ผ่อนดาวน์คอนโด 6 เรื่องควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ

DDproperty Editorial Team
ผ่อนดาวน์คอนโด 6 เรื่องควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ
โครงการคอนโดส่วนใหญ่มักจะขายก่อนสร้างเสร็จแทบทั้งนั้นและให้ผู้ซื้อผ่อนดาวน์คอนโดในระหว่างที่ก่อสร้าง การผ่อนดาวน์คอนโดจึงไม่ใช่การถือเงินก้อนเดียวไปจ่าย ณ วันโอนอีกต่อไป
สำหรับใครที่คิดจะซื้อคอนโด ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การผ่อนดาวน์คอนโดเป็นอย่างไร เพื่อการเก็บเงินซื้อคอนโดได้อย่างเหมาะสมที่สุด
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

เงินดาวน์คอนโดคืออะไร

การดาวน์คอนโดนั้นคล้ายคลึงกับดาวน์รถยนต์ ตรงที่ผู้ซื้อจะต้องมีเงินพร้อมซื้อเป็นจำนวนหนึ่งก่อน ซึ่งเรียกว่าเงินดาวน์ จึงจะขอผ่อนเงินส่วนที่เหลือกับธนาคารได้ แต่เงินดาวน์คอนโดก็มีความยืดหยุ่นกว่าเงินดาวน์แบบอื่นอยู่พอสมควร
เนื่องจากผู้ซื้อสามารถผ่อนดาวน์คอนโดกับทางโครงการได้ในระหว่างการรอคอนโดก่อสร้างจนแล้วเสร็จและพร้อมทำสัญญาโอน ที่สำคัญ ไม่ว่าจะซื้อคอนโดเงินสดหรือเงินผ่อน (กู้เงินจากธนาคารมาจ่ายค่าคอนโดส่วนที่เหลือจากเงินดาวน์) ก็ตาม ขอเพียงซื้อก่อนหรือระหว่างก่อสร้างคอนโดเท่านั้น ผู้ซื้อก็จะสามารถผ่อนจ่ายเงินดาวน์คอนโดได้

จ่ายเงินดาวน์คอนโดให้ใคร

การดาวน์คอนโดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคอนโดแต่อย่างใด เพราะไม่ใช่การผ่อนกับธนาคาร แต่ผู้ซื้อจะต้องส่งเงินดาวน์ให้กับโครงการคอนโดตามข้อตกลง แถมไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจากการผ่อนดาวน์คอนโดอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์ก้อนเดียวหรือผ่อนดาวน์ เงินก้อนนี้ก็จะช่วยลดจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องขอกู้กับธนาคารลง หรือใช้เติมเต็มวงเงินกู้ส่วนที่ขาด หากวงเงินที่ธนาคารอนุมัติให้ผู้กู้นั้นไม่เต็ม 100%

ต้องใช้เงินดาวน์คอนโดเท่าไร

การดาวน์คอนโดขั้นต่ำจะต้องใช้เงินประมาณ 5-10% ของราคาคอนโด หรือตามส่วนต่างของวงเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติมาในเบื้องต้น ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นจูงใจผู้ซื้อ การตกลงดีลระหว่างโครงการกับธนาคาร และเครดิตทางการเงินของผู้ซื้อ
สำหรับในกรณีผ่อนดาวน์คอนโด จำนวนค่าผ่อนยังขึ้นอยู่กับช่วงที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งมีผลต่อราคาคอนโด เช่น หากคอนโดราคาเพิ่มขึ้น จำนวนเงินดาวน์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาตั้งแต่วันทำสัญญาจองจนถึงวันนัดโอน นั่นคือ ยิ่งมีเวลานาน ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อผ่อนดาวน์ได้นานขึ้น และยิ่งทำให้จำนวนเงินผ่อนต่องวดน้อยลง
การวางแผนและเตรียมเรื่องผ่อนดาวน์คอนโด

การดาวน์คอนโดมีแบบใดบ้าง

– จ่ายดาวน์คอนโดครั้งเดียว

การจ่ายดาวน์คอนโดด้วยเงินก้อนเดียวจะพบได้ในกรณีซื้อขายคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ เพราะโครงการไม่จำเป็นต้องรอให้คอนโดพร้อมอยู่ก่อนถึงจะโอนกรรมสิทธิ์ได้อีกต่อไป ผู้ขายจึงมองหาคนที่พร้อมจะจ่ายเงินก้อนทันทีมากกว่า ซึ่งในกรณีนี้ยังรวมถึงการซื้อขายคอนโดมือสองด้วย

– ผ่อนดาวน์คอนโดแบบเท่ากันทุกงวดหรือไม่มีงวดบอลลูน

เมื่อโครงการคอนโดเปิดขายห้องล่วงหน้าก่อนก่อสร้าง ก็เป็นโอกาสที่ผู้ซื้อจะได้จองห้องและทำสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดในระหว่างรอให้คอนโดพร้อมเข้าอยู่ โดยโครงการมักจะให้เวลาผ่อนดาวน์คอนโดนาน 1-3 ปี หรือตามแต่ระยะเวลาการก่อสร้าง และเงินผ่อนต่อเดือนมีจำนวนเท่ากันทุกงวด
ตัวอย่างการผ่อนดาวน์คอนโดแบบเท่ากันทุกงวด
คอนโดราคา 3,000,000 บาท
10%
30 เดือน
10,000
คอนโดราคา 3,000,000 บาท
10%
15 เดือน
20,000

