ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติต้องรู้อะไรบ้าง

DDproperty Editorial Team
ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติต้องรู้อะไรบ้าง
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบการลงทุนอสังหาฯ ที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่ง คือการลงทุนอสังหาฯ แบบระยะยาว อาทิ การปล่อยเช่าคอนโด เนื่องจากไม่ต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อเร่งขายออก และสามารถขายต่อได้เมื่อราคาแตะถึงจุดที่เหมาะสมหรือจุดที่นักลงทุนพอใจ
โดยผลตอบแทนของการลงทุนระยะยาวมักจะกลับคืนมาในลักษณะของค่าเช่า และสิ่งที่นักลงทุนควรทราบคือ มีชาวต่างชาติในไทยจำนวนไม่น้อยที่สนใจเช่าคอนโดในประเทศไทย ดังนั้น ขั้นตอนการปล่อยเช่าคอนโดให้กับชาวต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรทำความเข้าใจ เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย เพื่อป้องกันความวุ่นวายหรือปัญหาที่อาจตามมาได้

เรื่องต้องรู้ของการปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติ

รูปแบบการปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติ

สามารถแบ่งรูปแบบการปล่อยเช่าคอนโดให้กับชาวต่างชาติเป็น 2 ประเภท คือ
1. การปล่อยเช่าในระยะสั้น เป็นกรณีที่ชาวต่างชาติเช่าคอนโดไม่เกิน 3 ปี ซึ่งกฎหมายระบุว่า ไม่จำเป็นที่ชาวต่างชาติจะต้องจดทะเบียนการเช่าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจะมีเพียงแค่สัญญาเช่าระหว่าง “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” เท่านั้น
2. การปล่อยเช่าในระยะยาว เป็นรูปแบบการเช่าของชาวต่างชาติที่มีระยะเวลามากกว่า 3 ปีขึ้นไป โดยนอกเหนือจากสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าคอนโดและผู้เช่าต้องไปดำเนินการ “จดทะเบียนการเช่า” ณ สำนักงานที่ดินที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ด้วย
เพราะตามกฎหมายระบุไว้ว่า สัญญาเช่าจะมีผลบังคับทางกฎหมายเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น โดย พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ยังระบุเพิ่มเติมว่า สามารถเช่าอสังหาฯ ได้ไม่เกิน 30 ปี แต่เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ก็ยังสามารถต่อสัญญาได้อีก เพียงแต่ต้องไม่เกิน 30 ปีนับตั้งแต่วันต่อสัญญา
หลักปฏิบัติต่อผู้เช่าคอนโดที่เป็นชาวต่างชาติ

หลักปฏิบัติของผู้ปล่อยเช่าในกรณีผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติ

ในการให้ต่างชาติเช่าคอนโด มีหลักปฏิบัติที่ผู้ปล่อยเช่าควรทำตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการผิดกฎหมาย โดยมีหลักปฏิบัติที่ต้องรู้ ดังนี้
  • เจ้าของห้องชุดที่ให้ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย จะต้องมีการแจ้งข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่อาคารชุดนั้น ๆ จดทะเบียนอยู่ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ชาวต่างชาติผู้นั้นเข้าพักอาศัย
  • ในกรณีที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และห้องชุดที่ให้เช่าอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ เจ้าของห้องชุดต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ
  • ในกรณีที่ห้องชุดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
  • อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติที่จะเช่าห้องชุดนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่ย้ายเข้าพักอาศัยในห้องชุดนั้นด้วย และสิ่งสำคัญคือ จะต้องเข้ามาประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้น หากผู้ปล่อยเช่าไม่ทำตามหลักปฏิบัติที่ให้เจ้าของห้องชุดแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานีตำรวจท้องที่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ผู้เช่า (ชาวต่างชาติ) ได้เข้าพักอาศัย เจ้าของห้อง (ผู้ให้เช่า) ต้องรับโทษตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2552 มาตรา 77 ซึ่งระบุว่า มีโทษปรับเจ้าของห้อง (ผู้ให้เช่า) ไม่เกิน 2,000 บาท

ขั้นตอนการปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติ

  1. ตกลงและสรุปรายละเอียดของสัญญาเช่าให้เรียบร้อย
  2. เก็บเอกสารสำเนาแสดงตัวของชาวต่างชาติผู้นั้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
  3. แจ้งข้อมูลผู้เช่าให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาเข้าพักอาศัย
  4. แจ้งข้อมูลและนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ซึ่งออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยื่นให้กับสำนักงานนิติบุคคลฯ เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
  5. ส่งข้อมูลปัจจุบันของผู้เช่าให้ฝ่ายจัดการฯ นิติบุคคล เมื่อมีการตรวจสอบทุก 6 เดือน
หลังจากที่นักลงทุนศึกษาหลักปฏิบัติและขั้นตอนการปล่อยเช่าคอนโดสำหรับชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนที่เริ่มจะสนใจการปล่อยเช่าคอนโดให้กับชาวต่างชาติ แต่ก็ยังขาดความมั่นใจและเกรงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากพิษเศรษฐกิจ สามารถอ่านบทความข่าวเรื่องอสังหาฯ ไทย ยังเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนต่างชาติ? เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมที่อาจจะช่วยตอกย้ำการตัดสินใจในด้านนี้ได้
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน