สินเชื่อเงินเดือนน้อย 5 วิธีกู้ซื้อบ้านผ่านง่าย เงินเดือนน้อยกู้ได้

DDproperty Editorial Team
สินเชื่อเงินเดือนน้อย 5 วิธีกู้ซื้อบ้านผ่านง่าย เงินเดือนน้อยกู้ได้
เงินเดือนน้อย กู้ซื้อบ้านได้ไหม มีสินเชื่อเงินเดือนน้อยให้กู้ไหม และทำอย่างไรให้กู้ผ่าน คงเป็นคำถามคาใจสำหรับคนที่อยากซื้อบ้านแต่มีเงินเดือนน้อยหรืองบประมาณจำกัด ในการขอสินเชื่อสำหรับคนที่มีเงินเดือนน้อยจึงต้องมีการเตรียมตัวที่มากขึ้น
โดยในเบื้องต้นสามารถประเมินความพร้อมของตนเองก่อนยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร มาดูว่าสินเชื่อเงินเดือนน้อยกู้ผ่านไหม กู้ได้เท่าไหร่ และ 5 วิธีที่ทำให้คนมีเงินเดือนน้อยขอสินเชื่อบ้านผ่านง่ายได้ที่นี่
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

เงินเดือนน้อย ทำอย่างไรให้กู้ผ่าน

1. ประเมินความสามารถในการผ่อน

ธนาคารพาณิชย์มีหลักการในการประเมินความสามารถในการผ่อน หรือการแบกรับภาระหนี้ของลูกหนี้ โดยต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน ตัวอย่างเช่น กู้สินเชื่อเงินเดือนน้อย 20,000 บาท จะสามารถผ่อนบ้านสูงสุดได้ 8,000 บาท ซึ่งจะคำนวณโดยการนำเงินเดือน x 40% (สัดส่วนหนี้ที่มีได้สูงสุด) จะได้ผลลัพธ์เป็นความสามารถในการผ่อนบ้านในเบื้องต้น
วิธีนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีหนี้สินผ่อนชำระอื่น ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถในการผ่อนลดลง
นอกจากวิธีการคำนวณข้างต้น ยังสามารถใช้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อของ DDproperty ที่สามารถคำนวณวงเงินกู้สูงสุด คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน คำนวณอัตราดอกเบี้ยรายเดือน ได้สะดวกรวดเร็ว เพียงแค่กรอกข้อมูล ก็รู้ผลทันที

2. เคลียร์ประวัติค้างชำระหนี้

ประวัติการชำระหนี้ต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการกู้สินเชื่อเงินเดือนน้อย โดยทางธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อกับผู้กู้ที่มีประวัติที่ดี ชำระหนี้ตรงเวลา และไม่มีประวัติติดแบล็คลิสต์
ดังนั้น ก่อนที่จะกู้ซื้อบ้าน-คอนโด ควรสร้างประวัติทางการเงินให้ดี มีหนี้สินอะไรอยู่ ควรจะผ่อนชำระให้ตรงเวลา เพื่อให้โอกาสในการกู้ผ่านมีสูงขึ้น หรือหากมีหนี้ก้อนไหนที่สามารถโปะหนี้ให้หมดได้ ให้รีบโปะหนี้ให้หมด เพราะจะทำให้ภาระในการผ่อนต่อเดือนลดลง รายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น ทางธนาคารอาจพิจารณาให้สินเชื่อเงินเดือนน้อยกู้ในวงเงินที่มากขึ้นได้

3. หาโครงการบ้านที่อยู่ในวงเงินที่สามารถกู้ได้

สินเชื่อเงินเดือนน้อยกู้ซื้อบ้าน ถ้าจะกู้ให้ผ่านก็ต้องอยู่ในวงเงินที่สามารถกู้ได้ เมื่อประเมินความสามารถในการผ่อนต่อเดือนแล้ว สำหรับคนเงินเดือนน้อยที่มองหาโครงการบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทมีอยู่หลายโครงการ โดยอาจจะต้องขยับออกทำเลนอกเมือง หรือทำเลส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า ซึ่งยังมีแปลงที่ดินเหลืออยู่สำหรับการพัฒนา เช่น บ้าน-คอนโดแถบชานเมืองหรือปริมณฑล หรือบ้านมือสองสภาพดี พร้อมเข้าอยู่ ในราคาเอื้อมถึง
บ้านราคาถูกหาได้ที่ไหนบ้าง

