บ้านเอื้ออาทร การเคหะฯ ออก 3 มาตรการซื้อ/เช่า/ดอกเบี้ยพิเศษ ปี 2565

DDproperty Editorial Team
บ้านเอื้ออาทร การเคหะฯ ออก 3 มาตรการซื้อ/เช่า/ดอกเบี้ยพิเศษ ปี 2565
บ้านเอื้ออาทร เป็นหนึ่งทางเลือกของผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยราคาที่ย่อมเยา เหมาะกับงบประมาณที่มีจำกัด สามารถจองบ้านออนไลน์ได้ง่าย ๆ เลือกโครงการที่ชอบ ทำเลที่ใช่ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
Subscription Banner for Article

บ้านเอื้ออาทร ที่มาและเป้าหมาย สานฝันคนอยากมีบ้าน

บ้านเอื้ออาทร เป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อย และพนักงานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาย่อมเยา ซึ่งอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ทั้งนี้ บ้านเอื้ออาทรเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระการผ่อนชำระได้ โดยตั้งแต่ปี 2561-2563 ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วจำนวน 737,151 หน่วย เฉลี่ยปีละ 15,684 หน่วย และรับมอบภารกิจแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 20 ปี (2560-2579) พัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 2.7 ล้านครัวเรือน เฉลี่ยปีละ 135,000 หน่วย

วิธีซื้อบ้านเอื้ออาทร จองบ้านออนไลน์

ปัจจุบันสามารถจองบ้านเอื้ออาทรออนไลน์ จองได้คนละ 1 หน่วยเท่านั้น ดูข้อมูลจากเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติได้ที่นี่ โดยมี 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา ดังนี้
1. ค้นหาโครงการที่สนใจ ตามชื่อ หรือ พื้นที่
2. เลือกห้องที่สนใจ คลิกจอง
3. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนทำการยืนยันการจองจนครบกระบวนการ
4. ติดต่อขอทำสัญญากับทางการเคหะภายใน 7 วัน
  • สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • สำนักงานขาย, ศูนย์ขาย และสำนักงานเคหะจังหวัด
รูปแบบบ้านเอื้ออาทร มีบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโด

บ้านเอื้ออาทร คุณสมบัติของผู้จองบ้านการเคหะแห่งชาติ

  1. มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท / เดือน (โครงการเชิงสังคม)
  3. ไม่จำกัดรายได้ (โครงการเชิงพาณิชย์)
  4. ไม่ติด Black List หรือไม่ติดเครดิตบูโรกับสถาบันการเงิน
  5. หากเป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิในการจอง

เอกสารการจองบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส และเอกสารคู่สมรส (ถ้ามี)

อัปเดตโปรโมชันเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ปี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะถูกปรับให้เป็นโรคประจำถิ่น แต่ยังต้องเฝ้าระวังระวังและจับตา เนื่องจากยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิต อีกทั้งโควิด-19 ยังส่งผลให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และประสบปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่าย
การเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ มีผลตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โปรโมชัน ซื้อบ้านเอื้ออาทร
1.มาตรการ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคาร สามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กรณีบุคคลทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-4 อยู่ที่ 1.5% กรณีกลุ่มเปราะบางหรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่ อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-5 อยู่ที่ 1.5% หรือสามารถยื่นขอสินเชื่อทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้โดยตรง กรณีบุคคลทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 4% กรณีกลุ่มเปราะบางหรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 อยู่ที่ 4%
2.มาตรการ บ้านราคาพิเศษ โดยลดราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ โปรโมชั่นราคาพิเศษหน่วยละ 250,000-520,000 บาท จองเพียง 99 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา
3.มาตรการ ค่าเช่าราคาพิเศษ สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร 83 โครงการ และโครงการเคหะชุมชน 5 โครงการ โดยลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าภายใน 31 มีนาคม 2565 จะได้ส่วนลดค่าเช่า 50% เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันรับมอบอาคาร (ไม่รวมค่าส่วนกลาง) ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา อัตราค่าเช่าปีแรก 999-1,200 บาทต่อเดือน โดยการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับภาระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และค่าส่วนกลางปีแรก

อัตราค่าเช่าบ้านเอื้ออาทรปีแรก

รูปแบบบ้านอัตราค่าเช่า
บ้านพร้อมที่ดิน1,200 บาท/เดือน
ห้องชุด 30-40 ตร.ม. (ชั้น 1-2)1,200 บาท/เดือน
ห้องชุด 30-40 ตร.ม. (ชั้น 3-5)999 บาท/เดือน
ห้องชุด 24 ตร.ม.599 บาท/เดือน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อ หรือในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ประกอบอาชีพอิสระ สามารถจองบ้านเอื้ออาทรได้อย่างไร และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ จองบ้านเอื้ออาทรได้ที่นี่ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1615
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์