เช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเองทำอย่างไร ดู 12 ขั้นตอนเช็กผ่านตู้คีออส

DDproperty Editorial Team
เช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเองทำอย่างไร ดู 12 ขั้นตอนเช็กผ่านตู้คีออส
เช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเองมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในเรื่องของระบบทางการเงิน เพราะเป็นการเก็บรวบรวมเครดิตต่าง ๆ ที่คุณเคยได้ทำธุรกรรมทางการเงิน และรวบรวมประมวลผลเป็นฐานข้อมูลเครดิตในภาพรวมสำหรับตัวคุณนั่นเอง
เมื่อคุณคิดจะขอกู้ซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน ขอสินเชื่อให้ตนเอง หรือทำบัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินก็จะมาดูข้อมูลเหล่านี้ และมีการตรวจสอบว่าคุณเคยมีประวัติไม่ดีทางการเงินหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อ ลองมาดูวิธีเช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเองได้ที่นี่
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

เครดิตบูโรคืออะไร ติดเครดิตบูโร-แบล็กลิสต์มีจริงไหม

เครดิตบูโร คือ “บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ผ่อนรถยนต์ และอื่น ๆ รวมถึงประวัติการกู้ ผ่อน จ่ายทั้งหมดของเรานั่นเอง
ดังนั้น ประวัติด้านการเงินของคุณเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกบันทึกและจัดเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประวัติที่ดีหรือประวัติที่ไม่ดีก็ตาม
โดยคำที่คนมักเข้าใจผิด ซึ่งมักได้ยินบ่อย ๆ คือ "ติดเครดิตบูโร" หรือ "ติดแบล็กลิสต์" แต่ในความเป็นจริงแล้ว "เครดิตบูโร หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด" เป็นเพียงตัวกลางที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินให้กับสถาบันต่าง ๆ ใช้เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปล่อยหรือการอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลที่มาขอยื่นกู้เท่านั้น
โดยสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จะนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาตรวจสอบดูพฤติกรรมการใช้เงินและวินัยในการผ่อนชำระหนี้ในแต่ละเดือน เพื่อให้แน่ในว่า เมื่อทางสถาบันหรือธนาคารทำการอนุมัติปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลดังกล่าวแล้ว ผู้กู้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามข้อกำหนดในสัญญาการกู้ยืม
ดังนั้น การ "ติดเครดิตบูโร" หรือ "ติดแบล็กลิสต์" จึงเป็นเพียงคำนิยามของ "ผู้ที่มีประวัติในการผ่อนชำระหนี้ที่ไม่ดีหรือผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ตามข้อตกลง" เท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อในระบบใด ๆ
เช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเอง

บริการเช็กเครดิตบูโร ณ ที่ทำการบริษัท (ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร)

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ยินดีที่ให้คุณตรวจสอบข้อมูลได้ว่าติดเครดิตบูโรหรือไม่ โดยที่ทำการบริษัท (ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร) มีดังนี้
1. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา)
– เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
– สำหรับบุคคลธรรมดาของตนเอง และมอบอำนาจ/เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล/นิติบุคคล/นิติบุคคล (มอบอำนาจ)/ชาวต่างชาติทั้งนี้ สำหรับนิติบุคคลยังใช้บริการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ด้วย
2. เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) (บีทีเอส อารีย์ ทางออก 1)
– เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
– เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ/เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา)/ชาวต่างชาติ
3. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)
– เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
– เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ/เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา)/ชาวต่างชาติ
4. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร-ท่าวังหลัง บริเวณทางเข้า-ออกท่าเรือ และใกล้ประตู 8 ของโรงพยาบาลศิริราช
– เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
– เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ/เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา)/ชาวต่างชาติ
5. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร-สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ภายในสถานี)
– เปิดให้บริการในวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
– เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ/เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา)/ชาวต่างชาติ
6. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม
– เปิดให้บริการในวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
– เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ/เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา)/ชาวต่างชาติ

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโร

การตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการบริษัท (ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
– บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง
กรณีนิติบุคคล
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
– ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน แสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
– หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
กรณีนิติบุคคล
– หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงนามรับรอบความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
หมายเหตุ: ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอหรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)
แก้ปัญหากู้ซื้อบ้านได้ง่าย ๆ แม้ติดเครดิตบูโร

แก้ปัญหากู้ซื้อบ้านได้ง่าย ๆ แม้ติดเครดิตบูโร

วิธีเช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเองผ่านตู้คีออส

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดให้บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) โดยตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) สามารถรอรับรายงานเครดิตบูโร รายงานเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง รายงานเครดิตบูโรแบบสรุป รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมลได้ทันที หรือรับรายงานรูปแบบเอกสารที่เคาน์เตอร์ก็ได้อีกด้วย

12 ขั้นตอนเช็กเครดิตบูโร ด้วยตนเอง (ตู้คีออส)

เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
1. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
2. เสียบบัตรประชาชนตนเอง
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
3. สแกนหน้ายืนยันตัวตน
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
4. เลือกประเภทรายงานที่ท่านต้องการตรวจสอบ
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อรับรหัส OTP
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
6. กรอกรหัส OTP 6 หลัก
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
7. เลือกการรับรายงาน
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
8. กรณีเลือกรับทางอีเมล ให้กรอกอีเมลของท่าน
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
9. รอรับรายงานทางอีเมลของท่าน (จัดส่งรูปแบบ e-Credit Report)
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
10. ส่งรหัสผ่านเปิดรายงานให้ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
11. รอรับรายงานทางอีเมลและนำบัตรประชาชนออก
เช็กเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
12. กรณีเลือกพิมพ์รายงาน รอรับรายงาน และนำบัตรประชาชนออก

เช็กเครดิตบูโรออนไลน์

1. แบบส่งรายงานทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ ส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ค่าบริการ 150 บาท

  • ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน "KKP Mobile" รับข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งทางอีเมล ได้ทันที ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555
  • ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน "TTB TOUCH" ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558
  • ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" รับข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด) ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

2. แบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ (ค่าบริการ 150 บาท)

ช่องทางที่ 1 เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา) กรุงศรี, กรุงไทย, ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ ธ.ก.ส.
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชนของตนเอง
ช่องทางที่ 2 ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
  • มีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้ ATM ธนาคารนั้น
  • ทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร)
ช่องทางที่ 3 ใช้โมบาย แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ธนาคารมือถือกรุงไทย, ทีทีบี, เกียรตินาคินภัทร
  • ทำรายการผ่านธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือ
ช่องทางที่ 4 ใช้บริการธนาคารออนไลน์ กรุงศรี, กรุงไทย
  • มีบัญชีธนาคาร / ทำรายการผ่านเว็บไซต์
ช่องทางที่ 5 ที่ทำการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center โทร. 1545 หรือ www.thailandpost.co.th
6 เรื่องแย่ต้องเจอแน่ เมื่อคิดเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต

6 เรื่องแย่ต้องเจอแน่ เมื่อคิดเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต

ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ตรวจเครดิตบูโรฟรี

หากคุณถูกปฏิเสธหรือไม่ให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยมีการอ้างว่าเป็นเพราะ "เครดิตบูโร"
ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูล กำหนดให้คุณมีสิทธิที่จะรับทราบเหตุแห่งการปฏิเสธคำขอสินเชื่อหรือบริการจากสถาบันการเงิน โดยคุณสามารถตรวจเครดิตบูโรฟรีได้ ตามจุดที่ให้บริการต่าง ๆ ข้างต้น
เพียงนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง และหนังสือปฏิเสธสินเชื่อที่อ้างว่าเป็นเพราะเครดิตบูโรมาแสดง (ยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธ)
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของเครดิตบูโรนั้นจะเก็บรวบรวมประวัติการชำระสินเชื่อย้อนหลังของคุณ ไม่เกิน 24 เดือน ดังนั้น ข้อมูลการชำระเงินต่าง ๆ ของคุณจะแสดงในนี้ทั้งหมดภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา ถ้าคุณชำระเงินตรงตามกำหนด ไม่มีการจ่ายล่าช้า หรือผิดนัดชำระก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วงหรือกังวลว่าจะติดแบล็กลิสต์
ส่วนใครที่ชำระล่าช้า หรือขาดการชำระ แม้เพียงงวดเดียว คุณก็จะเสียประวัติ หรือติดเครดิตบูโร หรือติดแบล็กลิสต์ที่มักพูดติดปากกัน เมื่อมีประวัติผิดนัดชำระแล้วคิดจะกู้หรือทำอะไรก็ลำบาก เพราะกว่าจะหลุดก็ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งจะทำให้คุณพลาดโอกาสดี ๆ ทั้งการซื้อบ้าน หรืออื่น ๆ เพราะฉะนั้นจึงควรมีวินัยทางการเงินก่อนที่จะเป็นหนี้
เรื่องข้างต้นเรียบเรียงโดย วัชระ วงศ์สง่า Content Writer ประจำเว็บไซต์ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

เช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเอง

เครดิตบูโร หรือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล​ ซึ่งส่งมาจากสถ​าบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร

สามารถซื้อได้ ถ้าใช้วิธีกู้ร่วมกับคนในครอบครัวที่มีประวัติขาวสะอาด หรือปลดแบล็คลิสต์เรียบร้อยแล้ว ในที่นี้หมายถึงถูกถอนรายชื่อจากเครดิตบูโร ซึ่งต้องรอประมาณ 2-3 ปี หรือต้องชำระหนี้สินทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน และไม่มีประวัติค้างชำระใด ๆ ทั้งสิ้น

ใช้บริการเช็กเครดิตบูโรแบบรอรับได้เลย ภายใน 15 นาที ได้แก่ 1.อาคารเดอะไนนท์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 2 2.เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 3.BTS หมอชิต 4.BTS ศาลาแดง 5.BTS ชิดลม 6.ท่าวังหลัง และ 7.ห้างเจเวนิว (นวนคร) ชั้น 3