เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดได้ไม่ยากเกินเอื้อม

DDproperty Editorial Team
เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดได้ไม่ยากเกินเอื้อม
เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดได้ไหม ใครว่าไม่ได้ แม้หลายคนมีฐานเงินเดือนในระดับหมื่นกว่า แต่เงินเดือนอย่างน้อย 15,000 บาทนั้นเป็นคุณสมบัติขั้นต้นของผู้ขอสินเชื่อคอนโด นั่นหมายความว่า มีโอกาสที่จะกู้ซื้อคอนโดได้
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยจากข้อกำหนดของธนาคารและจากความพร้อมทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งผู้สนใจซื้อคอนโดต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจจองและทำสัญญาคอนโด มิฉะนั้นแล้ว อาจติดกับดักกู้ซื้อคอนโดไม่ผ่านและต้องสูญเงินค่าจองและค่าทำสัญญาคอนโดหลายหมื่นบาทได้
Subscription Banner for Article

ข้อกำหนดในการขอสินเชื่อสำหรับมนุษย์เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโด

1. อายุไม่เกิน 70 ปีและระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี

โดยปกติ ธนาคารทั่วไปจะปล่อยกู้คอนโดให้กับบุคคลได้นานไม่เกิน 30 ปี หรือจนกว่าจะครบ 70 ปี
ตัวอย่างเช่น
  • นาย ก. อายุ 25 ปี สามารถกู้ได้นานสูงสุดจนถึงอายุ 55 ปี ด้วยระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
  • นางสาว ข. อายุ 45 ปี สามารถกู้ได้นานสูงสุดจนถึงอายุ 70 ปี ด้วยระยะเวลากู้สูงสุด 25 ปี

2. ระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

ส่วนใหญ่ธนาคารกำหนดให้ผู้ขอสินเชื่อต้องทำงานกับบริษัทหรือองค์กรอย่างน้อย 2 ปี แต่บางธนาคารกำหนด 3 ปี ทั้งนี้ควรสอบถามข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

3. วงเงินกู้คอนโดสูงสุด 100%

สำหรับบ้านหลังแรกที่ราคาไม่เกิน 10,000,000 บาท ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้วางเงินดาวน์คอนโดขั้นต่ำ 0-10% หมายความว่า มีโอกาสขอสินเชื่อได้ 90-100% ขึ้นอยู่กับเกณฑ์อื่น ๆ ของธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อ
โดยสำหรับมนุษย์เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดนั้น วงเงินกู้สูงสุด คือ ประมาณ 1,000,000 บาท

4. ประวัติการชำระหนี้ดี

ธนาคารจะตรวจสอบประวัติทางการเงินกับเครดิตบูโร (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตและการขอสินเชื่อ หากเคยผิดนัดชำระหนี้หรือจ่ายบัตรเครดิตไม่ตรงตามกำหนด ธนาคารก็จะหักคะแนนเครดิตหรือคะแนนความน่าเชื่อถือ
ซึ่งส่งผลให้ขอสินเชื่อไม่ผ่านหรือได้รับวงเงินกู้น้อยลง และหากไม่เคยมีหนี้ใด ๆ ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่าไม่มีปัญหา เพราะธนาคารก็อาจไม่ปล่อยกู้ให้ด้วยเหตุที่ว่าไม่สามารถพิสูจน์วินัยทางการเงินได้ การแก้ปัญหานี้ไม่ยาก เพียงใช้บัตรเครดิตบ้างและชำระเงินอย่างตรงต่อเวลาเพื่อสร้างประวัติการชำระหนี้ที่สวยงาม
การเตรียมความพร้อมสำหรับมนุษย์เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโด
การเตรียมความพร้อมสำหรับมนุษย์เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโด

ความพร้อมทางการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโด

1. เงินดาวน์คอนโดอย่างน้อย 10% ของราคาซื้อขาย

ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับบ้านหลังแรก ผู้ขอสินเชื่อต้องจ่ายเงินดาวน์คอนโด 0-10% ของราคาซื้อขาย จึงสามารถขอสินเชื่อคอนโดได้สูงสุดประมาณ 1,000,000 บาท แม้จะมีโอกาสกู้เงินมาจ่ายค่าคอนโดทั้งหมด แต่ขอแนะนำให้มีเงินเก็บอย่างน้อย 10% ของราคาคอนโด เผื่อกรณีไม่สามารถได้รับสินเชื่อเต็ม 100%

