ประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 2 ช่องทาง กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน

DDproperty Editorial Team
ประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 2 ช่องทาง กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน
ประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัด ราคาประเมินที่ดิน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการซื้อขายที่ดิน ซึ่งการจะรู้ราคาประเมินที่ดินนั้นปกติแล้วหลังจากตกลงกันได้ระดับที่เตรียมจะซื้อขายกันแล้ว ผู้ขายหรือนายหน้าก็จะต้องให้สำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งมาพร้อมกับเลขที่โฉนดและเลขที่ดินที่สามารถนำไปใช้ในการเช็กประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดได้
สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะซื้อที่ดินเพราะกำลังอยู่ในระหว่างสำรวจ กำหนดงบประมาณ หรือเลือกทำเล จึงยังไม่มีข้อมูลประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดเหล่านี้ แต่ไม่ต้องกังวลไป มีวิธีการเช็กประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัด ได้แม้ไม่มีเลขที่โฉนดและเลขที่ดินก็ตาม
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ประเมินราคาที่ดิน ข้อมูลเบื้องต้นของเลขที่โฉนด เลขที่ดิน

ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน จำเป็นต้องรู้สามสิ่งนี้ ได้แก่
  • เลขที่โฉนด คือ เลขแสดงที่ดินในอำเภอหนึ่ง ๆ โดยนับจาก 1 และเรียงตามตำแหน่งไปเรื่อย ๆ จนสุดเขตอำเภอ เมื่อเข้าเขตอำเภอใหม่ ก็จะเริ่มนับ 1 ใหม่ หมายเลขนี้จะอยู่ที่มุมบนขวาของแผ่นโฉนดที่ดิน
  • เลขที่ดิน คือ หมายเลขสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ดินที่อยู่ในระวางแนวเดียวกัน เลขที่ดินในระวางหนึ่ง ๆ จะไม่ซ้ำกันเลย โดยเลขที่ดินจะอยู่ที่มุมซ้ายของแผ่นโฉนด
  • ราคาประเมินที่ดิน หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน คือ ราคากลางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดินได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางด้านราคาในการซื้อขายที่ดิน ประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดนั้น มีทั้งของภาคราชการและเอกชน แต่ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์นิยมใช้ข้อมูลของกรมธนารักษ์มากที่สุด
ค้นหาและเช็กราคาประเมินที่ดินในเว็บไซต์กรมธนารักษ์ และเว็บไซต์กรมที่ดิน

วิธีเช็กประเมินราคาที่ดินโดยไม่มีเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดิน

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินสามารถเช็กราคาประเมินที่ดินแต่ละแปลงหรือในแต่ละพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมธนารักษ์ แต่จำเป็นต้องใช้เลขที่โฉนดหรือเลขที่ดิน แต่ถ้าหากคุณไม่มีข้อมูลเหล่านี้ ก็สามารถค้นหาราคาประเมินที่ดิน ประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดได้ด้วย 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินโดยประมาณในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

เว็บประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ได้สรุปข้อมูลราคาประเมินที่ดินในหน้าสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โดยแยกเป็นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแยกย่อยถึงในระดับเขต และของจังหวัดอื่น ๆ โดยมีวิธีการค้นหาดังนี้
  1. คลิกที่เขตหรือจังหวัดที่ต้องการ
  2. เมื่ออยู่ในหน้าตารางที่เป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่ม Ctrl และ F บนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาข้อความ
  3. พิมพ์ชื่อถนนหรือหมู่บ้านที่ต้องการเข้าไป แล้วกด Enter
เพียงเท่านี้ คุณก็จะพบชื่อถนนหรือหมู่บ้านที่ต้องการค้นหา รวมถึงราคาประเมินบนตาราง ซึ่งมีทั้งเป็นตัวเลขที่แน่นอน หรือเป็นช่วงราคา โดยข้อมูลนี้จะอยู่ในช่วงปี 2559-2564 และราคาที่แสดงจะอยู่ในหน่วยบาทต่อตารางวา

2. ค้นหาเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินในแผนที่ของกรมที่ดินเพื่อนำไปเช็กราคาประเมินที่ดิน

หากอยากทราบราคาประเมินที่ดินโดยละเอียดยิ่งขึ้น ก็สามารถทำได้ เนื่องจากกรมที่ดินได้เปิดบริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS) ซึ่งทำให้เห็นรูปที่ดิน ที่ตั้ง สภาพบนที่ดิน และสภาพแวดล้อมโดยรอบแบบ Street View เพื่อสำรวจหาและพิจารณาว่าที่ดินไหนเหมาะสมกับความต้องการ
ประเภทโฉนดที่ดิน
ซื้อ-ขาย-โอน
น.ส.4
ได้
น.ส.3 ก.
ได้
น.ส.3
ไม่ได้
น.ส.3 ข.
ไม่ได้
แต่ถ้าหากมีที่ดินแปลงที่สนใจอยู่แล้ว ก็สามารถค้นหาเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินเพื่อนำไปค้นหาราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลงได้ด้วย โดยต้องค้นหาตำแหน่งของที่ดินแปลงนั้นบนแผนที่เสียก่อน ว่าจะประเมินราคาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัด จากนั้นจึงค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยวิธีต่อไปนี้
ค้นหาเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินในแผนที่ของกรมที่ดินเพื่อนำไปเช็กราคาประเมินที่ดิน
1. ไปที่หน้าแผนที่ของกรมที่ดิน ซึ่งมีตัวเลือกให้แสดงผลแบบแผนที่หรือแบบดาวเทียม
2. ซูมเข้าเพื่อหาตำแหน่งของที่ดินที่ต้องการ โดยเราขอแนะนำให้คุณซูมให้สุด เพื่อให้เห็นบริเวณโดยรอบอย่างชัดเจน
3. ดับเบิลคลิกบนพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของที่ดินนั้นปรากฏขึ้นมา เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ดิน ที่อยู่ พิกัด เนื้อที่ หมายเลขระวาง เป็นต้น
ด้วยสามขั้นตอนนี้ คุณก็จะได้เลขที่โฉนดและเลขที่ดิน เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินในเว็บไซต์กรมธนารักษ์ได้ โดยเพียงกดปุ่ม “ราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด” หรือ “ราคาประเมินที่ดินจากเลขที่ดิน” แล้วกรอกเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินที่พบจากการค้นหาในข้างต้น
การประเมินราคาที่ดินกรุงเทพฯ ประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัด เช็กราคาประเมินที่ดินโดยไม่มีเลขที่โฉนดและเลขที่ดินนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อย่างไรก็ดีตาม โปรดทราบว่าราคาประเมินบนหน้าเว็บนั้นได้มาจากการประเมินราคาที่ดินเป็นรายปี ไม่ใช่ราคาที่ขายจริงในตลาด และเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเหมือนกับราคาสินค้าทั่วไป เพราะฉะนั้นจึงควรใช้ราคาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อการคาดคะเนราคาประเมินที่ดินได้อย่างเหมาะสม
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน