Life Ratchadapisek : ไลฟ์ รัชดาภิเษก ประกาศขาย 75 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿5,290,000
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿94,464 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
21 ชั่วโมง

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿3,600,000
 • 31 ตร.ม.
 • ฿114,796 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
11 นาที
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿5,390,000
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿96,147 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 ชั่วโมง

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿7,000,000
 • 2 2
 • 66 ตร.ม.
 • ฿106,238 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
22 ชั่วโมง

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿3,300,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿110,000 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
22 ชั่วโมง

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿6,199,999
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿110,714 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿8,500,000
 • 2 2
 • 63 ตร.ม.
 • ฿134,921 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿3,390,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿105,938 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿7,500,000
 • 2 2
 • 65 ตร.ม.
 • ฿115,385 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿3,999,000
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿97,537 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿6,330,000
 • 2 2
 • 65 ตร.ม.
 • ฿97,370 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿7,990,000
 • 2 2
 • 65 ตร.ม.
 • ฿122,923 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿8,200,000
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿146,429 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
4 วัน

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿4,190,000
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿107,436 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

279 รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพ

 • ฿6,000,000
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿107,143 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL18 MRT ห้วยขวาง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
4 วัน