Aspire Rama 4 : แอสปาย พระราม 4 ประกาศขาย 57 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,000,000
 • 1 1
 • 43 ตร.ม.
 • ฿93,023 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
6 วัน
Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,000,000
 • 2 1
 • 43 ตร.ม.
 • ฿93,023 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
7 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,600,000
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿92,308 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
1 วัน
Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,050,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿73,214 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,300,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿82,143 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000
 • 2 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿97,826 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,200,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿78,571 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
2 วัน

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,200,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿78,571 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
2 วัน

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,290,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿81,786 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,100,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿75,000 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,300,000
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿79,310 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿1,800,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿64,286 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿77,586 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,220,000
 • 2 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿89,787 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,300,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿82,143 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,200,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿78,571 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
3 วัน

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,200,000
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿75,000 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
4 วัน
Viewed

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,200,000
 • 2 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿91,663 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
4 วัน

ถนนพระราม 4, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿2,000,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿71,429 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (840 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2011
4 วัน