2. ค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ 3% ของราคาคอนโด

ผู้ซื้อคอนโดต้องเตรียมค่าโอนคอนโด ค่าจดทะเบียนจำนอง และค่าอากรแสตมป์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 3% ของราคาคอนโด อ่านเพิ่มเติมรู้จักค่าโอนบ้านก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

3. ค่าตกแต่งคอนโด

ค่าใช้จ่ายนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าซื้อคอนโดแบบตกแต่งพร้อมอยู่หรือแบบตกแต่งบางส่วน แต่แม้ว่าจะเป็นคอนโดแบบแรก ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ จึงควรเตรียมเงินประมาณ 5-10% ของราคาคอนโด หรือ 50,000-100,000 บาท

4. เงินหมุนเวียนและเงินเก็บเพียงพอ

ธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีเงินฝากว่า ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา แต่ละเดือนมีเงินหมุนและเงินเก็บเท่าไร เพื่อดูความสามารถในการผ่อนคอนโดในแต่ละเดือน รวมทั้งพิจารณายอดเงินเก็บทั้งหมดที่มี เพื่อดูว่ามีเงินสำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันโอนกรรมสิทธิ์และเงินสำรองสำหรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้เงินหรือไม่
โดยประมาณแล้ว ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดนั้นสามารถผ่อนต่องวดสูงสุด 6,000 บาท หรือ 40% ของเงินเดือน เพราะฉะนั้นแต่ละเดือนจึงควรมีเงินเก็บในบัญชีอย่างน้อย 6,000 บาท

5. ไม่มีภาระหนี้อื่น

การมีภาระผ่อนอย่างอื่น เช่น รถและโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อคะแนนความสามารถในการผ่อนชำระคอนโดกับธนาคาร ดังนั้นก่อนยื่นขอสินเชื่อ จึงต้องชำระยอดคงค้างเพื่อปิดสินเชื่อทั้งหมดที่มี รวมถึงการผ่อนซื้อสินค้าและบริการกับบัตรเครดิตด้วย

ทิปส์สำหรับมนุษย์เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดแบบกู้

1. ขอ Pre-approve เพื่อเช็กความสามารถในการขอสินเชื่อ

ธนาคารมีบริการ Pre-approve ซึ่งเป็นการขอให้ธนาคารตรวจสอบสถานภาพทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในเบื้องต้น หากผ่าน แสดงว่ามีโอกาสที่จะขอสินเชื่อผ่าน สมควรที่จะเดินหน้าซื้อคอนโดและยื่นขอสินเชื่อธนาคาร แต่หากไม่ผ่าน ก็ควรสอบถามเหตุผลเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อจริงได้

2. หาผู้กู้ร่วมซื้อคอนโด

ในกรณีที่ยังไม่พร้อมทางการเงินนัก เช่น ตัวเลขเงินเก็บในบัญชีธนาคารไม่สวย รวมถึงกรณีที่มีความพร้อมทางการเงินแต่ต้องการวงเงินกู้ที่สูงขึ้นจากที่ธนาคารกำหนด เพื่อลดจำนวนเงินดาวน์และ/หรือนำเงินที่กู้ได้มากขึ้นไปตกแต่งคอนโด ธนาคารเปิดโอกาสให้มีผู้กู้ร่วมซื้อคอนโดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการขอสินเชื่อได้ ทั้งนี้ ผู้กู้ร่วมต้องมีคุณสมบัติและความสามารถในการชำระหนี้ตามข้อกำหนดในข้างต้นเช่นกัน
ฝันมนุษย์เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดเป็นจริงได้ไม่ยาก เพียงเตรียมพร้อมตามคำแนะนำและทิปส์ในข้างต้น สิ่งสำคัญคือ การเก็บออมเงินเพื่อแสดงให้เห็นว่า สามารถรับภาระผ่อนคอนโดได้ในแต่ละเดือนและมีเงินเก็บเพียงพอสำหรับเงินดาวน์ ค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์และค่าตกแต่งคอนโด ซึ่งรวมแล้วประมาณ 18-28% ของราคาคอนโด แต่ไม่ต้องกังวลไป
เพราะเรามี 7 วิธีเก็บเงินง่าย ๆ เพื่อพิชิตความฟุ่มเฟือยของตัวเองที่สามารถช่วยคุณให้มีคอนโดเป็นของตัวเองได้ในอนาคต
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน