ยื่นเช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเองทำที่ไหนได้บ้าง

เครดิตบูโร นั้นมีความสำคัญต่อเป็นอย่างมาก ในเรื่องของระบบทางการเงิน เพราะเป็นการเก็บรวบรวมเครดิตต่าง ๆ ที่เราเคยได้ทำธุรกรรมทางการเงิน และรวบรวมประมวลผลเป็นฐานข้อมูลเครดิตในภาพรวมสำหรับตัวตนเรานั่นเอง

เมื่อคุณคิดจะขอกู้ซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน ขอสินเชื่อให้ตนเอง หรือทำบัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินก็จะมาดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อ ถ้าเราจ่ายตรงมีวินัยทางการเงินไม่มีประวัติเสียหรือผิดนัดชำระ ก็จะเป็นส่วนที่สถาบันการเงินจะนำมาพิจารณาปล่อยกู้ให้คุณผ่านได้ง่าย ๆ นั่นเอง

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้คุณตรวจสอบข้อมูลได้ ณ ที่ทำการศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โดยมีขั้นตอนดังนี้

แก้ปัญหากู้ซื้อบ้านได้ง่าย ๆ แม้ติดเครดิตบูโร

 

ศูนย์ตรวจเครดติบูโร 4 แห่ง

สถานที่เช็กเครดิตบูโร จะมีศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 4 แห่ง ในกรุงเทพฯ แบบรอรับได้เลย ภายใน 15 นาที มีดังนี้ แต่จะให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น

วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 เวลา 9.00-16.30 น.

2. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) เวลา 9.00-18.00 น.

3. สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) เวลา 9.00-18.00 น.(*หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

วันจันทร์-อาทิตย์

4. สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี) เวลา 9.00-18.00 น. (*หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) 

5. ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม เวลา 9.00-18.00 น. (*หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

 

Credit card, coins and money on the table

 

เช็กเครดิตบูโรแบบ Online

สามารถตรวจข้อมูลเครดิตบูโรผ่านออนไลน์ แอปพลิเคชั่น หรือตู้เอทีเอ็มได้อีกด้วย ดังนี้

1. ใช้บัตรเอทีเอ็ม

สามารถใช้บริการได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารที่เจ้าของข้อมูลถือบัตร ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิต

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต และบัตรเครดิต (ที่ใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม)

มีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้เอทีเอ็มธนาคารนั้น ทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร)

ดูวิธีการเช็กเครดิตบูโรผ่านตู้เอทีเอ็มได้ที่นี่

 

2. ใช้โมบายแอปพลิเคชัน 

สามารถใช้โมบายแอปพลิเคชันของ 2 ธนาคาร คือ ธนาคารธนชาตและธนาคารกรุงไทย ดังนี้

- แอปพลิเคชัน Thanachart Connect รอรับเอกสารประมาณ 7 วันทำการ

- แอปพลิเคชัน Krungthai Next สามารถเลือกรับผลได้ 2 วิธี คือ รับทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) หรือรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร)

 

3. ใช้บริการธนาคารออนไลน์

ทำรายการผ่านทางเว็บไซต์ของ 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย (โดยต้องมีบัญชีของธนาคารนั้น)

 

เช็กเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

กรณียื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สามารถยื่นคำขอได้ที่

1. ธนาคารธนชาต

2. ธนาคารกรุงไทย

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

6. ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ) ตรวจสอบสาขาไปรษณีย์ที่ให้บริการได้ที่นี่

ทั้งนี้ ธนาคารจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการรับคำขอตรวจสอบและรับชำระค่าตรวจสอบ ซึ่งจะให้บริการเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาและต้องมายื่นขอตรวจสอบด้วยตนเองเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ท่าน ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้ยื่นคำขอที่ธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียมในการตรวจเช็กเครดิตบูโร

อัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจเช็คเครดิตบูโรในปัจจุบัน บริษัท ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดค่าธรรมเนียมไว้ดังนี้

1. บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียม 100 บาท/1ฉบับ/คน/ครั้ง

2. นิติบุคคล (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนฯ) ค่าธรรมเนียม 200 บาท/1 ฉบับ/ครั้ง

ส่วนแบบส่งรายงานทางไปรษณีย์หรือรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เสียค่าธรรมเนียม 150 บาท

 

หมายเหตุ: สำหรับลูกหนี้ (บุคคลธรรมดา) ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ สามารถขอรับคูปองยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายงานเครดิตบูโร (จากปกติ 100 บาท) ได้ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM

รู้จักคลินิกแก้หนี้ ช่วยปลดหนี้ได้อย่างไร พร้อมวิธีสมัคร

 

 

เอกสารในการขอเช็กเครดิตบูโร

1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง

กรณีบุคคลธรรมดา

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง

กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมดารผู้มีอำนาจ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง

- ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง

กรณีนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง

 

ในเรื่องของเครดิตบูโรนั้นจะเก็บรวบรวมประวัติการชำระสินเชื่อย้อนหลังของเรา ไม่เกิน 24 เดือน ดังนั้นข้อมูลการชำระเงินต่าง ๆ ของท่านจะแสดงในนี้ทั้งหมดภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา ถ้าเราชำระเงินตรงตามกำหนด ไม่มีการจ่ายล่าช้า หรือผิดนัดชำระก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วง

ส่วนใครที่ชำระล่าช้า หรือขาดการชำระ แม้เพียงงวดเดียว ท่านก็จะเสียประวัติ หรือติดเครดิตบูโร หรือติดแบล็คลิสต์ในเครดิตบูโร คิดจะกู้หรือทำอะไรก็ลำบาก เพราะกว่าจะหลุดจากการติดแบล็คลิสต์ ก็ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งจะทำให้ท่านพลาดโอกาสดี ๆ ทั้งการซื้อบ้าน หรืออื่น ๆ เพราะฉะนั้นจึงควรมีวินัยทางการเงินก่อนที่จะเป็นหนี้

6 เรื่องแย่ต้องเจอแน่ เมื่อคิดเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต

 

เรื่องข้างต้นเรียบเรียงโดย วัชระ วงศ์สง่า Content Writer ประจำเว็บไซต์  DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า 

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน