ผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ ถ้าซื้อบ้าน 3 ล้าน พร้อมดูตารางผ่อนบ้าน 30 ปี

DDproperty Editorial Team
ผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ ถ้าซื้อบ้าน 3 ล้าน พร้อมดูตารางผ่อนบ้าน 30 ปี
ผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ ถ้าซื้อบ้าน 3 ล้าน เป็นคำถามยอดฮิตของคนที่กำลังสนใจจะซื้อบ้าน เพราะยังถือว่าเป็นบ้านที่ราคาไม่แพง แต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่จะเข้าถึงบ้านระดับนี้ได้ ผู้ที่สนใจจะกู้เงินซื้อบ้านราคานี้จึงต้องทราบว่า ต้องผ่อนเท่าไร ต้องผ่อนบ้านกี่ปี และต้องมีเงินเดือนเท่าไร ก่อนตัดสินใจวางเงินและทำสัญญาจองบ้าน เพื่อการวางแผนเตรียมตัวซื้อบ้านและความมั่นใจว่าเงินค่าจองและค่าทำสัญญานั้นจะไม่สูญเปล่าจากการกู้เงินไม่ผ่าน พร้อมดูตารางผ่อนบ้าน 30 ปี ต้องผ่อนเท่าไหร่
Subscription Banner for Article
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

กู้เงินซื้อบ้าน 3 ล้าน ต้องมีเงินเดือนเท่าไร

ก่อนจะไปถึงต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ ถ้าซื้อบ้าน 3 ล้าน ลองมาดูเรื่องเงินเดือนกันก่อน ตามระเบียบในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยทั่วไป จะยอมรับภาระหนี้รวมทั้งหมดของผู้กู้ไม่เกิน 40% ของรายได้ หากใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณเงินผ่อนบ้านคร่าว ๆ ล้านละ 7,000 บาทต่อเดือน สำหรับบ้าน 3 ล้านบาท ก็จะผ่อนเดือนละ 21,000 บาท
ดังนั้น หากผู้กู้ไม่มีภาระหนี้สินอื่นใด การผ่อนบ้าน 3 ล้านบาท ก็จะต้องมีรายได้ 52,000 บาทขึ้นไป แต่ถ้าลำพังรายได้ของผู้กู้คนเดียวไม่เพียงพอ ก็อย่าเพิ่งถอดใจไป เพราะธนาคารอนุญาตให้กู้ร่วมกับคนอื่นในครอบครัวได้ เช่น ตนเองมีรายได้ 35,000 บาท คู่สมรสมีรายได้ 25,000 บาท ก็มีโอกาสกู้บ้านราคา 3 ล้านบาทได้แล้ว

กู้เงินซื้อบ้าน 3 ล้าน ต้องมีเงินดาวน์กี่บาท

ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะปล่อยกู้บ้านหลังแรกให้ผู้กู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 90-100% ของราคาบ้าน และถ้าธนาคารปล่อยกู้เพียง 90% ผู้กู้ก็ต้องเตรียมเงินดาวน์อย่างน้อย 10% หากซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท ผู้กู้ก็ต้องใช้เงินดาวน์อย่างน้อย 300,000 บาท
นอกจากนี้ ผู้กู้ยังต้องมีเงินเพื่อใช้ในการตกแต่งต่อเติมบ้าน และยังมีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่ผู้กู้อาจจะต้องจ่ายเอง ดังนั้น ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีกอย่างน้อยประมาณ 5-10% ของราคาบ้าน หรือ 150,000-300,000 บาท

กู้เงินซื้อบ้าน 3 ล้าน ต้องผ่อนนานแค่ไหน

ผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนบ้านด้วย โดยระยะเวลาการผ่อนจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ หากผู้กู้มีอายุไม่ถึง 40 ปี ก็จะผ่อนได้นานถึง 30 ปี หากผู้กู้มีรายได้สูงจนมีเงินผ่อนต่อเดือนมากหรือมีเงินดาวน์มาก ซึ่งทำให้ยอดเงินกู้น้อยลง ก็สามารถลดระยะเวลาผ่อนให้สั้นลงเหลือ 15-20 ปีได้ โดยระยะเวลาในการผ่อนถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะกำหนดว่า บ้าน 3 ล้านบาท ต้องผ่อนเดือนละเท่าไร นั่นคือ ยิ่งกู้นาน จำนวนเงินผ่อนบ้านต่อเดือนก็จะน้อยลง
ตารางผ่อนบ้าน 30 ปี คำนวณได้คร่าว ๆ ดังนี้
10 ปี
28,968 บาท/เดือน
29,666 บาท/เดือน
30,374 บาท/เดือน
31,092 บาท/เดือน
31,820 บาท/เดือน
15 ปี
20,717 บาท/เดือน
21,446 บาท/เดือน
22,191 บาท/เดือน
22,950 บาท/เดือน
23,724 บาท/เดือน
20 ปี
16,638 บาท/เดือน
17,399 บาท/เดือน
18,179 บาท/เดือน
18,979 บาท/เดือน
19,799 บาท/เดือน
25 ปี
14,226 บาท/เดือน
15,019 บาท/เดือน
15,835 บาท/เดือน
16,675 บาท/เดือน
17,538 บาท/เดือน
30 ปี
12,648 บาท/เดือน
13,471 บาท/เดือน
14,322 บาท/เดือน
15,201 บาท/เดือน
16,105 บาท/เดือน
35 ปี
11,546 บาท/เดือน
12,399 บาท/เดือน
13,283 บาท/เดือน
14,198 บาท/เดือน
15,141 บาท/เดือน
*หมายเหตุ: ตัวเลขคร่าว ๆ จากการคำนวณกู้ซื้อบ้าน 3 ล้าน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี

ผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ ถ้ากู้เงินซื้อบ้าน 3 ล้าน

คำตอบของคำถามที่ว่า ผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ ถ้ากู้เงินซื้อบ้าน 3 ล้าน ยังขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยด้วย เพราะสินเชื่อบ้านจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กล่าวคือ เงินต้นคงเหลือทั้งหมดจะถูกนำมาคิดเป็นดอกเบี้ยรายวัน ยิ่งเงินต้นเหลือมาก ผู้กู้ก็จะยิ่งเสียดอกเบี้ยแพง
เมื่อเสียดอกเบี้ยแพง ก็จะทำให้เงินผ่อนแต่ละเดือนเหลือจ่ายเงินต้นได้น้อยลง เนื่องจากเงินผ่อนจะต้องหักจ่ายดอกเบี้ยก่อนและส่วนที่เหลือค่อยถูกนำไปจ่ายเงินต้น หมายความว่า เมื่อเงินต้นน้อยลง ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ซึ่งจะค่อย ๆ ลดลงจนหมดสัญญา
ด้วยเหตุนี้ ผู้กู้จึงควรเลือกธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกที่สุด เพื่อให้จ่ายดอกเบี้ยต่อเดือนน้อยและจ่ายเงินต้นได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผ่อนบ้าน 3 ล้านหมดไวขึ้นนั่นเอง
เช็กโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกก่อนคำนวณบ้าน 3 ล้าน ผ่อนเดือนละเท่าไร
เช็กโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกก่อนคำนวณบ้าน 3 ล้าน ผ่อนเดือนละเท่าไร

เช็กโปรโมชั่นก่อนผ่อนบ้าน

ก่อนตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารไหน นอกจากโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกหรือฟรีค่าจดจำนองที่จะต้องพิจารณาแล้ว ผู้กู้ต้องพิจารณาเงื่อนไขห้ามยกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาที่กำหนดด้วย เพราะธนาคารมักมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยราคาถูกเฉพาะ 3 ปีแรกที่ผ่อนบ้าน และวิธีที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้ก็คือ รีเทนชั่นกับธนาคารเดิมหรือรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่นที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่า แต่ถ้าติดเงื่อนไขยกเลิกสัญญาไม่ได้ภายใน 3-5 ปี ผู้กู้ก็จะเสียโอกาสเหล่านั้นไป

เครื่องมือช่วยคำนวณเงินผ่อนบ้าน

ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องปวดหัวกับการคำนวณเพื่อหาคำตอบว่า ผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ ถ้ากู้เงินซื้อบ้าน 3 ล้านบาท ต้องผ่อนเดือนละเท่าไร หรือคำนวณว่ารายได้ของตนเองจะผ่อนบ้านได้เดือนละกี่บาท และไม่ต้องไปเสียเวลาไปยื่นเอกสารขอกู้กับธนาคาร โดยที่ยังไม่รู้ศักยภาพในการผ่อนของตนเอง เพียงแค่ใช้เครื่องมือคำนวณอัตโนมัติ ผู้กู้ก็จะทราบว่าบ้าน 3 ล้าน ต้องผ่อนเท่าไร พร้อมกับทุกคำตอบของการคำนวณสินเชื่อบ้านตามต้องการ
สุดท้ายนี้ หวังว่าข้อมูลทั้งหมดจะช่วยให้ผู้กู้ตัดสินใจได้ว่า ตนเองควรจะซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาทหรือไม่ และถ้าจะซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ พร้อมตารางผ่อนบ้าน 30 ปี หากตัดสินใจซื้อบ้านแล้ว ก็อย่าลืมวางแผนผ่อนบ้านให้หมดอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเกินและโปะบ้านเพื่อลดเงินต้น การรีเทนชั่นเพื่อขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมหลังหมดโปร หรือการรีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งวิธีเหล่านี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าช่วยให้ผ่อนบ้านได้หมดเร็วอย่างแน่นอน
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน