Runesu Thonglor 5 : รูเนะสุ ทองหล่อ 5 ประกาศขาย 19 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿15,200,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿361,905 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,000,000
 • 2 2
 • 44 ตร.ม.
 • ฿318,182 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿6,800,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿194,286 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 วัน

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿6,390,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿228,214 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 วัน

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿10,810,000
 • 2 2
 • 44 ตร.ม.
 • ฿246,241 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿7,500,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿214,286 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
Viewed

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿6,600,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿194,118 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿7,500,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿214,286 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿10,570,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿240,282 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 สัปดาห์

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,720,000
 • 2 2
 • 59 ตร.ม.
 • ฿248,943 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 สัปดาห์
Viewed

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿13,900,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿330,952 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,900,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿354,762 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿13,900,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿330,952 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿7,350,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿210,000 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,900,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿354,762 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
Viewed

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿7,300,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿208,571 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿7,500,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿214,286 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์

82 ซอย พร้อมมิตร, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,500,000
 • 2 2
 • 59 ตร.ม.
 • ฿245,763 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (790 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
 • «
 • 1
 • »