Thailand Consumer Sentiment Study H1 2021

DDproperty Editorial Team
Thailand Consumer Sentiment Study H1 2021
จากข้อมูลในแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน ในรอบล่าสุด เราได้พบข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งมุมมองในเรื่องของความพึงพอใจต่อสภาพตลาดที่อยู่อาศัย, องค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ-ขาย-เช่า-ลงทุน, มาตรการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคต้องการให้รัฐช่วยเหลือ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19

ภาพรวม

บทความที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไร

โควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไร

แม้ว่าเราจะเคยเผชิญหน้ากับการระบาดของโควิด-19 มาแล้วในรอบแรกเมื่อปี 2563 แต่การระบาดระลอกใหม่ครั้งนีมีแนวโน้มจะแพร่กระจายขยายขอบเขตกินวงกว้างหลายจังหวัด โควิด-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพเศรษฐกิจ รูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภคในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจับจ่ายใช้สอยที่ต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้น ตั้งแต่ของชิ้นเล็ก ๆ ไปจนถึงที่อยู่อาศัย
รูปแบบที่อยู่อาศัย ปัจจัยใหม่ที่คนใช้ในการเลือกบ้าน

รูปแบบที่อยู่อาศัย ปัจจัยใหม่ที่คนใช้ในการเลือกบ้าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านนั้นมีมากมาย แต่เดิมนั้นคนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลและราคา แต่หลังจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดทำให้มีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านมากขึ้น

บทความน่าสนใจจาก Consumer Sentiment Study รอบที่ผ่านมา

Consumer Sentiment Study H2 2020

Consumer Sentiment Study H2 2020

Consumer Sentiment Study H1 2020

Consumer Sentiment Study H1 2020

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน