เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดได้ไหม 4 เทคนิคกู้ผ่านง่าย

DDproperty Editorial Team
เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดได้ไหม 4 เทคนิคกู้ผ่านง่าย
เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดได้ไหม สำหรับเด็กรุ่นใหม่เดี่ยวนี้ที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอเรียนจบก็สามารถหารายได้จากช่องทางทำเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ขายของออนไลน์ หรือแม้แต่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ โดยที่ไม่ต้องรอเรียนจบมหาวิทยาลัย แต่ถ้าย้อนกลับมาที่คำถาม เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดได้ไหม ต้องรู้ข้อกำหนดของแต่ละธนาคารในการยื่นกู้คอนโด ทำอย่างไรถึงจะกู้ได้สำเร็จ
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดได้ไหม

เรียนมหาวิทยาลัย สามารถกู้ซื้อคอนโดได้ ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด โอกาสที่จะกู้ผ่านก็ย่อมมีสูง

คุณสมบัติกู้ซื้อคอนโด

– ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย
– อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
– รายได้ขั้นต่ำ 10,000-15,000 บาท
– ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร
– โดยปกติธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กู้ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้
ซื้อคอนโดนักศึกษา 6 วิธีเลือกแบบไหนให้เหมาะกับการอยู่อาศัยและลงทุน

ซื้อคอนโดนักศึกษา 6 วิธีเลือกแบบไหนให้เหมาะกับการอยู่อาศัยและลงทุน

เรียนมหาวิทยาลัย ทำอย่างไรให้กู้ซื้อคอนโดได้

เมื่อมีความชัดเจนแล้วว่า ต้องการกู้ซื้อคอนโด ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัย อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือเป็นมนุษย์เงินเดือน มีรายได้ประจำ โดยปกติธนาคารมักจะพิจารณาการอนุมัติขอสินเชื่อจากรายได้ ซึ่งจะต้องสามารถรับภาระหนี้สินได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ที่มี ดังนั้นถ้ามีหนี้สินแนะนำให้เคลียร์หนี้สินเสียก่อนยื่นกู้
สำหรับนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดอย่างไรให้ผ่าน ก็ต้องมีกาารเตรียมตัวที่ดีทั้งเรื่องของการรายได้ เอกสารยื่นกู้ซื้อคอนโด และรู้เทคนิคการกู้ที่ต่อให้เรียนมหาวิทยาลัย ก็สามารถกู้ซื้อคอนโดได้ ดังนี้

1. ประเมินรายได้

หยิบยกมาเป็นเรื่องแรกที่ควรเตรียมตัวให้พร้อม เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโด ควรเลือกคอนโดมิเนียมให้เหมาะกับรายได้ เพื่อให้การขอวงเงินกู้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการผ่อนชำระ โดยผู้กู้ซื้อคอนโด ต้องประเมินรายได้และสามารถในการผ่อนชำระว่าอยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือน รายรับเท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ หนี้สินที่ต้องผ่อนชำระมีอะไรบ้าง เช่น หนี้บัตรต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้จะไปแสดงที่เครดิตบูโรของเรา หากมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี ไม่ตรงต่อเวลา ผิดนัดจ่ายหนี้กับธนาคาร หรือเบี้ยวหนี้ไม่จ่ายเลย ก็จะมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ในเครดิตบูโร

2. เลือกซื้อคอนโดที่สามารถผ่อนไหว

เมื่อรู้ความสามารถในการผ่อนชำระแล้ว ควรเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาเกินตัว เกินกว่าความสามารถในการผ่อนชำระไหว เพราะโอกาสที่เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดผ่านอาจไม่ง่าย ถ้ายื่นกู้สินเชื่อที่เกินตัว
10,000
4,000
700,000
15,000
6,000
1,000,000
20,000
8,000
1,300,000
25,000
10,000
1,600,000
30,000
12,000
2,000,000
35,000
14,000
2,300,000
40,000
16,000
2,600,000
45,000
18,000
3,000,000
50,000
20,000
3,300,000
55,000
22,000
3,600,000
60,000
24,000
4,000,000
65,000
26,000
4,300,000
70,000
28,000
4,600,000
75,000
30,000
5,000,000
80,000
32,000
5,300,000
85,000
34,000
5,600,000
90,000
36,000
6,000,000
95,000
38,000
6,300,000
100,000
40,000
6,600,000
หมายเหตุ: ตัวเลขโดยประมาณ
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการพัฒนาคอนโด ชูจุดเด่นใกล้มหาวิทยาลัย เจาะกลุ่มนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ระดับราคาจะไม่แพงมาก เริ่มต้นไม่ถึง 2 ล้านบาท ทำให้หลายคนเลือกที่จะซื้อเป็นเจ้าของมากกว่าเช่าอยู่ที่ต้องจ่ายต่อเดือนพอ ๆ กัน
เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโด ต้องเตรียมตัวหลายด้าน

3. เตรียมเอกสารยื่นกู้ให้ครบถ้วน

เรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม เพราะเมื่อเอกสารพร้อม ทางธนาคารก็จะสามารถพิจารณาได้เลยในคราวเดียว ไม่อย่างนั้นระยะเวลาในการขอกู้คอนโดก็จะต้องยืดระยะเวลาออกไปอีก เพื่อรอเอกสาร แทนที่จะกู้ผ่านฉลุยก็อาจจะสะดุดได้ โดยเอกสารที่ใช้ยื่นกู้ซื้อคอนโด แต่ละธนาคารก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) เอกสารทั่วไป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
2) เอกสารแสดงรายได้
– สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
– สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
– รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย / หลักฐานการเสียภาษี (กรณีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ชึ้นไป)
– เอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงสถานะรายได้ที่ชัดเจน เช่น เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ใบเสร็จรับเงิน (invoice receipt) เป็นต้น
เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดได้ไม่ยากเกินเอื้อม

เงินเดือน 15,000 ซื้อคอนโดได้ไม่ยากเกินเอื้อม

4. ใช้เทคนิคกู้ร่วมกู้ผ่านง่าย

ถ้าเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ แล้วกลัวว่ากู้ซื้อคอนโดคนเดียวอาจไม่ผ่าน การกู้ร่วมเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ กู้ร่วม คือ การทำสัญญายื่นกู้สินเชื่อก้อนเดียวกัน เพื่อให้ทางธนาคารเห็นว่าจะมีอีกคนมาช่วยรับผิดชอบ หรือรับภาระหนี้ร่วมกัน เพิ่มความมั่นใจว่าจะสามารถผ่อนชำระได้ตามกำหนด ทำให้ขออนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
ธนาคารจะนำข้อมูลของผู้กู้ร่วมมาร่วมพิจารณาด้วย เช่น รายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ในความสามารถในการชำระหนี้ ประวัติในการชำระหนี้ และเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมจะเป็นลูกหนี้ร่วมกัน
สำหรับนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัย กู้ซื้อคอนโดสามารถกู้ร่วมกับพ่อ แม่ พี่น้อง หรือญาติ เนื่องจากธนาคารกำหนดให้ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ในเครือญาติหรือเป็นครอบครัวกับผู้กู้หลักนั่นเอง
สำหรับนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยที่อยากกู้ซื้อคอนโด ลองดู 10 คอนโดใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ เช่าอยู่ก็ดี ซื้อลงทุนก็ได้ หรือคอนโดมือสอง โครงการใหม่ ที่มีให้เลือกหลายระดับราคา เพื่อเป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจได้ ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์