ที่ดินธนาคารคืออะไร ควรซื้อหรือไม่

DDproperty Editorial Team
ที่ดินธนาคารคืออะไร ควรซื้อหรือไม่
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลงทุน หรือสนใจจะซื้อที่ดิน ที่ดินธนาคารเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ดินที่น่าสนใจ แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ ที่ดินธนาคารคืออะไร ผู้ซื้อที่ดินควรเริ่มจากการศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ประเภทนี้ รวมทั้งวิธีการเลือกซื้อและข้อควรระวังต่าง ๆ

ที่ดินที่ธนาคาร คืออะไร

ที่ดินธนาคาร หมายถึง ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จำนองได้อีกทั้งตั้งอยู่บนทำเลที่ดีและเหมาะสมในการนำมาจำนองตามความเห็นของธนาคาร เจ้าของทรัพย์สินนั้นได้นำมาจำนอง เพื่อรับเงินตามมูลค่าที่ธนาคารตีราคาไว้
ต่อมาเจ้าของไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินที่ทำสัญญาจำนองไว้ได้ครบถ้วนหรือครบตามกำหนด ทำให้ธนาคารยื่นฟ้องจนนำไปสู่การบังคับคดี เพื่อนำที่ดินดังกล่าวมาขายทอดตลาดต่อไป โดยเงินจากการซื้อขายที่ดินนั้นถือเป็นเงินสำหรับชำระหนี้จำนองให้แก่เจ้าของที่ดินเดิมนั่นเอง
อาจกล่าวได้ว่า ที่ดินธนาคารก็คือที่ดินหลุดจำนองธนาคารหรือเป็นที่ดินที่ธนาคารยึดมา เรียกอีกอย่างว่า ทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA
ทั้งนี้ ที่ดินประเภทนี้มีมูลค่าราคาขายต่ำกว่าราคาตลาดที่ดินทั่วไป อีกทั้งราคาซื้อขายคุยกันได้ตามตกลงมากกว่าที่ดินมือหนึ่ง นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการลงทุนซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไว้ครอบครอง

ที่ดินธนาคาร มีข้อดีอย่างไร

หากว่ากันด้วยเรื่องของข้อดีของที่ดินธนาคารนั้น ที่เห็นได้ชัดก็คือ "ทำเล" ตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ธนาคารจะเลือกรับจำนองที่ดินที่ทำเลดีและเหมาะสมตามความเห็นธนาคาร กล่าวคือ ธนาคารย่อมเล็งเห็นแล้วว่าที่ดินแปลงไหน ตั้งอยู่บนทำเลแบบใดจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้คุ้มค่ากับการทำสัญญาจำนอง
โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบที่ดินว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อตีมูลค่ามาแล้ว ได้ราคาตามจำนวนเงินที่เจ้าของที่ดินทำเรื่องยื่นขอจำนองหรือไม่ รวมทั้งจะขายได้มูลค่ามากน้อยเท่าไหร่ในกรณีที่ที่ดินหลุดจำนองและต้องขายทอดตลาด คนที่วางแผนลงทุนซื้อที่ดินธนาคารจึงมั่นใจได้ว่าที่ดินที่ได้นั้นตั้งอยู่บนทำเลสวย แถมยังซื้อต่อในราคาถูกกว่า สามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ต่อยอดได้อย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้ ยังมีข้อดีของทรัพย์สินรอการขายที่คุณอาจคิดไม่ถึงประเภทอื่นอย่างบ้านมือสองหรือที่ดินหลุดจำนองกรมบังคับคดี ซึ่งเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วย จึงไม่แปลกที่จะมีผู้คนหันมาสนใจลงทุนกับสินทรัพย์เหล่านี้กันมากขึ้นไม่แพ้การลงทุนซื้อที่ดินมือหนึ่ง
ต้องเตรียมตัวก่อนลงทุนซื้อที่ดินธนาคาร

ลงทุนซื้อที่ดินธนาคารต้องทำอย่างไรบ้าง

หากคุณกำลังวางแผนและมีแนวโน้มตัดสินใจซื้อที่ดินธนาคารนั้น ควรศึกษาแนวทางการลงทุนซื้อ ซึ่งทำได้ดังนี้
1. ค้นหาข้อมูลของที่ดินที่หลุดจำนองและเข้าสู่การขายทอดตลาด โดยค้นหาได้จากเว็บไซต์ของธนาคารต่าง ๆ
2. ติดต่อสอบถามกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดระบุไว้ในประกาศ โดยติดต่อในวันเวลาทำการที่กำหนด
3. สอบถามข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเตรียมตัวทำสัญญาซื้อขาย
4. ทำเรื่องยื่นขอสินขอสินเชื่อ โดยเตรียมเอกสารเบื่องต้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมฉบับสำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และ statement บัญชีเงินฝากย้อนหลังจำนวน 12 เดือน นอกจากนี้ ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมด้วย
5. นำเอกสารทั้งหมดทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-15 วัน สถาบันการเงินที่รับเรื่องกู้สินเชื่อจะพิจารณารายได้และเครดิตบูโร เพื่อประเมินศักยภาพในการผ่อนชำระ
6. ตรวจรับงานทั้งหมดว่าเป็นไปตามที่พูดคุยตกลงซื้อขายหรือไม่ จากนั้นก็จะโอนกรรมสิทธิ์และเสียค่าธรรมเนียมตามกำหนด

ข้อควรระวังในการซื้อที่ดินธนาคาร

แม้ที่ดินธนาคารจะมีทำเลสวย ซื้อลงทุนได้ในราคาที่ดี แต่ก็มีข้อควรระวังที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่สนใจลงทุนสินทรัพย์ประเภทนี้ควรศึกษาไว้ เพื่อจะช่วยตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินหลุดจำนองที่ดี ราคาเป็นธรรม รวมทั้งได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยทั่วไปแล้วข้อควรระวังที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินธนาคารหรือทรัพย์สินรอการขายมีดังนี้

1. สภาพที่ดินจริง

เมื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินธนาคารขายทอดตลาดในเว็บไซต์มาบ้างจนได้ที่ที่ต้องการแล้ว ก็อาจต้องหาโอกาสมาสำรวจและดูสถานที่จริงให้เห็นกับตาว่าเป็นอย่างไร เพราะภาพหรือข้อมูลที่ลงไว้ในเว็บไซต์อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้
การลงพื้นที่จริงจะช่วยให้คุณได้เห็นภาพรวมชัดเจนมากขึ้น ได้เห็นว่าทำเลที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทองแบบไหน สามารถนำไปต่อยอดทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่เพิ่มมูลค่าอย่างอื่นได้ต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ คุณสามารถติดต่อกับธนาคาร เพื่อขออนุญาตไปดูสถานที่จริงได้

2. สภาพแวดล้อม

บรรยากาศโดยรอบถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงของเส้นทางคมนาคม สถานที่รายล้อมสำคัญในแถบนั้น รวมทั้งแนวโน้มในการพัฒนาหรือต่อยอดทำเงินสร้างมูลค่าในอนาคตกรณีที่คุณซื้อที่ดินหลุดจำนองไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการปลูกที่อยู่อาศัย

3. ศักยภาพในการซื้อ

การคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดถือเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นอกจากมูลค่าราคาของสินทรัพย์ที่เราต้องการซื้อแล้ว ธนาคารมักให้วางเงินค่าประกันการเสนอซื้อหรือเงินมัดจำตาม
กำหนด นี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องมั่นใจและเตรียมงบประมาณเพียงพอต่อการลงทุนซื้อที่ดินธนาคารสักแห่ง โดยพิจารณาว่ามีเงินเพียงพอต่อการผ่อนชำระมูลค่าที่ดินนั้นได้ครบถ้วนและตรงตามเวลาที่ตกลงกับธนาคารหรือไม่
ทั้งนี้ ธนาคารบางแห่งอาจริบเงินค่าประกันหรือเงินมัดจำในกรณีที่ขอยื่นกู้สินเชื่อไม่ผ่าน คุณจึงควรแจ้งให้ธนาคารประเมินศักยภาพในการจ่ายชำระหนี้ก่อน (Pre-approve) เพื่อที่จะได้ทราบว่าวงเงินกู้สูงสุดที่คุณกู้ได้นั้นเพียงพอต่อการผ่อนชำระจนครบหรือไม่
ต้องยอมรับว่าการซื้อที่ดินธนาคารนั้น เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่บรรดานักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะจะช่วยให้ได้ทั้งที่ดินที่มีทำเลและราคาดี สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าได้ ไม่ว่าจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเองหรือสร้างมูลค่าอย่างอื่นต่อไป
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

ดูบทความอื่นที่เกี่ยวข้องกับแท็กด้านล่างนี้