สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2565 ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ รวมหนี้ไว้ที่เดียว

DDproperty Editorial Team
สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2565 ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ รวมหนี้ไว้ที่เดียว
สินเชื่อปิดบัตรเครดิต หลายคนอาจจะเคยใช้บริการ เพราะเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และภาระค่าใช้จ่าย เช่น หนี้บัตรเครดิต ซึ่งมีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่สูง ในขณะที่ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง มารู้จักกับสินเชื่อปิดบัตรเครดิต วิธีกู้ พร้อมแนะนำสินเชื่อปิดบัตรเครดิตที่น่าสนใจในปี 2565 ได้ที่นี่

sportlight

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต คืออะไร

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต คือ การรวมหนี้บัตรเครดิตทุกใบ แล้วย้ายมาเป็นยอดหนี้ก้อนเดียวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเดียว เพื่อผ่อนเป็นรายเดือนในยอดผ่อนที่ถูกกว่าเดิม หรือที่เรียกอีกอย่างว่ารีไฟแนนซ์บัตรเครดิต
สำหรับหนี้บัตรเครดิตในปัจจุบันจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 18-28% ต่อปี และมีการคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ถ้าผ่อนจ่ายชำระขั้นต่ำไปเรื่อย ๆ หนี้ก็จะไม่มีที่สิ้นสุด และถ้าหากมีบริหารการเงินที่ผิดวิธี เช่น กดเงินสดจากบัตรเครดิตใบใหม่เพื่อนำมาชำระหนี้บัตรเครดิตใบเดิม ก็จะยิ่งทำให้ดอกเบี้ยพอกพูนไม่รู้จบ
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหนี้บัตรเครดิต คือ รู้จักจัดการกับหนี้สินให้ถูกวิธี หยุดสร้างหนี้เพิ่ม ลดหรือโปะหนี้เก่าให้หมดไปให้เร็วที่สุด การรีไฟแนนซ์หนี้เดิมด้วยสินเชื่อปิดบัตรเครดิตที่ให้ดอกเบี้ยต่ำลง เป็นวิธีที่ใช้จัดการกับหนี้บัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีกู้สินเชื่อปิดบัตรเครดิต

การขอสินเชื่อปิดบัตรเครดิต สามารถจะติดต่อกับธนาคารเดิม โดยปิดสินเชื่อจากที่เดิมเพื่อใช้สินเชื่อใหม่ที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่า หรือติดต่อกับธนาคารใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิม มีโปรโมชั่นที่คุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้บัตรเครดิตเดิมทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ป้องกันไม่ให้ติดแบล็คลิสต์หรือติดเครดิตบูโร

เอกสารที่ใช้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ
แนะนำสินเชื่อปิดบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ

แนะนำสินเชื่อปิดบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ

1. สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินอื่น สินเชื่อปิดบัตรเครดิต เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อประกอบอาชีพ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 25 ปี
จำนวนเงินให้กู้
– ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ย และไม่เกินรายละ 300,000 บาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
– ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน
 • ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา
ดอกเบี้ย
 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาชำระ
ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

2. สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น และเพื่อการอุปโภค บริโภค วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
จำนวนเงินให้กู้
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ดอกเบี้ย
 • MRR+7% ต่อปี ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ระยะเวลาชำระ
 • ไม่ได้กำหนด สามารถชำระปิดบัญชีเมื่อไรก็ได้ สูงสุด 5 ปี
คุณสมบัติผู้กู้
 • พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี

3. สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนแสนละ 2,700 บาทต่อเดือน
จำนวนเงินให้กู้
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท
ดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี
ระยะเวลาชำระ
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
คุณสมบัติผู้กู้
– ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
– รายได้ขั้นต่ำ
 • 5,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
 • 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
– มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

สรุปสินเชื่อปิดบัตรเครดิตจาก 3 ธนาคาร

ออมสิน
สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์
ไม่เกิน 300,000-10,000,000 บาท
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สูงสุด 25 ปี
กรุงไทย
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
MRR+7% ต่อปี
สูงสุด 5 ปี
ไทยพาณิชย์
สินเชื่อบุคคล Speedy Loan
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ลดต้นลดดอก 25% ต่อปี
สูงสุด 6 ปี
จะเห็นได้ว่านอกจากการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจแล้ว ยังมีการรีไฟแนนซ์สำหรับหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล (หนี้บัตร) หรือที่เรียกว่าสินเชื่อปิดบัตรเครดิต โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้การสนับสนุน
โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินและประวัติการชำระดี สามารถปิดสินเชื่อบัตรเครดิตหนี้เจ้าหนี้เดิมและย้ายไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้เงื่อนไขดีกว่า เช่น อัตราดอกเบี้ยถูกลง โดยนำหนี้ใหม่ไปชำระหนี้เดิมที่คงค้างอยู่ก่อน สามารถติดต่อขอสินเชื่อปิดบัตรเครดิตที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้บริการ เพื่อหาทางออกร่วมกัน รวมถึงวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่นี่
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน