ประมูลบ้าน กรมบังคับคดี เพื่อซื้อบ้านมือสอง 4 ขั้นตอนที่ควรรู้

DDproperty Editorial Team
ประมูลบ้าน กรมบังคับคดี เพื่อซื้อบ้านมือสอง 4 ขั้นตอนที่ควรรู้
ประมูลบ้าน กรมบังคับคดี เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ สำหรับคนที่กำลังหาบ้าน-คอนโดขายทอดตลาด บ้านมือสอง สภาพดี ราคาเบา ๆ สามารถประมูลทรัพย์กรมบังคับคดีได้ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจดำเนินการประมูลทรัพย์กรมบังคับคดีได้อย่างคล่องมือ ต้องทำความเข้าใจทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
รวมประกาศขายโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ประมูลบ้าน กรมบังคับคดี คืออะไร

ประมูลบ้าน กรมบังคับคดี คือ การที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้อง ทรัพย์สินของลูกหนี้ก็จะต้องถูกขายเพื่อนำเงินไปชดใช้หนี้ กรมบังคับคดีจึงมีหน้าที่นำบ้านหรือคอนโดซึ่งเป็นสินทรัพย์ของจำเลย (ลูกหนี้) ออกประมูลขายตามคำตัดสินของศาล หรือที่เรียกว่าหมายเลขคดีแดง
โดยบ้านที่กรมบังคับคดี ขายทอดตลาด มีจุดประสงค์เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้กับโจทก์ (เจ้าหนี้) เป็นหลัก ราคาเปิดประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี จึงมักจะต่ำกว่าราคาบ้านที่ขายในท้องตลาดมากพอสมควร

การเตรียมตัวประมูลบ้าน กรมบังคับคดี

1. ค้นหาบ้านที่ต้องการประมูล

ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี ประมูลได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี หรือ แอปพลิเคชัน LED Property Plus เมื่อพบบ้านที่ถูกใจ ต้องไปตรวจสอบสภาพบ้านด้วยตัวเอง โดยสอบถามเงื่อนไขการประมูลบ้านแต่ละหลังได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี โทร. 1111 ต่อ 79

2. จัดเตรียมเอกสารและเงินประกัน

เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา หากมีผู้ประมูลแทน ก็ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วน ในส่วนเงินประกัน ผู้ประมูลต้องเตรียมเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คตามเงินประกันที่กรมบังคับคดีกำหนด
มือใหม่หัดลงทุนกับบ้าน-คอนโดขายทอดตลาด

มือใหม่หัดลงทุนกับบ้าน-คอนโดขายทอดตลาด

ขั้นตอนการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี

1. ผู้ประมูลเข้าลงทะเบียน

ในวันประมูลบ้าน กรมบังคับคดี ผู้ประมูลต้องลงทะเบียนกับเจ้าพนักงาน พร้อมวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นหลักประกันและทำสัญญาในการเสนอราคา จึงรับป้ายประมูลและเข้าไปนั่งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

2. เจ้าพนักงานกำหนดราคาเริ่มต้น

ก่อนเริ่มการประมูลบ้าน กรมบังคับคดี เจ้าพนักงานจะอธิบายเงื่อนไขในการประมูลให้ทราบโดยสังเขป และกำหนดราคาเริ่มต้นของบ้านที่จะเปิดประมูลกับกรมบังคับคดี
โดยคณะกรรมการหรือเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีจะเป็นผู้กำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลรอบที่ 1 แต่ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาในรอบนั้น ราคาเริ่มต้นในรอบที่ 2 จะลดเหลือ 90% ของราคาเริ่มต้น และในรอบที่ 3 จะลดเหลือ 80% ของราคาเริ่มต้น และราคาเริ่มต้นจะเหลือ 70% ของราคาเริ่มต้น ในรอบที่ 4 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ประมูล

DDproperty Tip

หากเข้าประมูลแล้วเห็นว่าไม่มีคนเข้าร่วมประมูล อาจตัดสินใจรอจนถึงรอบที่ 4 เพื่อให้ราคาเริ่มต้นลดลงเหลือเพียง 70% แต่ต้องระวังว่า ผู้เข้าร่วมประมูลคนอื่นก็จะคิดเหมือนกับคุณเช่นกัน

3. ผู้ประมูลยกป้ายเสนอราคา

เมื่อเจ้าพนักงานเปิดประมูล ผู้ที่สนใจสามารถยกป้ายเพื่อขอเสนอราคาตามราคาเริ่มต้น หรือยกป้ายสู้ราคากับผู้ประมูลอื่น โดยเจ้าพนักงานจะเป็นผู้กำหนดว่าจะเพิ่มราคาครั้งละเท่าใด แต่ผู้ประมูลสามารถเพิ่มราคาได้เท่ากับหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้

4. เจ้าพนักงานเคาะไม้ให้ผู้ชนะประมูล

เมื่อบ้านถูกประมูลจนได้ราคาสูงสุด เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีก็จะถามหาผู้คัดค้านจากฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวแทนโจทก์หรือจำเลย) หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน เจ้าพนักงานก็จะเคาะไม้ขายบ้านหลังนั้นให้ผู้ชนะประมูล ผู้ชนะประมูลก็ต้องชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป ส่วนผู้แพ้ประมูลก็รับเงินประกันคืนได้ทันที
การคัดค้านการขายทอดตลาดตามกฎหมายใหม่ 4 เรื่องที่ควรรู้

การคัดค้านการขายทอดตลาดตามกฎหมายใหม่ 4 เรื่องที่ควรรู้

ประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลบ้าน กรมบังคับคดี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดีได้จัดประมูลบ้านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction) ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และสงขลา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่จัดประมูล สามารถเข้าประมูลได้จากสำนักงานบังคับคดีทั่วทุกภาค โดยผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนจองอุปกรณ์ล่วงหน้า ณ สำนักงานบังคับคดีที่ต้องการใช้บริการ

ขั้นตอนการซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนรายละเอียด
หาทรัพย์ที่สนใจเข้าสู่เว็บไซต์กรมบังคับคดี หัวข้อ e-service เลือก "ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด" เลือกทรัพย์ที่สนใจแล้วจำลำดับทรัพย์ไว้
จองเครื่องเมื่อเลือกทรัพย์ที่สนใจเรียบร้อยแล้ว ติดต่อจองเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมบอกลำดับทรัพย์ที่สำนักงานนั้น ๆ
วางเงินประกันในวันที่ซื้อทรัพย์ ตรวจสอบเครื่องและลำดับทรัพย์ที่ทำการจองไว้กับสำนักงาน จากนั้นวางเงินมัดจำตามที่กำหนดไว้กับเจ้าหน้าที่
รับรหัสเจ้าหน้าที่มอบรหัสผู้ใช้ เป็นรหัสผ่าน สำหรับทำการประมูล และแจ้งรายละเอียดข้อห้ามต่าง ๆ จากนั้นรอลำดับทรัพย์ที่จะทำการขายที่ได้จองไว้
ประมูลเมื่อถึงลำดับทรัพย์ที่จองไว้ จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ จากนั้นทำการใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านให้เรียบร้อย รอสัญญาณเริ่มการประมูล

ขั้นตอนหลังการประมูลบ้าน กรมบังคับคดี

1. ทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีจะต้องทำสัญญาซื้อขายและชำระเงินตามราคาประมูล ณ วันที่ซื้อ ในกรณีที่ผู้ชนะประมูลอยู่ในระหว่างการรวบรวมเงินหรือรอผลการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร กรมบังคับคดีจะขยายระยะเวลาได้ 15-90 วัน
โดยต้องมีเหตุผลอันสมควรหรือมีเอกสารยืนยันจากธนาคาร ส่วนเงินประกันจะถือเป็นเงินมัดจำและไม่สามารถขอคืนได้

