เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน กดปุ๊บ รู้ผลทันที

DDproperty Editorial Team
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน กดปุ๊บ รู้ผลทันที
ผู้ที่กำลังวางแผนจะทำตารางผ่อนบ้าน ด้วยการประเมินความสามารถในการผ่อนบ้านของตัวเองอย่างแม่นยำที่สุด เพื่อดูว่าตัวเองมีกำลังเพียงพอต่อการผ่อนบ้านในฝันที่มีราคานับล้านบาทได้หรือไม่ แต่การจะใช้วิธีกดเครื่องคิดเลขเองก็ดูจะน่าปวดหัวเกินไป ดังนั้น ลองใช้วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน และคำนวณสินเชื่อบ้านแบบอัตโนมัติดีกว่า แค่กรอกตัวเลข กดคำนวณ ก็รู้ผลการคำนวณสินเชื่อบ้านทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้
Subscription Banner for Article

1. จัดเตรียมข้อมูลสินเชื่อบ้าน

ก่อนใช้เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน ผู้ที่สนใจจะผ่อนบ้านจะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการคำนวณสินเชื่อบ้านเสียก่อน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นหรือข้อมูลโดยประมาณจากความเป็นจริงก็ได้ โดยการคำนวณกู้บ้านจะต้องใช้ข้อมูลดังนี้

2. รายได้รวมต่อปี

รายได้รวมต่อปีหรือรายได้ทั้งปี หมายถึง รายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง และรายได้อื่น ๆ ที่พิสูจน์ได้ทางภาษี (มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ทวิ 50) หรือพิสูจน์ได้ทางบัญชี (มีเงินหมุนเวียนในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ) รายได้ทั้งหมดนี้ให้นับรวมเป็นรายได้รวมตลอดทั้งปี

3. วงเงินกู้

วงเงินกู้หรือจำนวนเงินที่ต้องการกู้ หมายถึง วงเงินที่ต้องการขอกู้จากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน โดยปกติจะใช้ราคาบ้านที่จะซื้อเป็นวงเงินกู้ตั้งต้น แล้วหักด้วยเงินดาวน์ที่ผู้กู้จัดเตรียมไว้ (ถ้ามี)

4. ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้หรือระยะเวลาในการผ่อน หมายถึง ระยะเวลาที่ต้องการจะผ่อนบ้าน ซึ่งธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อบ้านให้ผู้กู้ผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรืออาจน้อยกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับผลรวมของระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้ที่ต้องไม่เกิน 70 ปี

5. อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเป็นร้อยละต่อปีที่จะต้องจ่ายให้ธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารก็ให้อัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ถ้าไม่ทราบ ก็สามารถใช้ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปที่ 5% ต่อปี หรือใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่อัปเดตล่าสุดของธนาคาร

6. เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้สูงสุดของรายได้

เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้สูงสุดของรายได้ หมายถึง สัดส่วนความสามารถในการผ่อนบ้านจากรายได้ที่มี โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 70% ของเงินเดือน 35,000 บาทต่อเดือน ก็หมายความว่าผ่อนบ้านได้สูงสุด 24,500 บาทต่อเดือน
มนุษย์เงินเดือน กู้ซื้อบ้านได้แค่ไหน

มนุษย์เงินเดือน กู้ซื้อบ้านได้แค่ไหน

7. ภาระหนี้สินต่อเดือน

การคำนวณภาระหนี้สินต่อเดือน หมายถึง หนี้สินต่าง ๆ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระทุกเดือน เช่น การผ่อนรถ ผ่อนสินค้าในบัตรเครดิต ผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคล และการผ่อนชำระหนี้สินอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ความสามารถในการผ่อนบ้านลดลง หากไม่แน่ใจว่าตนเองติดเครดิตบูโรหรือไม่ ดูวิธีเช็กเครดิตบูโรแบบออนไลน์ได้ที่นี่
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านเพื่อหาวงเงินกู้และค่างวด
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน เพื่อหาวงเงินกู้และค่างวด

คำนวณวงเงินกู้บ้านสูงสุด

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบตัวเลขในเบื้องต้นว่า รายได้ของตัวเองจะคำนวณวงเงินสินเชื่อบ้านได้เท่าไร และคำนวณค่าผ่อนบ้านสูงสุดที่จะผ่อนได้เดือนละเท่าไร
วิธีใช้เครื่องมือ : เพียงกรอกรายได้รวมต่อปี เลือกระยะเวลากู้ กรอกอัตราดอกเบี้ยต่อปี กรอกเปอร์เซ็นต์วงเงินกู้สูงสุดของรายได้ และกรอกภาระหนี้สินต่อเดือน จากนั้นกดคำนวณ
ผลลัพธ์ที่ได้ ค่างวดที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อเดือน และวงเงินกู้สูงสุดที่จะได้รับ
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน

คำนวณค่าผ่อนบ้านต่อเดือน

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทราบวงเงินกู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจากธนาคารแล้ว และต้องการทราบว่าวงเงินกู้ที่จะขอนั้น ต้องผ่อนเดือนละเท่าไร
เครื่องมือคำนวณยอดผ่อนต่อเดือน : เรียกใช้เครื่องมือคำนวณค่าผ่อนบ้านต่อเดือน
วิธีใช้เครื่องมือ เพียงกรอกจำนวนเงินที่ต้องการกู้ กรอกอัตราดอกเบี้ยต่อปี และเลือกระยะเวลากู้ จากนั้นกดคำนวณ
ผลลัพธ์ที่ได้ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน พร้อมตารางแสดงการผ่อนชำระ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตารางผ่อนบ้าน Excel แบบ CSV ได้
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อชำระอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียว

คำนวณดอกเบี้ยบ้านกับเงินต้น

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบดอกเบี้ยที่จะต้องเสียต่อเดือน แยกกับเงินต้นที่ต้องผ่อนชำระ ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับเพิ่มเงินต้นเพื่อลดดอกเบี้ยในระยะยาว
เครื่องมือคำนวณยอดชำระดอกเบี้ยกับเงินต้น : เรียกใช้เครื่องมือคำนวณดอกเบี้ยบ้านกับเงินต้น
วิธีใช้เครื่องมือ เพียงกรอกจำนวนเงินที่ต้องการกู้ กรอกอัตราดอกเบี้ยต่อปี และเลือกระยะเวลากู้ จากนั้นกดคำนวณ
ผลลัพธ์ที่ได้ ยอดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยต่อเดือน ยอดผ่อนชำระต่อเดือน และยอดผ่อนชำระเฉพาะเงินต้น ตามตารางผ่อนบ้าน Excel ด้านล่างนี้
เครื่องมือคำนวณเงินผ่อน ตามระยะเวลากู้บ้าน
เครื่องมือคำนวณเงินผ่อน ตามระยะเวลากู้บ้าน

คำนวณเงินผ่อนตามระยะเวลากู้บ้าน

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีราคาบ้านหรือวงเงินกู้ในใจพร้อมอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่ต้องการทราบว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไร และถ้าดอกเบี้ยต่ำลงหรือสูงขึ้น ค่าผ่อนบ้านต่อเดือนจะกลายเป็นเท่าไร
เครื่องมือคำนวณยอดผ่อนชำระตามระยะเวลากู้ : เรียกใช้เครื่องมือคำนวณเงินผ่อนตามระยะเวลากู้บ้าน
วิธีใช้เครื่องมือ เพียงกรอกวงเงินกู้และเลือกอัตราดอกเบี้ย จากนั้นกดคำนวณ
ผลลัพธ์ที่ได้ ตารางผ่อนบ้าน Excel จะแสดงการผ่อนชำระต่อเดือน แบ่งตามระยะเวลากู้ตั้งแต่ 10-35 ปี และอัตราดอกเบี้ยที่เลือก พร้อมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่สูงหรือต่ำกว่าที่เลือกให้อีกด้วย
เครื่องมือผลลัพธ์
คำนวณวงเงินกู้บ้านสูงสุดค่างวดต่อเดือน และวงเงินกู้สูงสุด
คำนวณค่าผ่อนบ้านต่อเดือนยอดผ่อนต่อเดือน และตารางการผ่อน
คำนวณดอกเบี้ยบ้านกับเงินต้นดอกเบี้ยต่อเดือน ยอดผ่อนต่อเดือน และเงินต้น
คำนวณเงินผ่อนตามระยะเวลากู้บ้านยอดผ่อนต่อเดือน ตามระยะเวลากู้ และเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย
เพียงใช้เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านเหล่านี้ การวางแผนกู้บ้านก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะผู้กู้ได้ประเมินตัวเองจากคำนวณสินเชื่อบ้าน เพื่อเลือกซื้อบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนของตัวเองแล้ว
เครื่องมือเหล่านี้ยังใช้ได้ทั้งการขอสินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ หรือแม้แต่บ้านแลกเงิน ซึ่งใช้หลักการเดียวกันในการคำนวณสินเชื่อบ้าน โดยจะแสดงตารางผ่อนบ้าน Excel ตามหัวข้อต่าง ๆ ออกมา จึงกล่าวได้เลยว่าเครื่องมือเหล่านี้สารพัดประโยชน์ และควรค่าแต่การเก็บไว้ใช้งานจริง ๆ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

สามารถคำนวณคร่าว ๆ ได้โดยนำความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนมาคูณกับ 150 ก็จะสามารถประมาณวงเงินกู้สูงสุดได้ เช่น ผ่อนได้เดือนละ 12,000 จะกู้บ้านได้ 12,000 x 150 = 1,800,000 บาท

เงินเดือน 30,000 บาท สามารถซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 2 ล้านบาท (หากไม่มีหนี้อื่น ๆ)