ประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 2 ช่องทาง กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน

DDproperty Editorial Team
ประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 2 ช่องทาง กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน
ประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัด ราคาประเมินที่ดิน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการซื้อขายที่ดิน ซึ่งการจะรู้ราคาประเมินที่ดินนั้นปกติแล้วหลังจากตกลงกันได้ระดับที่เตรียมจะซื้อขายกันแล้ว ผู้ขายหรือนายหน้าก็จะต้องให้สำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งมาพร้อมกับเลขที่โฉนดและเลขที่ดินที่สามารถนำไปใช้ในการเช็กประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดได้
สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะซื้อที่ดินเพราะกำลังอยู่ในระหว่างสำรวจ กำหนดงบประมาณ หรือเลือกทำเล จึงยังไม่มีข้อมูลประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดเหล่านี้ แต่ไม่ต้องกังวลไป มีวิธีการเช็กประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัด ได้แม้ไม่มีเลขที่โฉนดและเลขที่ดินก็ตาม
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ประเมินราคาที่ดิน ข้อมูลเบื้องต้นของเลขที่โฉนด เลขที่ดิน

ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน จำเป็นต้องรู้สามสิ่งนี้ ได้แก่
  • เลขที่โฉนด คือ เลขแสดงที่ดินในอำเภอหนึ่ง ๆ โดยนับจาก 1 และเรียงตามตำแหน่งไปเรื่อย ๆ จนสุดเขตอำเภอ เมื่อเข้าเขตอำเภอใหม่ ก็จะเริ่มนับ 1 ใหม่ หมายเลขนี้จะอยู่ที่มุมบนขวาของแผ่นโฉนดที่ดิน
  • เลขที่ดิน คือ หมายเลขสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ดินที่อยู่ในระวางแนวเดียวกัน เลขที่ดินในระวางหนึ่ง ๆ จะไม่ซ้ำกันเลย โดยเลขที่ดินจะอยู่ที่มุมซ้ายของแผ่นโฉนด
  • ราคาประเมินที่ดิน หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน คือ ราคากลางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดินได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางด้านราคาในการซื้อขายที่ดิน ประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดนั้น มีทั้งของภาคราชการและเอกชน แต่ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์นิยมใช้ข้อมูลของกรมธนารักษ์มากที่สุด
ราคาประเมินที่ดินคืออะไร

ราคาประเมินที่ดินคืออะไร

วิธีเช็กประเมินราคาที่ดินโดยไม่มีเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดิน

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินสามารถเช็กราคาประเมินที่ดินแต่ละแปลงหรือในแต่ละพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ แต่จำเป็นต้องใช้เลขที่โฉนดหรือเลขที่ดิน แต่ถ้าหากคุณไม่มีข้อมูลเหล่านี้ ก็สามารถค้นหาราคาประเมินที่ดิน ประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดได้ด้วย 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินโดยประมาณในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

เว็บประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ได้สรุปข้อมูลราคาประเมินที่ดินในหน้าสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โดยแยกเป็นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแยกย่อยถึงในระดับเขต และของจังหวัดอื่น ๆ โดยมีวิธีการค้นหาดังนี้
  1. คลิกที่สรุปราคาประเมินที่ดิน
  2. จากนั้นเลือกจังหวัดที่ต้องการรู้ข้อมูลราคาประเมิน
  3. กด "ค้นหา"
เพียงเท่านี้ คุณก็จะพบชื่อถนนหรือหมู่บ้านที่ต้องการค้นหา รวมถึงราคาประเมินบนตาราง ซึ่งมีทั้งเป็นตัวเลขที่แน่นอน หรือเป็นช่วงราคา โดยข้อมูลนี้จะอยู่ในช่วงปี 2566 – 2569 และราคาที่แสดงจะอยู่ในหน่วยบาทต่อตารางวา
ทำเองได้ ไม่ต้องไปกรมที่ดิน ด้วยแอปฯ SMARTLANDS

ทำเองได้ ไม่ต้องไปกรมที่ดิน ด้วยแอปฯ SMARTLANDS

2. ค้นหาเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินในแผนที่ของกรมที่ดินเพื่อนำไปเช็กราคาประเมินที่ดิน

หากอยากทราบราคาประเมินที่ดินโดยละเอียดยิ่งขึ้น ก็สามารถทำได้ เนื่องจากกรมที่ดินได้เปิดบริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS) ซึ่งทำให้เห็นรูปที่ดิน ที่ตั้ง สภาพบนที่ดิน และสภาพแวดล้อมโดยรอบแบบ Street View เพื่อสำรวจหาและพิจารณาว่าที่ดินไหนเหมาะสมกับความต้องการ
ประเภทที่ดินที่ซื้อ-ขาย-โอนได้ และไม่ได้
ประเภทโฉนดที่ดินซื้อ-ขาย-โอน
น.ส.4ได้
น.ส. 3 ก.ได้
น.ส. 3ไม่ได้
น.ส. 3 ข.ไม่ได้
แต่ถ้าหากมีที่ดินแปลงที่สนใจอยู่แล้ว ก็สามารถค้นหาเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินเพื่อนำไปค้นหาราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลงได้ด้วย โดยต้องค้นหาตำแหน่งของที่ดินแปลงนั้นบนแผนที่เสียก่อน ว่าจะประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัด จากนั้นจึงค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยวิธีต่อไปนี้
ค้นหาเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินในแผนที่ของกรมที่ดินเพื่อนำไปเช็กราคาประเมินที่ดิน
1. ไปที่หน้าแผนที่ของกรมที่ดิน ซึ่งมีตัวเลือกให้แสดงผลแบบแผนที่หรือแบบดาวเทียม
2. ซูมเข้าเพื่อหาตำแหน่งของที่ดินที่ต้องการ โดยเราขอแนะนำให้คุณซูมให้สุด เพื่อให้เห็นบริเวณโดยรอบอย่างชัดเจน
3. ดับเบิลคลิกบนพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของที่ดินนั้นปรากฏขึ้นมา เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ดิน ที่อยู่ พิกัด เนื้อที่ หมายเลขระวาง เป็นต้น
ด้วยสามขั้นตอนนี้ คุณก็จะได้เลขที่โฉนดและเลขที่ดิน เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินในเว็บไซต์กรมธนารักษ์ได้
การประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัด เช็กราคาประเมินที่ดินโดยไม่มีเลขที่โฉนดและเลขที่ดินนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
อย่างไรก็ดีตาม โปรดทราบว่าราคาประเมินบนหน้าเว็บนั้นได้มาจากการประเมินราคาที่ดินเป็นรายปี ไม่ใช่ราคาที่ขายจริงในตลาด และเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเหมือนกับราคาสินค้าทั่วไป เพราะฉะนั้นจึงควรใช้ราคาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อการคาดคะเนราคาประเมินที่ดินได้อย่างเหมาะสม

ประกาศขายที่ดินในกรุงเทพฯ

รวมประกาศขายที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินหลุดจำนองในกรุงเทพฯ หลายทำเลและระดับราคา

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน

เข้าเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ จากนั้นค้นหาราคาประเมินที่ดินได้ 2 แบบคือ 1.ค้นจากเลขที่โฉนด เพียงกรอกเลขที่โฉนด หน้าสำรวจ และจังหวัดที่ตั้งแปลงที่ดิน 2.ค้นหาจากเลขที่ดิน เพียงกรอกเลขที่ดิน ระวาง และจังหวัดที่ตั้งแปลงที่ดิน

ราคาประเมินที่ดิน คือ การตีราคาหรือกำหนดมูลค่าของราคาที่ดินแต่ละแปลงนั่นเอง โดยปกติแล้วราคาประเมินที่ดินจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตามศักยภาพของทำเลที่ตั้งและความเจริญของทำเล

ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุด อยู่ที่ ถ.เพลินจิต, วิทยุ, สีลม และพระราม 1 ราคาประเมินอยู่ที่ 1,000,000 บาท/ตารางวา