นายหน้าขายที่ดิน 4 กรณีที่ต้องใช้เพื่อช่วยในการขายที่ดิน

DDproperty Editorial Team
นายหน้าขายที่ดิน 4 กรณีที่ต้องใช้เพื่อช่วยในการขายที่ดิน
นายหน้าขายที่ดินนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการจะขายที่ดิน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร รวมทั้งผู้ที่ขายที่ดินมาสักระยะแล้วยังไม่สามารถขายได้ นายหน้าขายที่ดินจะเป็นตัวกลางที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ โดยเป็นตัวแทนของเราเพื่อช่วยเหลือในทุกด้านอย่างครบวงจร ลองมาดูว่านายหน้าขายที่ดินจะมาช่วยอะไรผู้ที่ต้องการขายที่ดิน พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่นี่

ลักษณะที่ดีของนายหน้าขายที่ดิน

หน้าที่การทำงานของนายหน้าขายที่ดินนั้น แม้จะดูว่าไม่มีอะไรมาก แต่ที่จริงแล้วต้องอาศัยทั้งทักษะในการเจรจาต่อรอง รวมถึงข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในมือ ซึ่งนายหน้าแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน โดยลักษณะของนายหน้าขายที่ดินที่ดีนั้นจะต้องมีดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์

ก่อนจะเลือกใช้บริการนายหน้าขายที่ดินรายใด อย่างแรกต้องขอดูผลงานการขายก่อนว่ามีผลงานอะไรบ้าง เพื่อยืนยันด้านความรู้และประสบการณ์ในด้านการขาย สิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ที่ดินของเราขายออกได้ง่าย และเร็ซขึ้น

2. มีความรู้ความชำนาญในพื้นที่

นายหน้าขายที่ดินจำเป็นต้องรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อทำการตลาดหาผู้ซื้อที่เหมาะสม สามารถให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม โน้มน้าวใจผู้ที่สนใจซื้อ รวมไปถึงอำนวยความสะดวกเรื่องซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นั้นได้อย่างรวดเร็ว

3. มีทักษะการสื่อสาร

นายหน้าขายที่ดินจะต้องมีทักษะในการติดต่อพูดคุยกับผู้ที่สนใจซื้อ การเตรียมเอกสาร และการทำสัญญา ต้องอาศัยทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ การโน้มน้าวใจ และความราบรื่น หากระหว่างที่กำลังเจรจาและเตรียมตกลงที่จะให้เป็นนายหน้าขายบ้าน แล้วทำให้คุณไม่รู้สึกไม่มั่นใจและไม่อยากร่วมงานด้วย ก็ลืมนายหน้ารายนี้ไปได้เลย

4. มีฐานลูกค้า

นายหน้าขายที่ดินที่มีความเชี่ยวชาญมักจะมีเครือข่ายลูกค้า หรือกลุ่มผู้ซื้ออยู่ในมืออยู่แล้ว เมื่อรวมกับช่องทางฝากขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จะช่วยให้เข้าถึงผู้ซื้อได้เป็นจำนวนมากและเร็วขึ้น
ขายที่ดินไม่ออก นายหน้าขายที่ดินช่วยได้
ขายที่ดินไม่ออก นายหน้าขายที่ดินช่วยได้

นายหน้าขายที่ดินมีหน้าที่อะไร

นายหน้าขายที่ดินแต่ละคนก็มีหน้าที่ในความรับผิดชอบคล้าย ๆ กัน ดังนี้

1. ทำการขายที่ดินแทนเจ้าของที่

เมื่อเจ้าของที่ต้องการที่จะขายที่ดิน นายหน้าจะต้องทำการเจรจาต่อรองกับอีกฝ่าย เสมือนเป็นคนกลางให้ทั้งสองฝ่ายได้สิ่งที่ต้องการ โดยที่ได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย ภายใต้ขอตกลง และคำร้องขอให้บรรลุ

2. หาผู้ที่ต้องการที่ดิน

เพื่อมาซื้อที่ดิน แน่นอนว่าหน้านายจะเป็นด่านแรกที่จะต้องเข้าพบกับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าเข้ามาซื้อที่ดินของผู้ที่ต้องการขายในราคา และเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนดให้เท่านั้น

3. ทำการเจรจาต่อรอง

เมื่อเกิดความต้องการที่ต่างกันออกไปของสองฝ่าย ทางผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อให้การขายบรรลุไปได้ด้วยดี นายหน้าจะต้องทำการเจรจาต่อรองกับทั้งสองฝ่ายให้สามารถบรรลุในสิ่งที่ต้องการ หรือแนวทางที่รับได้ทั้งสองฝ่ายด้วยกันเข้ามา

4. ทำการโฆษณาขายที่ดิน

ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้มีคนเข้ามาซื้อที่ดินได้เร็วขึ้น และได้ราคาแบบที่ต้องการ นายหน้าจะต้องทำการประกาศ โฆษณาเพื่อให้มีผู้สนใจเข้ามาเป็นทางเลือกให้ผู้ขายด้วย

5. ทำการขายที่ดินให้ได้โดยเร็วที่สุด

เพราะว่าเมื่อผู้ขายเลือกใช้บริการนายหน้าแล้วนั้น ส่วนมากมาจากความต้องการที่จะขายได้เร็วที่สุดมากกว่าที่จะรอเวลาให้ขายได้ด้วยตัวเอง นายหน้าจึงต้องทำการขายให้ได้เร็วที่สุดอย่างที่ผู้ขายต้องการ

เมื่อไหร่ถึงควรใช้บริการนายหน้าขายที่ดิน

ปัจจัยที่ทำให้หลายคนต้องเรียกใช้บริการนายหน้าขายที่ดิน หรือตัวแทนขายที่ดินนั้น มีด้วยกันมากมาย ดังนี้

1. ไม่สามารถขายที่ดินได้ตามกำหนดที่ต้องการ

เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคอนเนคชั่นที่กว้างขว้าง หรือมีคนรู้จักมากมายหลายวงการ ทำให้ไม่สามารถขายที่ดินได้อย่างที่ต้องการตามกำหนด จึงจำเป็นต้องใช้นายหน้าเพื่อทำหน้าที่ออกหาลูกค้ามาเพื่อซื้อที่ดิน

2. ไม่มีเวลาในการดำเนินการ

บางคนเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องการนั่งทำงานตลอดวัน ไม่มีเวลาว่างมาเพื่อรับสาย หรือตอบคำถามแก่ผู้ซื้อที่สนใจได้ทัน และทำให้เสียโอกาสทางการขายได้ การใช้บริการนายหน้าจะเข้ามาตอบโจทย์ดังกล่าว

3. ต้องการคนกลางในการเจรจาต่อรอง

ด้วยทักษะการต่อรองของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน นายหน้าจึงจะสามารถช่วยคุณได้ เมื่อมีการต่อรองเกิดขึ้นระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ทั้งสองฝ่าย

4. ไม่มีความรู้เรื่องการขายที่ดิน

บางคนไม่เคยทำการซื้อขายที่ดินมาก่อนเลย จึงไม่รู้เลยว่าเมื่อจะทำการขายที่ดินจะต้องทำอย่างไรบ้าง ต่างจากนายหน้าที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์มากมายเข้ามาช่วยเหลือคุณให้สามารถขายที่ดินอย่างราบลื่นได้ไม่ยาก รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโอนที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนที่ดิน
ก่อนใช้บริการนายหน้าขายที่ดิน ต้องอย่าลืมเรืองสัญญา
ก่อนใช้บริการนายหน้าขายที่ดิน ต้องอย่าลืมเรืองสัญญา

ค่าบริการของนายหน้าขายที่ดิน

แน่นอนว่าการใช้บริการนายหน้าขายที่ดิน จำเป็นจะต้องเสียค่าบริการ หรือที่เรียกกันว่า ค่านายหน้า ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 3-5% ของราคาซื้อขายจริง โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดิน ความยาก-ง่าย และกรอบระยะเวลาในการทำงาน อัตราค่านายหน้าที่มักใช้กันส่วนใหญ่คือ 3% ของราคาซื้อขายจริง
จังหวัด
ค่านายหน้า
กรุงเทพฯ
3%
เชียงใหม่
3%
ภูเก็ต
3%
หัวหิน
3%
อุดรธานี
3%
พัทยา
3-10%

ก่อนใช้นายหน้าขายที่ดินอย่าลืมเรื่องสัญญานายหน้า

ก่อนจะตกลงใช้บริการนายหน้าขายบ้านรายใด อย่าลืมกำหนดเงื่อนไขในการทำงานในสัญญานายหน้า เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง (หากมี) กรอบระบะเวลาทำงาน รวมถึงสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญานายหน้าแบบเปิด หรือแบบปิด
แม้ว่านายหน้าขายที่ดินจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการช่วยขายที่ดินของคุณ แต่อย่าลืมพิจารณาให้ดีในการเลือกใช้นายหน้า โดยเฉพาะสัญญาจะต้องชัดเจน ทั้งเรื่องเงื่อนไข และค่าบริการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง หากคุณยังไม่รู้ว่าจะหานายหน้าขายที่ดินได้จากที่ไหนลองดูตามลิงก์รายชื่อนายหน้ามืออาชีพ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน