ASHTON Asoke - Rama 9 (แอชตัน อโศก - พระราม 9) ประกาศขาย 59 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿19,200,000
 • 2 2
 • 69 ตร.ม.
 • ฿277,457 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
23 ชั่วโมง

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿23,578,627
 • 2 2
 • 102 ตร.ม.
 • ฿231,163 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 วัน

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿22,877,777
 • 2 2
 • 104 ตร.ม.
 • ฿219,979 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 วัน

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿37,483,440
 • 2 2
 • 131 ตร.ม.
 • ฿286,133 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿8,900,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿193,478 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
6 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿12,600,000
 • 2 1
 • 62 ตร.ม.
 • ฿203,226 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
6 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿5,500,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿171,875 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
6 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿7,000,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿175,000 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
6 ชั่วโมง

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿8,900,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿204,175 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿27,000,000
 • 2 2
 • 66 ตร.ม.
 • ฿409,091 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿25,000,000
 • 2 2
 • 66 ตร.ม.
 • ฿378,788 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿6,174,000
 • 2 2
 • 35 ตร.ม.
 • ฿177,312 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿12,185,000
 • 2 2
 • 62 ตร.ม.
 • ฿195,712 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿12,710,000
 • 2 2
 • 67 ตร.ม.
 • ฿190,241 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿7,140,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿180,394 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

469 ถนนอโศก - ดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿8,127,000
 • 1 1
 • 43 ตร.ม.
 • ฿188,343 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (230 ม.) ถึง BL20 MRT พระราม 9
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน