คอมมิชชั่น ค่านายหน้าอสังหาฯ 3% จากราคาขาย มีวิธีคำนวณอย่างไร

DDproperty Editorial Team
คอมมิชชั่น ค่านายหน้าอสังหาฯ 3% จากราคาขาย มีวิธีคำนวณอย่างไร
คอมมิชชั่น หรือค่าคอมมิชชั่น คือ ค่านายหน้าที่ต้องจ่ายให้กับเอเจนต์หรือนายหน้า ซึ่งเป็นเสมือนเป็นตัวแทนในการช่วยจัดการซื้อ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์แทนเจ้าของที่อาจไม่มีเวลา หรือไม่มีช่องทางในการสื่อสารที่เพียงพอจนสามารถขายอสังหาริมทรัพย์สำเร็จได้ตัวเอง จึงตกลงว่าจ้างนายหน้า
ดังนั้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ควรจะต้องทราบวิธีคำนวณค่าคอมมิชชั่น เพื่อจะได้เตรียมตัวเจรจาตกลงกับนายหน้าได้อย่างเหมาะสม
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์คือใคร

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คือ อาชีพหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการนำทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นขายบ้าน คอนโด หรือ ที่ดิน ไปเสนอขายหรือปล่อยเช่าให้กับผู้ที่สนใจ เมื่อการซื้อขายสำเร็จ เจ้าของบ้านก็ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่นายหน้าตามสัญญาที่ตกลงไว้ร่วมกัน แต่งานของนายหน้าไม่ได้มีแบบเดียวเท่านั้น โดยนายหน้าจะช่วยค้นหาและอำนวยความสะดวกในการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้เช่าอีกด้วย

ประโยชน์ในการจ้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

หากจ้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องหาช่องทางทำการตลาด ไม่ต้องเสียค่าโฆษณา ไม่ต้องเจรจาอธิบายและต่อรองกับทุกคน ไม่ต้องจัดการร่างสัญญา รวมถึงไม่ต้องแม้กระทั่งการโอนกรรมสิทธิ์หรือส่ง/รับมอบอสังหาฯ ที่จะเช่าเพราะสามารถมอบอำนาจให้นายหน้าดำเนินการแทนได้ ผู้ว่าจ้างจึงมีเวลาให้กับงานและชีวิตส่วนตัวได้ตามปกติ
เอเจนต์คือผู้ช่วยคนสำคัญในการขายบ้าน

เอเจนต์คือผู้ช่วยคนสำคัญในการขายบ้าน

การคิดค่าคอมมิชชั่นให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ใครเป็นผู้จ่ายค่าคอมมิชชั่น

เมื่อการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้นายหน้าทันที หากผู้ว่าจ้างเดินทางไปโอนกรรมสิทธิ์หรือส่ง/รับมอบอสังหาฯ สำหรับเช่า ก็ต้องเตรียมเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คไปด้วย ในกรณีซื้อขายนั้น ถ้าค่าคอมมิชชั่นสูงเกินกว่าผู้ว่าจ้างจะเตรียมเงินได้ล่วงหน้า ก็ใช้วิธีเรียกเก็บเงินมัดจำกับผู้ซื้อตอนทำสัญญาจะซื้อจะขายให้เพียงพอต่อค่าคอมมิชชั่น โดยอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันโอนกรรมสิทธิ์ด้วยก็ได้
หนังสือสัญญาซื้อขายคืออะไร

หนังสือสัญญาซื้อขายคืออะไร

ค่าคอมมิชชั่นของผู้ประสานงาน

ในระหว่างที่นายหน้ามองหาผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เช่าให้ผู้ว่าจ้าง นายหน้าอาจประสานงานกับคนรู้จักอีกหลายทอดกว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะได้พบกัน ซึ่งตามมารยาทแล้ว ผู้ประสานงานทุกคนต้องได้รับค่าตอบแทนด้วย แต่นั่นก็เป็นเรื่องระหว่างนายหน้ากับผู้ประสานงานจะตกลงกัน ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มจากที่เคยตกลงไว้กับนายหน้าของตัวเองอีก
เตรียมจ่ายค่าคอมมิชชั่นค่าเป็นเช็คเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

อัตราค่าคอมมิชชั่นนายหน้า

ตามมาตรฐานโดยทั่วไป ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์จะคิดในอัตรา 3% จากราคาขาย และอาจสูงหรือต่ำกว่านั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความยากง่ายในการซื้อขาย มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ระยะจนเวลากว่าจะขายได้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้
แต่ถ้าเป็นค่าคอมมิชชั่นในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ ก็จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างนายหน้ากับผู้ว่าจ้าง หรือนายหน้าอาจไปตกลงขอค่าคอมมิชชั่นจากผู้ขายเองก็ได้ แต่ตามกฎของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2544 จะกำหนดให้นายหน้าจะต้องรับค่าตอบแทนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
ส่วนค่าคอมมิชชั่นสำหรับนายหน้าปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์จะคิดในอัตราค่าเช่า 1 เดือนต่อสัญญาเช่า 12 เดือนขึ้นไป และเป็นการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเพียงครั้งเดียวเมื่อทำสัญญาเช่า หลังจากนั้นผู้เช่าจะเช่าต่อหรือไม่ ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอีก
ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการขายอสังหาฯ
ข้อควรรู้รายละเอียด
ค่าคอมมิชชั่นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3% ของราคาขาย (หรือตามที่ตกลงกัน)
รูปแบบการจ่ายเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
วันจ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์หรือส่ง/รับมอบอสังหาฯ
ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการปล่อยเช่าอสังหาฯ
ข้อควรรู้รายละเอียด
ค่าคอมมิชชั่นอัตราค่าเช่า 1 เดือน / สัญญาเช่า 12 เดือนขึ้นไป
รูปแบบการจ่ายเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
วันจ่ายวันทำสัญญาเช่า
ประเมินค่าเช่าบ้าน-ค่าใช้จ่ายก่อนตกลงเช่าบ้าน

ประเมินค่าเช่าบ้าน-ค่าใช้จ่ายก่อนตกลงเช่าบ้าน

วิธีคำนวณค่าคอมมิชชั่น

การคำนวณค่าคอมคอมมิชชั่นนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงทราบถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ถูกต้อง ก็จะสามารถคำนวณได้อย่างง่ายดาย โดยมีตัวอย่างการคำนวณดังนี้
  • กรณีขายบ้านราคา 3,000,000 บาท และตกลงค่าคอมมิชชั่นที่ 3%
  • เมื่อนายหน้าขายบ้านได้สำเร็จ เจ้าของบ้านจะต้องจ่ายให้นายหน้า (3,000,000 x 3) / 100 = 90,000 บาท หรือตกลงเงื่อนไขพิเศษว่า ถ้าขายได้ภายใน 1 เดือน จะให้ค่าคอมมิชชั่น 4% เมื่อนายหน้าทำได้ ก็ต้องจ่าย (3,000,000 x 4) / 100 = 120,000 บาท
  • กรณีให้เช่าคอนโดเดือนละ 15,000 บาท สัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน
  • เมื่อนายหน้าหาผู้เช่าได้สำเร็จ เจ้าของคอนโดจะต้องจ่ายให้นายหน้า (15,000 x 12) / 12 = 15,000 บาท แต่ถ้าผู้เช่าทำสัญญาขั้นต่ำแค่ 6 เดือน ก็ต้องจ่าย (15,000 x 6) / 12 = 7,500 บาท หรือตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ หากผู้ว่าจ้างเป็นนิติบุคคล ก็มีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากค่าคอมมิชชั่นเพื่อยื่นให้กรมสรรพากรด้วย เช่น ค่าคอมมิชชั่น 90,000 บาท ก็จะต้องหักภาษี (90,000 x 3) / 100 = 2,700 บาท

เลือกนายหน้าอสังหาฯ อย่างไรให้ได้คนที่น่าเชื่อถือ

1. เลือกนายหน้าอสังหาฯ หรือเอเจนต์ที่มีการยืนยันตัวตนและการรับรอง

สำหรับผู้ที่กำลังใช้บริการเอเจนต์แต่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกอย่างไรดี ทาง DDproperty มองเห็นถึงความสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ต้องการผู้ช่วยสำคัญอย่างเอเจนต์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า จึงได้ริเริ่มโครงการ "การยืนยันตัวตนเอเจนต์ (Agent Verification)" และ "การรับรองเอเจนต์ (Agent Certification)" เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพให้กับเอเจนต์
Agent Verification และ Agent Certification คืออะไร
Agent Verification และ Agent Certification คือ โปรแกรมการยืนยันตัวตนและการรับรองเอเจนต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อและความเป็นมืออาชีพให้กับเอเจนต์ โดยแบ่งเป็น
ตัวอย่างเอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน หรือ Agent Verification
ตัวอย่างเอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน หรือ Agent Verification
Agent Verification ช่วยให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากขึ้น เราจึงให้เอเจนต์ลงทะเบียนยืนยันตัวตนและแสดงข้อมูลการติดต่อ โดยใช้หลักฐานดังนี้
  • เอกสารทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต พร้อมถ่ายหน้าเอเจนต์และบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
  • Line ID
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล
Agent Certification คือการรับรองให้กับเอเจนต์ที่มีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญในธุรกิจอย่างดีเยี่ยม โดยเอเจนต์จะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้ที่มีผลงานต่อเนื่องจากการขายหรือปล่อยเช่าอสังหาฯ จำนวน 3 แห่งในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา หรือผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากหลักสูตรและสถาบันที่ DDproperty ให้การรับรอง
ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเอเจนต์บนเว็บไซต์ DDproperty ที่ผ่านการลงทะเบียนโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น มีความน่าเชื่อถือและมีความรู้ ความสามารถในการที่จะช่วยให้คุณซื้อ-ขาย-เช่าได้อย่างมั่นใจ
จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การฝากให้นายหน้าเป็นธุระในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ใช่เรื่องยาก และการคิดค่าคอมมิชชั่นที่จะต้องจ่ายก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่ต้องเข้าใจหลักการและตกลงกับนายหน้าอย่างถูกต้อง เมื่อรู้เกี่ยวกับประโยชน์และค่าคอมมิชชั่นสำหรับตอบแทนนายหน้าแล้ว ก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและวิธีเลือกนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตัวช่วยจำเป็นกันเลย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

เอเจนต์อสังหาฯ คือใคร

เอเจนต์ หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คือ ตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ขาย ที่มีหน้าที่ช่วยเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงธุรกรรมต่าง ๆ จนได้ข้อตกลงซื้อขายเป็นที่เรียบร้อย

การใช้บริการเอเจนต์ หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หากเป็นกรณีฝากขายบ้านหรือคอนโด จะเสียค่านายหน้าอยู่ที่ 3% ของราคาขาย หากเป็นการฝากปล่อยเช่า โดยปกติสัญญา 1 ปี จะต้องจ่าย 1 เดือน เช่น ปล่อยเช่า 1 ปี ค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท ก็คือเสียค่านายหน้า 10,000 บาท