IDEO Sathorn Tha Phra : ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ ประกาศขาย 61 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,500,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿80,645 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
16 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿1,740,000
 • 1 1
 • 22 ตร.ม.
 • ฿79,091 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
16 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,790,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿90,000 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿1,900,000
 • สตูดิโอ
 • 22 ตร.ม.
 • ฿86,364 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,590,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿83,548 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,310,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿74,516 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿1,780,000
 • 1 1
 • 22 ตร.ม.
 • ฿80,909 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,200,000
 • สตูดิโอ
 • 22 ตร.ม.
 • ฿101,149 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
4 วัน
Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,300,000
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿109,524 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,800,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿90,323 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
4 วัน
Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿1,950,000
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿92,857 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,480,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿82,667 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,200,000
 • สตูดิโอ
 • 22 ตร.ม.
 • ฿100,000 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000
 • 2 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿97,826 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
6 วัน
Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,260,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿73,544 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿1,900,000
 • สตูดิโอ
 • 21 ตร.ม.
 • ฿90,476 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,500,000
 • 1 1
 • 21 ตร.ม.
 • ฿119,048 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿2,780,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿90,113 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
Viewed

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿3,250,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿104,839 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์

221 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600, บุคคโล, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿1,950,000
 • สตูดิโอ
 • 22 ตร.ม.
 • ฿90,403 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง B12 BRT ราชพฤกษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์