หาบ้านขายทอดตลาด โดยการประมูลบ้านกรมบังคับคดี ด้วย 4 ขั้นตอน

หาบ้านขายทอดตลาด โดยการประมูลบ้านกรมบังคับคดี ด้วย 4 ขั้นตอน

หาบ้าน-คอนโดขายทอดตลาดจากหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจนั่นคือ ประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านมือสองราคาเบา ๆ แต่ผู้ที่สนใจซื้อบ้านราคาถูกจะต้องทำความเข้าใจขั้นตอนในการประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีเอาไว้ด้วย เพราะอาจมีบ้านสภาพดีขายทอดตลาดผ่านกรมบังคับคดี เมื่อถึงเวลาต้องซื้อบ้านด้วยวิธีนี้ ก็จะช่วยให้ผู้ซื้อดำเนินการประมูลบ้านหลุดจำนองกับกรมบังคับคดีได้อย่างคล่องมือ

 

รู้จักกับการหาบ้านขายทอดตลาดโดยการประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี

เมื่อลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้อง ทรัพย์สินของลูกหนี้ก็จะต้องถูกขายเพื่อนำเงินไปชดใช้หนี้ กรมบังคับคดีจึงมีหน้าที่นำบ้านหรือคอนโดซึ่งเป็นสินทรัพย์ของจำเลย (ลูกหนี้) ออกประมูลขายตามคำตัดสินของศาล หรือที่เรียกว่าหมายเลขคดีแดง และบ้านที่ขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี ก็มีจุดประสงค์เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้กับโจทก์ (เจ้าหนี้) เป็นหลัก ราคาเปิดประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีจึงมักจะต่ำกว่าราคาบ้านที่ขายในท้องตลาดมากพอสมควร

 

การเตรียมตัวประมูลประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี

1. ค้นหาบ้านที่ต้องการประมูล

ค้นหาบ้านขายทอดตลาดสำหรับประมูลได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดีหรือแอปพลิเคชัน LED Property Plus เมื่อพบบ้านที่ถูกใจ ต้องไปตรวจสอบสภาพบ้านด้วยตัวเอง โดยสอบถามเงื่อนไขการประมูลบ้านแต่ละหลังได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี โทร. 02-881-4999

2. จัดเตรียมเอกสารและเงินประกัน

เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา หากมีผู้ประมูลแทน ก็ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วน ในส่วนเงินประกัน ผู้ประมูลต้องเตรียมเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คตามเงินประกันที่กรมบังคับคดีกำหนด

 

ทิปส์การซื้อบ้าน คอนโดขายทอดตลาด

Guide

ทิปส์การซื้อบ้าน คอนโดขายทอดตลาด

 

ขั้นตอนการประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี

1. ผู้ประมูลเข้าลงทะเบียน

ในวันประมูล ผู้ประมูลต้องลงทะเบียนกับเจ้าพนักงาน พร้อมวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นหลักประกันและทำสัญญาในการเสนอราคา จึงรับป้ายประมูลและเข้าไปนั่งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

2. เจ้าพนักงานกำหนดราคาเริ่มต้น

ก่อนเริ่มการประมูล เจ้าพนักงานจะอธิบายเงื่อนไขในการประมูลให้ทราบโดยสังเขป และกำหนดราคาเริ่มต้นของบ้านที่จะเปิดประมูลกับกรมบังคับคดี โดยคณะกรรมการหรือเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีจะเป็นผู้กำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลรอบที่ 1 แต่ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาในรอบนั้น ราคาเริ่มต้นในรอบที่ 2 จะลดเหลือ 90% ของราคาเริ่มต้น และในรอบที่ 3 จะลดเหลือ 80% ของราคาเริ่มต้น และราคาเริ่มต้นจะเหลือ 70% ของราคาเริ่มต้น ในรอบที่ 4 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ประมูล

 

DDproperty Tip
หากเข้าประมูลแล้วเห็นว่าไม่มีคนเข้าร่วมประมูล อาจตัดสินใจรอจนถึงรอบที่ 4 เพื่อให้ราคาเริ่มต้นลดลงเหลือเพียง 70% แต่ต้องระวังว่า ผู้เข้าร่วมประมูลคนอื่นก็จะคิดเหมือนกับคุณเช่นกัน

 

3. ผู้ประมูลยกป้ายเสนอราคา

เมื่อเจ้าพนักงานเปิดประมูล ผู้ที่สนใจสามารถยกป้ายเพื่อขอเสนอราคาตามราคาเริ่มต้น หรือยกป้ายสู้ราคากับผู้ประมูลอื่น โดยเจ้าพนักงานจะเป็นผู้กำหนดว่าจะเพิ่มราคาครั้งละเท่าใด แต่ผู้ประมูลสามารถเพิ่มราคาได้เท่ากับหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้

4. เจ้าพนักงานเคาะไม้ให้ผู้ชนะประมูล

เมื่อบ้านถูกประมูลจนได้ราคาสูงสุด เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีก็จะถามหาผู้คัดค้านจากฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวแทนโจทก์หรือจำเลย) หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน เจ้าพนักงานก็จะเคาะไม้ขายบ้านหลังนั้นให้ผู้ชนะประมูล ผู้ชนะประมูลก็ต้องชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป ส่วนผู้แพ้ประมูลก็รับเงินประกันคืนได้ทันที

 

ประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

การประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดีได้จัดประมูลบ้านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction) ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่จัดประมูล สามารถเข้าประมูลได้จากสำนักงานบังคับคดีทั่วทุกภาค โดยผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนจองอุปกรณ์ล่วงหน้า ณ สำนักงานบังคับคดีที่ต้องการใช้บริการ

 

ขั้นตอนหลังการประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี

1. ทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีจะต้องทำสัญญาซื้อขายและชำระเงินตามราคาประมูล ณ วันที่ซื้อ ในกรณีที่ผู้ชนะประมูลอยู่ในระหว่างการรวบรวมเงินหรือรอผลการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร กรมบังคับคดีจะขยายระยะเวลาได้ 15-90 วัน โดยต้องมีเหตุผลอันสมควรหรือมีเอกสารยืนยันจากธนาคาร ส่วนเงินประกันจะถือเป็นเงินมัดจำและไม่สามารถขอคืนได้

2. โอนกรรมสิทธิ์

หลังจากชำระเงินครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีจะมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานกรมที่ดิน พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ผู้ชนะประมูลดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่ประมูลจากกรมบังคับคดี ณ สำนักงานที่ดินด้วยตัวเอง

3. ชำระค่าใช้จ่าย

การเข้าร่วมประมูลบ้านขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมหลายอย่าง โดยแบ่งตามหน่วยงานที่เป็นผู้รับเงิน

สำนักงานบังคับคดี

  • เงินที่ต้องนำมาวางไว้เป็นหลักประกันในการประมูล ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของบ้านที่จะซื้อ
  • เงินส่วนต่างที่จะนำมาชำระในส่วนที่เหลือหากประมูลได้ ซึ่งมาจากเงินออมของตนเอง หรือมาจากการกู้เงินธนาคาร โดยแนะนำให้ยื่นกู้กับธนาคารที่เป็นเจ้าของทรัพย์เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกรรม หรือจะยื่นกู้กับธนาคารที่ผู้ซื้อมีบัญชีอยู่ก็ได้ แต่ควรทำเรื่องรอไว้ทันทีที่คิดว่าจะเข้าประมูล เพื่อจะได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย (ราคาที่ชนะการประมูล)

สำนักงานที่ดิน

  • ค่าโอน 2% ของราคาประเมินที่ดิน
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดจากราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน หักด้วยค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด แล้วนำมาคำนวณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยไม่ยกเว้นเงินได้ 150,000 บาทแรก
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินสำนักงานที่ดิน (เลือกราคาที่สูงกว่า) หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้นำใบเสร็จที่ได้รับจากกรมที่ดินไปขอคืนค่าอากรแสตมป์ 0.5% ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ของกรมบังคับคดี หากเกิน 7 วันต้องไปทำเรื่องขอคืนเองที่กรมสรรพากร
  • ค่าจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท หากเป็นห้องชุดไม่มีเพดานสูงสุด (กรณีกู้เงินธนาคาร)

ธนาคาร (กรณีต้องกู้เงินจากธนาคาร)

  • ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน (ตามประกาศธนาคาร)
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ตามอัตราของบริษัทประกันภัย)

 

DDproperty Tip
การประมูลบ้านที่ผู้พักอาศัยเดิมยังไม่ย้ายออก ถ้าชนะการประมูลและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากผู้พักอาศัยเดิมไม่ยอมย้ายออก สามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เพื่อขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปขับไล่แทนได้

 

มารู้จัก...ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

Guide

มารู้จัก...ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

 

ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนและเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี การซื้อบ้านมือสองขายทอดตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนควรทราบ เพื่อมีโอกาสในการเข้าถึงบ้านและคอนโดในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ยิ่งถ้าได้บ้านที่มีสภาพดี ผู้ซื้อก็จะยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก K-Expert

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