2. โอนกรรมสิทธิ์

หลังจากชำระเงินครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีจะมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานกรมที่ดิน พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ผู้ชนะประมูลดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่ประมูลจากกรมบังคับคดี ณ สำนักงานที่ดินด้วยตัวเอง

3. ชำระค่าใช้จ่าย

การเข้าร่วมประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมหลายอย่าง โดยแบ่งตามหน่วยงานที่เป็นผู้รับเงิน
สำนักงานบังคับคดี
– เงินที่ต้องนำมาวางไว้เป็นหลักประกันในการประมูล ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของบ้านที่จะซื้อ
– เงินส่วนต่างที่จะนำมาชำระในส่วนที่เหลือหากประมูลได้ ซึ่งมาจากเงินออมของตนเอง หรือมาจากการกู้เงินธนาคาร โดยแนะนำให้ยื่นกู้กับธนาคารที่เป็นเจ้าของทรัพย์เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกรรม หรือจะยื่นกู้กับธนาคารที่ผู้ซื้อมีบัญชีอยู่ก็ได้ แต่ควรทำเรื่องรอไว้ทันทีที่คิดว่าจะเข้าประมูล เพื่อจะได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
– ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย (ราคาที่ชนะการประมูล)
สำนักงานที่ดิน
– ค่าโอน 2% ของราคาประเมินที่ดิน
– ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดจากราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน หักด้วยค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด แล้วนำมาคำนวณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยไม่ยกเว้นเงินได้ 150,000 บาทแรก
– ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินสำนักงานที่ดิน (เลือกราคาที่สูงกว่า) หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้นำใบเสร็จที่ได้รับจากกรมที่ดินไปขอคืนค่าอากรแสตมป์ 0.5% ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ของกรมบังคับคดี หากเกิน 7 วันต้องไปทำเรื่องขอคืนเองที่กรมสรรพากร
– ค่าจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท หากเป็นห้องชุดไม่มีเพดานสูงสุด (กรณีกู้เงินธนาคาร)
ธนาคาร (กรณีต้องกู้เงินจากธนาคาร)
– ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน (ตามประกาศธนาคาร)
– ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
– ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ตามอัตราของบริษัทประกันภัย)

DDproperty Tip

การประมูลบ้านที่ผู้พักอาศัยเดิมยังไม่ย้ายออก ถ้าชนะการประมูลและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากผู้พักอาศัยเดิมไม่ยอมย้ายออก สามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เพื่อขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปขับไล่แทนได้

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนและเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการประมูลบ้าน กรมบังคับคดี การซื้อบ้านมือสองขายทอดตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนควรทราบ เพื่อมีโอกาสในการเข้าถึงบ้านและคอนโดในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ยิ่งถ้าได้บ้านที่มีสภาพดี ผู้ซื้อก็จะยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก K-Expert
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

ประมูลบ้านกรมบังคับคดี คือ บ้านหรือคอนโดซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้อง ทรัพย์สินของลูกหนี้ก็จะต้องถูกขายเพื่อนำเงินไปชดใช้หนี้ โดยกรมบังคับคดีออกประมูลขายตามคำตัดสินของศาล เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เป็นหลัก ราคาเปิดประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี จึงมักจะต่ำกว่าราคาบ้านที่ขายในท้องตลาดมากพอสมควร

ประมูลบ้านกรมบังคับคดี มีขั้นตอนดังนี้ 1.ผู้ประมูลเข้าลงทะเบียน 2.เจ้าพนักงานกำหนดราคาเริ่มต้น 3.ผู้ประมูลยกป้ายเสนอราคา และ 4.เจ้าพนักงานเคาะไม้ให้ผู้ชนะประมูล

ประมูลบ้านกรมบังคับคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนดังนี้ 1.หาทรัพย์ที่สนใจจากเว็บไซต์กรมบังคับคดี 2.จองเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมบอกลำดับทรัพย์ที่สำนักงานนั้น ๆ 3.วางเงินประกัน 4.รับรหัส และ 5.ประมูล