38 ผลการค้นหา ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ Burasiri Pattanakarn : บุราสิริ พัฒนาการ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 4 5
 • 299 ตร.ม.
 • ฿57,870 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 4 5
 • 210 ตร.ม.
 • ฿54,773 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,890,000
 • 4 4
 • 340 ตร.ม.
 • ฿55,559 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,890,000
 • 4 4
 • 340 ตร.ม.
 • ฿55,559 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
Viewed
 • ฿14,000,000
 • 4 5
 • 210 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,300,000
 • 4 4
 • 210 ตร.ม.
 • ฿46,181 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
Viewed
 • ฿23,400,000
 • 4 4
 • 257 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน
Viewed
 • ฿33,200,000
 • 5 6
 • 399 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน
องค์กร Viewed

ถนนพัฒนาการตัดใหม่, ประเวศ, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿14,000,000
 • 4 5
 • 210 ตร.ม.
 • ฿54,773 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,500,000
 • 4 5
 • 210 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 4 5
 • 210 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 4 5
 • 299 ตร.ม.
 • ฿57,870 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 4 5
 • 299 ตร.ม.
 • ฿57,870 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 4 4
 • 299 ตร.ม.
 • ฿54,773 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
4 วัน
องค์กร Viewed

ถนนพัฒนาการตัดใหม่, ประเวศ, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿14,000,000
 • 4 5
 • 210 ตร.ม.
 • ฿54,773 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 4 5
 • 210 ตร.ม.
 • ฿55,556 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,500,000
 • 4 5
 • 210 ตร.ม.
 • ฿56,729 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿32,990,000
 • 5 6
 • 399 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
5 วัน
องค์กร Viewed

ถนนพัฒนาการตัดใหม่, ประเวศ, ประเวศ, กรุงเทพ

 • ฿35,000,000
 • 5 5
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
5 วัน