Casa Condo Asoke - Dindaeng ประกาศขาย 22 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,299,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿76,633 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿1,999,999
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿76,923 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,490,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿83,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,590,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿83,548 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
6 วัน

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿3,000,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿96,774 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,350,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿75,806 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,470,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿82,333 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,490,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿81,399 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,490,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿80,323 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,590,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿83,548 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿4,790,000
 • 2 2
 • 52 ตร.ม.
 • ฿91,500 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,590,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿83,548 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 สัปดาห์
Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,100,000
 • สตูดิโอ
 • 26 ตร.ม.
 • ฿80,183 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿1,990,000
 • สตูดิโอ
 • 27 ตร.ม.
 • ฿73,704 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,050,000
 • สตูดิโอ
 • 26 ตร.ม.
 • ฿78,846 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,000,000
 • สตูดิโอ
 • 26 ตร.ม.
 • ฿76,923 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,000,000
 • สตูดิโอ
 • 27 ตร.ม.
 • ฿74,074 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,253,300
 • สตูดิโอ
 • 26 ตร.ม.
 • ฿86,665 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,570,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿82,903 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

5801 ถนนดินแดง, ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ

 • ฿2,499,900
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿80,642 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 สัปดาห์