The Grand Pinklao : เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า ประกาศขาย 43 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿18,900,000
 • 4 5
 • 350 ตร.ม.
 • ฿185,294 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 ชั่วโมง

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿18,000,000
 • 4 4
 • 289 ตร.ม.
 • ฿168,224 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿41,200,000
 • 4 4
 • 389 ตร.ม.
 • ฿264,272 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿25,300,000
 • 4 5
 • 392 ตร.ม.
 • ฿215,136 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿18,900,000
 • 4 5
 • 400 ตร.ม.
 • ฿185,294 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿55,000,000
 • 4 5
 • 668 ตร.ม.
 • ฿317,003 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿12,500,000
 • 5 5
 • 440 ตร.ม.
 • ฿113,636 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿29,900,000
 • 5 6
 • 480 ตร.ม.
 • ฿194,156 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿30,500,000
 • 5 6
 • 475 ตร.ม.
 • ฿198,052 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿100,000,000
 • 4 6
 • 825 ตร.ม.
 • ฿360,101 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 วัน
Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿21,500,000
 • 3 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿182,203 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 วัน

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿30,500,000
 • 5 6
 • 475 ตร.ม.
 • ฿178,363 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿20,990,000
 • 4 5
 • 400 ตร.ม.
 • ฿205,784 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
5 วัน

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿24,500,000
 • 4 5
 • 392 ตร.ม.
 • ฿208,333 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
6 วัน

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,990,000
 • 4 4
 • 350 ตร.ม.
 • ฿149,900 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿17,900,000
 • 5 5
 • 308 ตร.ม.
 • ฿147,934 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,900,000
 • 3 4
 • 260 ตร.ม.
 • ฿149,000 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿13,000,000
 • 3 4
 • 237 ตร.ม.
 • ฿128,713 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์

594 ถนน บรมราชชนนี, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿139,000,000
 • 5 7
 • 825 ตร.ม.
 • ฿501,805 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์