บ้านราคาถูกหาได้ที่ไหนบ้าง

4. มีเงินออมเพื่อเป็นเงินดาวน์

โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อเงินเดือนน้อย หากโครงการบ้านที่เลือกไว้มีราคาสูงกว่าวงเงินที่สามารถกู้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กู้ต้องเตรียมเงินก้อนไว้เพื่อเป็นเงินดาวน์ หากยังไม่มีเงินดาวน์
แม้ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan-to-Value: LTV) เป็นการชั่วคราว ทำให้กู้บ้าน-คอนโดได้ 100% (ไม่ต้องวางเงินดาวน์) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นโอกาสของผู้มีความพร้อมในช่วงนี้ก็ตาม แต่จริง ๆ แล้ว จะเฉพาะกับโครงการสร้างเสร็จแล้วเท่านั้น และต้องผ่านการเห็นสมควรจะธนาคารที่ขอสินเชื่อด้วย
ดั้งนั้น ผู้กู้ขอสินเชื่อเงินเดือนน้อยที่ยังไม่ตกลงใจซื้อบ้าน-คอนโดในระหว่างนี้ก็ยังจำเป็นที่ต้องมีการวางแผนเก็บเงินออมไว้เป็นเงินดาวน์อยู่ดี
ผู้กู้ขอสินเชื่อเงินเดือนน้อยจำเป็นที่ต้องมีการวางแผนเก็บเงินออม

5. หาคนกู้ร่วม

ถ้ากู้คนเดียวอาจไม่ผ่านหรือรายได้ไม่พอ การกู้ร่วมก็เป็นอีกหนึ่งทางออกสำหรับการขอสินเชื่อเงินเดือนน้อย โดยกู้ร่วม คือ การทำสัญญายื่นกู้สินเชื่อก้อนเดียวกัน เพื่อให้ทางธนาคารเห็นว่าจะมีอีกคนมาช่วยรับผิดชอบ หรือรับภาระหนี้ร่วมกัน เพิ่มความมั่นใจว่าจะสามารถผ่อนชำระได้ตามกำหนด ทำให้ขออนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อสำหรับคนเดือนน้อย ซึ่งจะทำให้ได้วงเงินกู้สูงขึ้นน
โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อหรือไม่อนุมัติสินเชื่อนั้น จะนำข้อมูลของผู้กู้ร่วมมาร่วมพิจารณาด้วย เช่น รายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ในความสามารถในการชำระหนี้ ประวัติในการชำระหนี้ และเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมจะเป็นลูกหนี้ร่วมกัน โดยผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ในเครือญาติหรือเป็นครอบครัวกับผู้กู้หลักเช่น พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง สามี ภรรยา หรือญาติฝ่ายอื่น ๆ
กู้ร่วมซื้อบ้าน-คอนโดอย่างไรให้กู้ผ่านง่าย

กู้ร่วมซื้อบ้าน-คอนโดอย่างไรให้กู้ผ่านง่าย

เงินเดือนน้อย กู้ได้เท่าไหร่

กู้ได้วงเงินสูงสุดที่เท่าไหร่ จะคำนวณจากระยะเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ซึ่งตามระเบียบในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยทั่วไป หลักเกณฑ์ในการคำนวณเงินผ่อนบ้านคร่าว ๆ จะคิดล้านละ 7,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรายจ่ายนี้ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน สินเชื่อเงินเดือนน้อยกู้ได้เท่าไหร่ สามารถดูได้จากตารางประเมินเบื้องต้นด้านล่างนี้

ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินผ่อนชำระบ้าน และวงเงินกู้ซื้อบ้าน-คอนโดสูงสุด

15,000
6,000
900,000
20,000
8,000
1,200,000
25,000
10,000
1,500,000
30,000
12,000
1,800,000
35,000
14,000
2,100,000
40,000
16,000
2,400,000
45,000
18,000
2,700,000
50,000
20,000
3,000,000
หมายเหตุ: ตัวเลขโดยประมาณ
คนเงินเดือนน้อยก็มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยของตนเองได้ ซึ่งถ้ามีการเตรียมความพร้อม ประเมินความสามารถในการผ่อน มีเงินเก็บออมส่วนหนึ่ง และรู้ขั้นตอนการซื้อบ้าน 7 เทคนิคก่อนยื่นกู้ธนาคารให้ผ่านฉลุย เพิ่มเติมก็มีโอกาสสูงที่ทางธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย ได้มีบ้านหรือคอนโดในโครงการที่เลือกไว้ได้ไม่ไกลเกินเอื้อม
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

สามารถคำนวณคร่าว ๆ ได้โดยนำความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนมาคูณกับ 150 ก็จะสามารถประมาณวงเงินกู้สูงสุดได้ เช่น ผ่อนได้เดือนละ 12,000 จะกู้บ้านได้ 12,000 x 150 = 1,800,000 บาท

สินเชื่อเงินเดือนน้อย จะคิดล้านละ 7,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรายจ่ายนี้ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน โดยเงินเดือน 15,000 บาท สามารถกู้ได้สูงสุดประมาณ 900,000 บาท