Baan Siri 31 : บ้านสิริ เธอร์ตี้วัน ประกาศขาย 27 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿15,000,000
 • 2 2
 • 91 ตร.ม.
 • ฿164,835 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,600,000
 • 2 2
 • 88 ตร.ม.
 • ฿131,207 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
11 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿20,500,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿154,135 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
1 วัน

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,500,000
 • 2 2
 • 91 ตร.ม.
 • ฿126,722 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
3 วัน

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿20,000,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿150,376 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
6 วัน
Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿7,500,000
 • 1 1
 • 59 ตร.ม.
 • ฿128,205 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
1 สัปดาห์

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿21,000,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿157,895 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿12,000,000
 • 2 2
 • 91 ตร.ม.
 • ฿131,868 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,500,000
 • 2 2
 • 87 ตร.ม.
 • ฿131,519 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
1 สัปดาห์

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿19,800,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿148,872 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿20,500,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿154,135 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
2 สัปดาห์

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,902,500
 • 2 2
 • 87 ตร.ม.
 • ฿136,810 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
2 สัปดาห์

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿12,780,000
 • 2 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿155,854 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿20,500,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿154,135 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿19,800,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿148,872 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,500,000
 • 2 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿135,294 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿20,500,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿154,135 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿20,500,000
 • 3 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿154,135 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿7,500,000
 • สตูดิโอ
 • 59 ตร.ม.
 • ฿128,205 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
3 สัปดาห์
Viewed

ถนนสุขุมวิท 31, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿10,500,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿117,978 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2007
3 สัปดาห์