Rhythm Phahol-Ari : ริธึ่ม พหล-อารีย์ ประกาศขาย 90 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿99,010 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
12 ชั่วโมง
Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿4,950,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿110,000 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿4,590,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿100,438 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿7,750,000
 • 2 2
 • 66 ตร.ม.
 • ฿117,424 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿4,900,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿108,072 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿5,500,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿157,143 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿3,700,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿105,714 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿6,478,700
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿143,429 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿5,670,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿125,055 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿4,450,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿97,910 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿6,500,000
 • 2 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿108,677 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
3 วัน

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿5,390,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿119,353 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿8,500,000
 • 2 2
 • 67 ตร.ม.
 • ฿126,866 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿99,066 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
5 วัน

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿4,900,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿108,072 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿4,590,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿102,000 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿4,450,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿97,910 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

1377 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿3,700,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿105,714 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N6 BTS เสนาร่วม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 สัปดาห์