185 Rajadamri : 185 ราชดำริ ประกาศขาย 144 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Featured Agent Viewed

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿180,000,000
 • 4 4
 • 387 ตร.ม.
 • ฿465,116 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 เดือน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿19,000,000
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿273,303 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
10 ชั่วโมง

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿34,000,000
 • 2 2
 • 109 ตร.ม.
 • ฿311,927 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿70,000,000
 • 3 3
 • 199 ตร.ม.
 • ฿351,759 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
5 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿65,000,000
 • 3 3
 • 162 ตร.ม.
 • ฿400,320 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
5 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿42,000,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿388,889 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 ชั่วโมง

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿200,000,000
 • 4 4
 • 387 ตร.ม.
 • ฿517,384 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
5 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿20,000,000
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿285,714 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿39,900,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿369,581 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿42,000,000
 • 2 2
 • 112 ตร.ม.
 • ฿373,599 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿160,000,000
 • 4 4
 • 396 ตร.ม.
 • ฿404,040 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿33,500,000
 • 2 2
 • 102 ตร.ม.
 • ฿328,431 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿35,500,000
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿355,000 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
Viewed

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿80,000,000
 • 3 3
 • 188 ตร.ม.
 • ฿426,099 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿19,500,000
 • 1 1
 • 78 ตร.ม.
 • ฿250,000 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿24,500,000
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿352,417 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿99,000,000
 • 3 4
 • 225 ตร.ม.
 • ฿440,000 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿39,900,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿369,581 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿40,000,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿370,954 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน

185 ถนนราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿73,500,000
 • 3 3
 • 161 ตร.ม.
 • ฿456,522 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน