บ้านเอื้ออาทร คืออะไร ซื้ออย่างไร อัปเดตโปรโมชันซื้อบ้านเอื้ออาทร 2564

บ้านเอื้ออาทร คืออะไร ซื้ออย่างไร อัปเดตโปรโมชันซื้อบ้านเอื้ออาทร 2564

บ้านเอื้ออาทร เป็นหนึ่งทางเลือกของผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยราคาที่ย่อมเยา เหมาะกับงบประมาณที่มีจำกัด สามารถจองบ้านออนไลน์ได้ง่าย ๆ เลือกโครงการที่ชอบ ทำเลที่ใช่ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

Subscription Banner for Article

 

รู้จักที่มาบ้านเอื้ออาทร สานฝันคนอยากมีบ้าน

บ้านเอื้ออาทร เป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อย และพนักงานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาย่อมเยา ซึ่งอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ทั้งนี้ บ้านเอื้ออาทรเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระการผ่อนชำระได้ โดยตั้งแต่ปี 2561-2563 ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วจำนวน 737,151 หน่วย เฉลี่ยปีละ 15,684 หน่วย และรับมอบภารกิจแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 20 ปี (2560-2579) พัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 2.7 ล้านครัวเรือน เฉลี่ยปีละ 135,000 หน่วย

 

วิธีซื้อบ้านเอื้ออาทร จองบ้านออนไลน์

ปัจจุบันสามารถจองบ้านเอื้ออาทรออนไลน์ จองได้คนละ 1 หน่วยเท่านั้น ดูข้อมูลจากเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติได้ที่นี่ โดยมี 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา ดังนี้

1. ค้นหาโครงการที่สนใจ ตามชื่อ หรือ พื้นที่

2. เลือกห้องที่สนใจ คลิกจอง

3. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนทำการยืนยันการจองจนครบกระบวนการ

4. ติดต่อขอทำสัญญากับทางการเคหะภายใน 7 วัน

  • สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • สำนักงานขาย, ศูนย์ขาย และสำนักงานเคหะจังหวัด

รูปแบบบ้านเอื้ออาทร มีบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโด

คุณสมบัติของผู้จองบ้านการเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทร

  1. มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท / เดือน (โครงการเชิงสังคม)
  3. ไม่จำกัดรายได้ (โครงการเชิงพาณิชย์)
  4. ไม่ติด Black List หรือไม่ติดเครดิตบูโรกับสถาบันการเงิน
  5. หากเป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิในการจอง
12 ขั้นตอนเช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเอง ทำที่ไหนได้บ้าง

Guide

12 ขั้นตอนเช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเอง ทำที่ไหนได้บ้าง

 

เอกสารการจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทร

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส และเอกสารคู่สมรส (ถ้ามี)

 

อัปเดตโปรโมชันเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ปี 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรายวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และประสบปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่าย

การเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ มีผลตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรโมชัน ซื้อบ้านเอื้ออาทร

1. มาตรการดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% สำหรับลูกค้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อธนาคาร จองเริ่มต้น 99 บาท และขยายระยะเวลาเช่าซื้อกรณีผ่อนชำระกับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เดิมกำหนด 30 ปี ขยายเป็น 40 ปี โดยในปีแรกอัตราดอกเบี้ย 0%, ปีที่ 2-3 อยู่ที่ 2.75%, ปีที่ 4 อยู่ที่ 4%, ปีที่ 5 อยู่ที่ 4.20% และปีที่ 6-40 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.19%

ปีที่ผ่อน

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 

0%

ปีที่ 2-3    

2.75%

ปีที่ 4

4%

ปีที่ 5

4.20%

ปีที่ 6-40  

5.19%

 

สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และบุตรที่ประสงค์จะซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่ จะได้รับสิทธิดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 18 เดือน จากนั้นเป็นไปตามอัตราที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

สิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% ครอบคลุมโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายในเดือนกันยายน 2564 ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรพัทลุง โครงการรัฐเอื้อราษฎร์กองทัพเรือ และโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา

2. มาตรการลดราคาขายพิเศษ (Shock Price) โครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ราคาขายเงินสดพิเศษหน่วยละ 250,000-520,000 บาท จองเพียง 99 บาท หากลูกค้าไม่ผ่านสินเชื่อธนาคารสามารถเข้าร่วมมาตรการเช่าซื้อดอกเบี้ย 0 % ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3. มาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ 999-1,200 บาท/เดือน จำนวน 84 โครงการ โดยอาคารแนวราบ 1,200 บาท/เดือน ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) 999 บาท/เดือน อาคารชุดขนาด 30-40 ตารางเมตร ชั้นที่ 1-2 เดือนละ 1,200 บาท ชั้นที่ 3-5 เดือนละ 999 บาท

อัปเดตมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 มาตรการไหนเหมาะสำหรับคุณ

Guide

อัปเดตมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 มาตรการไหนเหมาะสำหรับคุณ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อ หรือในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ประกอบอาชีพอิสระ สามารถจองบ้านเอื้ออาทรได้อย่างไร และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ จองบ้านเอื้ออาทรได้ที่นี่ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1615

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