Lumpini Ville Prachachuen-Phongphet 2 : ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 ประกาศขาย 48 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,580,000
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿60,305 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
12 ชั่วโมง
 • ฿1,550,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿51,223 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
12 ชั่วโมง
 • ฿1,550,000
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿59,615 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
Viewed
 • ฿1,800,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿59,721 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,590,000
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿60,687 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,550,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿51,667 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,300,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿48,148 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
 • ฿1,350,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿50,695 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,900,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿62,789 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 วัน
Viewed
 • ฿1,850,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿68,519 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,597,000
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿61,423 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
5 วัน
Viewed
 • ฿1,650,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿62,264 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,650,000
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿63,267 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿2,990,000
 • 2 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿65,255 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,500,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿55,556 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,750,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿58,333 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,800,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿60,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿1,750,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿58,333 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์