Aspire Rattanathibet 2 : แอสปาย รัตนาธิเบศร์ 2 ประกาศขาย 32 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿3,100,000
 • 2 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿67,391 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
20 ชั่วโมง

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,950,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿63,518 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,750,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿69,721 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,890,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿60,968 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน
Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,650,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿68,750 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 วัน
Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,590,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿63,600 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 วัน

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,539,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿51,300 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 วัน
Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,850,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿59,909 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,600,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿64,154 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,990,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿64,821 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
5 วัน
Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,690,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿55,013 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿2,150,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿69,355 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,790,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿59,667 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,300,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿53,942 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿3,100,000
 • 2 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿67,391 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,539,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿51,300 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,350,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿54,000 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,800,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿58,632 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,540,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿61,600 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์

185 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,600,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿64,000 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง PP10 MRT บางกระสอ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์