัวไทยนอกบ้าน ทำให้สามารถทำอาหารได้โดยไม่มีข้อจำกัด และยังง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วย

2. ห้องด้านหลัง

การต่อเติมหลังบ้าน เป็นห้องใหม่เพิ่มขึ้นมา เช่น ห้องนอนผู้สูงอายุ ชั้นล่าง เพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องขึ้น-ลงบันได สามารถสร้างทางลาดเข้า-ออก รองรับผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ได้ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย หรือจะต่อเติมหลังบ้านเป็นห้องออกกำลังกายสำหรับคนรักสุขภาพก็ได้รับความนิยม เพิ่มความเป็นสัดส่วน อาจจะทำผนังห้องเป็นประตูกระจก ออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับมองสวนสีเขียวด้านนอกเพิ่มความผ่อนคลาย 

3. มุมพักผ่อน

หากมีพื้นที่เหลือและกว้างพอสมควร พื้นที่ด้านหลังบ้านก็สามารถออกแบบและตกแต่งเป็นพื้นที่กิจกรรมของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ พื้นที่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ มุมรับประทานอาหาร มินิบาร์ ศาลา มุมนั่งเล่น หรืออ่านหนังสือในสวนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ

 

การต่อเติมหลังบ้านสามารถทำได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย และรู้โครงสร้างบ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากการต่อเติมหลังบ้านต้องมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงควรศึกษาก่อนจะต่อเติมหลังบ้าน เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า 

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