Siri At Sukhumvit : สิริ แอท สุขุมวิท ประกาศขาย 105 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 1 1
 • 75 ตร.ม.
 • ฿213,333 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
6 วัน
Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿8,500,000
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿170,000 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿7,000,000
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿136,585 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿7,200,000
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿139,589 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿7,000,000
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿137,255 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿13,800,000
 • 2 2
 • 74 ตร.ม.
 • ฿186,486 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿7,500,000
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿144,231 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿12,500,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿178,571 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
3 วัน
Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿9,000,000
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿173,077 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿17,850,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿255,000 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
3 วัน

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿17,500,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿250,000 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿13,200,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿188,571 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
4 วัน

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 2 2
 • 74 ตร.ม.
 • ฿227,027 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
4 วัน

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 75 ตร.ม.
 • ฿213,333 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
4 วัน

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿8,897,594
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿171,239 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿17,200,000
 • 2 2
 • 74 ตร.ม.
 • ฿233,062 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
5 วัน
Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿8,590,000
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿171,800 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿22,690,000
 • 3 3
 • 113 ตร.ม.
 • ฿200,796 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

902 สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿7,750,000
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿149,038 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E6 BTS ทองหล่อ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
5 วัน