The Bangkok Sathorn : เดอะ แบงค็อก สาทร ประกาศขาย 81 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿28,500,000
 • 2 2
 • 104 ตร.ม.
 • ฿273,539 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 วัน

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿28,000,000
 • 2 2
 • 121 ตร.ม.
 • ฿231,405 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿28,380,000
 • 2 2
 • 104 ตร.ม.
 • ฿272,885 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
5 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿25,000,000
 • 2 2
 • 104 ตร.ม.
 • ฿239,923 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
5 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿33,000,000
 • 1 2
 • 121 ตร.ม.
 • ฿273,813 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
8 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿14,008,000
 • 1 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿217,516 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
10 ชั่วโมง
Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿32,000,000
 • 1 2
 • 121 ตร.ม.
 • ฿265,516 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
10 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿27,500,000
 • 2 2
 • 105 ตร.ม.
 • ฿261,905 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿15,900,000
 • 1 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿246,626 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿14,290,000
 • 1 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿221,653 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿14,290,000
 • 1 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿221,653 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿14,000,000
 • 1 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿233,333 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน
Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿13,500,000
 • 1 1
 • 59 ตร.ม.
 • ฿227,656 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿14,300,000
 • 1 1
 • 62 ตร.ม.
 • ฿232,143 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน
Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿13,500,000
 • 1 1
 • 59 ตร.ม.
 • ฿227,656 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 วัน

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿12,900,000
 • 1 1
 • 59 ตร.ม.
 • ฿217,538 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿12,500,000
 • 1 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿208,333 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

111 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿26,000,000
 • 2 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿236,364 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (110 ม.) ถึง S5 BTS สุรศักดิ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
6 วัน