– ผ่อนดาวน์คอนโดแบบมีงวดบอลลูน

การผ่อนแบบนี้ก็เหมือนกับแบบเท่ากันทุกงวด คือ ผ่อนในระหว่างการก่อสร้างคอนโดเป็นประจำทุกเดือน แต่ต่างกันตรงที่มีงวดบอลลูนหรืองวดที่ต้องจ่ายเป็นก้อน เช่น เงินผ่อนดาวน์คอนโดงวดปกติ 5,000 บาท งวดบอลลูน 25,000 บาท
โดยต้องจ่ายในงวดที่ 1, 13 และงวดสุดท้าย หมายความว่า งวดที่เหลือจากนี้เป็นงวดปรกติที่ผู้ซื้อต้องจ่ายงวดละ 5,000 บาท ด้วยเหตุนี้ ก่อนตัดสินใจจองคอนโด ผู้ซื้อจึงต้องวางแผนเก็บเงินก้อนเพื่อมาจ่ายงวดบอลลูนในช่วงที่กำหนดด้วย
กู้ซื้อคอนโดเท่าไหร่ หากอยากผ่อนคอนโดเดือนละ 5,000 บาท

กู้ซื้อคอนโดเท่าไหร่ หากอยากผ่อนคอนโดเดือนละ 5,000 บาท

ศึกษาเงื่อนไขการดาวน์ก่อนซื้อ

เงื่อนไขการดาวน์คอนโดถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อต้องศึกษาอย่างละเอียดก่อนตกลงทำสัญญา ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่จะต้องผ่อนดาวน์คอนโด ระยะเวลาในการผ่อนดาวน์คอนโด และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งเงื่อนไขการคืนเงินในกรณีที่ผู้ซื้อขอกู้กับธนาคารไม่ผ่าน หรือมีการยกเลิกสัญญา และหากเป็นไปได้ว่าผู้ซื้อจะต้องขายดาวน์คอนโดให้กับผู้อื่น ก็ขอให้ศึกษาเงื่อนไขในการเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดเป็นผู้อื่นด้วย

ต้องทำอย่างไรหากกู้ไม่ผ่าน

– ทางเลือกที่ 1 เจรจาต่อรอง

เริ่มต้นคลี่คลายปัญหาด้วยการลองเจรจาขอความช่วยเหลือจากโครงการเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด หากผู้ซื้อยังต้องการคอนโดนั้นอยู่ก็อาจให้โครงการหาธนาคารใหม่ที่มีโอกาสกู้ผ่านมากกว่า หรือโครงการอาจมีโปรโมชั่นส่วนลดเป็นเงินก้อนที่จะช่วยให้ผู้ซื้อใช้เงินดาวน์หรือขอกู้กับธนาคารน้อยลง

– ทางเลือกที่ 2 ขอคืนเงินดาวน์

หากการเจรจาในขั้นแรกไม่เป็นผล ผู้ซื้อสามารถขอคืนเงินดาวน์คอนโดจากโครงการได้เต็มจำนวน แม้ว่าในสัญญาจะระบุการคืนเงินดาวน์ไว้หรือไม่ก็ตาม เนื่องจากผู้ขายไม่มีสิทธิ์ในการยึดเงินดาวน์จากผู้ซื้อตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้โครงการยังมีสิทธิ์ยึดเงินจองได้หากการกู้ไม่ผ่าน ซึ่งทำให้สูญเสียโอกาสในการขาย

– ทางเลือกที่ 3 ขายดาวน์คอนโด

ในกรณีที่กู้ไม่ผ่านและโครงการมีทีท่าว่าจะคืนเงินช้า (โดยส่วนใหญ่จะคืนเงินเป็นเช็คและใช้เวลานาน) ผู้ซื้อก็ยังมีอีก 1 ทางเลือกคือ การขายดาวน์คอนโด และถ้าหากคอนโดที่กู้ไม่ผ่านตั้งอยู่บนทำเลที่มีความต้องการสูง ผู้ซื้อก็อาจขายดาวน์คอนโดราคาสูงกว่าที่จ่ายไป และได้กำไรกลับมาเป็นกอบเป็นกำได้ง่าย ๆ
อย่างไรก็ตาม หากกู้ไม่ผ่าน เงินที่จอง เงินที่ทำสัญญา เงินดาวน์จะได้คืนหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการที่แตกต่างกันไปด้วย
ดังนั้น ก่อนจะคิดกู้เงินควรอ่านข้อสัญญารายละเอียดและเงื่อนไขให้ดีก่อนตัดสินใจเสมอ เมื่อผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรมาขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน สคบ. 1166
จะเห็นได้ว่าการดาวน์คอนโดนั้นมีความยืดหยุ่นกว่าการดาวน์ทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น รถ โดยแต่ละโครงการคอนโดก็มีเงื่อนไขการขายที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าของตนเองให้ตรงจุดที่สุด
ผู้ซื้อจึงต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขการดาวน์คอนโดให้ถี่ถ้วนก่อนทำสัญญา แล้วมาเริ่มต้นเลือกคอนโดได้ง่าย ๆ ด้วยการค้นหาโครงการคอนโดที่ใช่สำหรับตัวเองเลย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

การดาวน์คอนโดขั้นต่ำจะต้องใช้เงินประมาณ 5-10% ของราคาคอนโด หรือตามส่วนต่างของวงเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติมาในเบื้องต้น ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นจูงใจผู้ซื้อ การตกลงดีลระหว่างโครงการกับธนาคาร และเครดิตทางการเงินของผู้ซื้อ

หากกู้ซื้อบ้านไม่ผ่านมี 3 ทางเลือก คือ 1.เจรจาต่อรองกับทางโครงการเพื่อหาทางออกหรือความช่วยเหลือหากต้องการคอนโดแห่งนั้นจริง ๆ 2.ขอคืนเงินดาวน์กับทางโครงการ 3.ขายดาวน์คอนโด