ตารางผ่อนบ้าน Excel กดปุ๊บ รู้ผลทันที 4 ขั้นตอนคำนวณสินชื่อบ้าน

คำนวณผ่อนบ้าน Excel 4 วิธีคำนวณแบบอัตโนมัติ กดปุ๊บ รู้ผลทันที

ผู้ที่กำลังวางแผนจะทำตารางผ่อนบ้าน ด้วยการประเมินความสามารถในการผ่อนบ้านของตัวเองอย่างแม่นยำที่สุด เพื่อดูว่าตัวเองมีกำลังเพียงพอต่อการผ่อนบ้านในฝันที่มีราคานับล้านบาทได้หรือไม่ แต่การจะใช้วิธีกดเครื่องคิดเลขเองก็ดูจะน่าปวดหัวเกินไป ดังนั้น ลองใช้วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน คำนวณผ่อนบ้าน Excel และคำนวณสินเชื่อบ้านแบบอัตโนมัติดีกว่า แค่กรอกตัวเลข กดคำนวณ ก็รู้ผลการคำนวณสินเชื่อบ้านทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

Subscription Banner for Article

 

ผู้ที่กำลังวางแผนจะทำตารางผ่อนบ้าน Excel เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนบ้านของตัวเองว่ามีกำลังเพียงพอต่อการผ่อนบ้านในฝันที่มีราคานับล้านบาทได้หรือไม่ แต่การคำนวณอย่างแม่นยำจะใช้วิธีกดเครื่องคิดเลขเองก็ดูจะน่าปวดหัวเกินไป ดังนั้น ลองใช้วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน ด้วยตารางผ่อนบ้าน Excel และคำนวณสินเชื่อบ้านแบบอัตโนมัติดีกว่า แค่กรอกตัวเลข กดคำนวณ ก็รู้ผลการคำนวณสินเชื่อบ้านทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

  1. จัดเตรียมข้อมูลสินเชื่อบ้าน

ก่อนใช้เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน หรือ ตารางผ่อนบ้าน Excel ผู้ที่สนใจจะผ่อนบ้านจะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการคำนวณสินเชื่อบ้านเสียก่อน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นหรือข้อมูลโดยประมาณจากความเป็นจริงก็ได้ โดยการคำนวณกู้บ้านจะต้องใช้ข้อมูลดังนี้

 

  1. รายได้รวมต่อปี

รายได้รวมต่อปีหรือรายได้ทั้งปี หมายถึง รายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง และรายได้อื่น ๆ ที่พิสูจน์ได้ทางภาษี (มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ทวิ 50) หรือพิสูจน์ได้ทางบัญชี (มีเงินหมุนเวียนในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ) รายได้ทั้งหมดนี้ให้นับรวมเป็นรายได้รวมตลอดทั้งปี เพื่อนำมากรอกในตารางผ่อนบ้าน Excel

3. วงเงินกู้

วงเงินกู้หรือจำนวนเงินที่ต้องการกู้ หมายถึง วงเงินที่ต้องการขอกู้จากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน โดยปกติจะใช้ราคาบ้านที่จะซื้อเป็นวงเงินกู้ตั้งต้น แล้วหักด้วยเงินดาวน์ที่ผู้กู้จัดเตรียมไว้ (ถ้ามี)

 

4. ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้หรือระยะเวลาในการผ่อน หมายถึง ระยะเวลาที่ต้องการจะผ่อนบ้าน ซึ่งธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อบ้านให้ผู้กู้ผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรืออาจน้อยกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับผลรวมของระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้ที่ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

5. อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเป็นร้อยละต่อปีที่จะต้องจ่ายให้ธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารก็ให้อัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ถ้าไม่ทราบ ก็สามารถใช้ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปที่ 5% ต่อปี หรือใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่อัปเดตล่าสุดของธนาคาร

 

6. เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้สูงสุดของรายได้

เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้สูงสุดของรายได้ หมายถึง สัดส่วนความสามารถในการผ่อนบ้านจากรายได้ที่มี โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 70% ของเงินเดือน 35,000 บาทต่อเดือน ก็หมายความว่าผ่อนบ้านได้สูงสุด 24,500 บาทต่อเดือน

เงินเดือน 30,000 ซื้อบ้าน กู้ได้แค่ไหน ผ่อนบ้านต่อเดือนได้เท่าไร

 

7. ภาระหนี้สินต่อเดือน

ในตารางผ่อนบ้าน Excel จะมีให้คำนวณภาระหนี้สินต่อเดือน หมายถึง หนี้สินต่าง ๆ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระทุกเดือน เช่น การผ่อนรถ ผ่อนสินค้าในบัตรเครดิต ผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคล และการผ่อนชำระหนี้สินอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ความสามารถในการผ่อนบ้านลดลง หากไม่แน่ใจว่าตนเองติดเครดิตบูโรหรือไม่ ดูวิธีเช็กเครดิตบูโรแบบออนไลน์ได้ที่นี่

 

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านเพื่อหาวงเงินกู้และค่างวด

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน คำนวณผ่อนบ้าน Excel เพื่อหาวงเงินกู้และค่างวด

 

คำนวณวงเงินกู้บ้านสูงสุด

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบตัวเลขในเบื้องต้นว่า รายได้ของตัวเองจะคำนวณวงเงินสินเชื่อบ้านได้เท่าไร และคำนวณค่าผ่อนบ้านสูงสุดที่จะผ่อนได้เดือนละเท่าไร

เครื่องมือคำนวณวงเงินกู้ : เรียกใช้เครื่องมือคำนวณวงเงินกู้บ้านสูงสุด

วิธีใช้เครื่องมือ : เพียงกรอกรายได้รวมต่อปี เลือกระยะเวลากู้ กรอกอัตราดอกเบี้ยต่อปี กรอกเปอร์เซ็นต์วงเงินกู้สูงสุดของรายได้ และกรอกภาระหนี้สินต่อเดือน จากนั้นกดคำนวณ

ผลลัพธ์ที่ได้ ค่างวดที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อเดือน และวงเงินกู้สูงสุดที่จะได้รับ

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน คำนวณผ่อนบ้าน Excel จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน

 

คำนวณค่าผ่อนบ้านต่อเดือน

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทราบวงเงินกู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจากธนาคารแล้ว และต้องการทราบว่าวงเงินกู้ที่จะขอนั้น ต้องผ่อนเดือนละเท่าไร

เครื่องมือคำนวณยอดผ่อนต่อเดือน : เรียกใช้เครื่องมือคำนวณค่าผ่อนบ้านต่อเดือน

วิธีใช้เครื่องมือ เพียงกรอกจำนวนเงินที่ต้องการกู้ กรอกอัตราดอกเบี้ยต่อปี และเลือกระยะเวลากู้ จากนั้นกดคำนวณ

ผลลัพธ์ที่ได้ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน พร้อมตารางแสดงการผ่อนชำระ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตารางผ่อนบ้าน Excel แบบ CSV ได้

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อ (เฉพาะยอดชำระดอกเบี้ย)

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อ (เฉพาะยอดชำระดอกเบี้ย)

 

คำนวณดอกเบี้ยบ้านกับเงินต้น

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบดอกเบี้ยที่จะต้องเสียต่อเดือน แยกกับเงินต้นที่ต้องผ่อนชำระ ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับเพิ่มเงินต้นเพื่อลดดอกเบี้ยในระยะยาว

เครื่องมือคำนวณยอดชำระดอกเบี้ยกับเงินต้น : เรียกใช้เครื่องมือคำนวณดอกเบี้ยบ้านกับเงินต้น

วิธีใช้เครื่องมือ เพียงกรอกจำนวนเงินที่ต้องการกู้ กรอกอัตราดอกเบี้ยต่อปี และเลือกระยะเวลากู้ จากนั้นกดคำนวณ

ผลลัพธ์ที่ได้ ยอดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยต่อเดือน ยอดผ่อนชำระต่อเดือน และยอดผ่อนชำระเฉพาะเงินต้น ตามตารางผ่อนบ้าน Excel ด้านล่างนี้

ตารางผ่อนบ้าน เครื่องมือคำนวณเงินผ่อนตามระยะเวลากู้บ้าน

เครื่องมือคำนวณเงินผ่อน คำนวณผ่อนบ้าน Excel ตามระยะเวลากู้บ้าน

 

คำนวณเงินผ่อนตามระยะเวลากู้บ้าน

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีราคาบ้านหรือวงเงินกู้ในใจพร้อมอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่ต้องการทราบว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไร และถ้าดอกเบี้ยต่ำลงหรือสูงขึ้น ค่าผ่อนบ้านต่อเดือนจะกลายเป็นเท่าไร

เครื่องมือคำนวณยอดผ่อนชำระตามระยะเวลากู้ : เรียกใช้เครื่องมือคำนวณเงินผ่อนตามระยะเวลากู้บ้าน

วิธีใช้เครื่องมือ เพียงกรอกวงเงินกู้และเลือกอัตราดอกเบี้ย จากนั้นกดคำนวณ

ผลลัพธ์ที่ได้ ตารางผ่อนบ้าน Excel จะแสดงการผ่อนชำระต่อเดือน แบ่งตามระยะเวลากู้ตั้งแต่ 10-35 ปี และอัตราดอกเบี้ยที่เลือก พร้อมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่สูงหรือต่ำกว่าที่เลือกให้อีกด้วย

เครื่องมือ

ผลลัพธ์

คำนวณวงเงินกู้บ้านสูงสุด

ค่างวดต่อเดือน และวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณค่าผ่อนบ้านต่อเดือน

ยอดผ่อนต่อเดือน และตารางการผ่อน

คำนวณดอกเบี้ยบ้านกับเงินต้น

ดอกเบี้ยต่อเดือน ยอดผ่อนต่อเดือน และเงินต้น

คำนวณเงินผ่อนตามระยะเวลากู้บ้าน

ยอดผ่อนต่อเดือน ตามระยะเวลากู้ และเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

เพียงใช้เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านเหล่านี้ การวางแผนกู้บ้านก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะผู้กู้ได้ประเมินตัวเองจากคำนวณสินเชื่อบ้าน เพื่อเลือกซื้อบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนของตัวเองแล้ว

เครื่องมือเหล่านี้ยังใช้ได้ทั้งการขอสินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ หรือแม้แต่บ้านแลกเงิน ซึ่งใช้หลักการเดียวกันในการคำนวณสินเชื่อบ้าน โดยจะแสดงตารางผ่อนบ้าน Excel ตามหัวข้อต่าง ๆ ออกมา จึงกล่าวได้เลยว่าเครื่องมือเหล่านี้สารพัดประโยชน์ และควรค่าแต่การเก็บไว้ใช้งานจริง ๆ

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