The Room Sukhumvit 21 : เดอะ รูม สุขุมวิท 21 ประกาศขาย 66 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

    แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿17,500,000
  • 2 3
  • 117 ตร.ม.
  • ฿149,573 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿7,990,000
  • 1 1
  • 58 ตร.ม.
  • ฿137,759 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿9,000,000
  • 1 1
  • 54 ตร.ม.
  • ฿166,667 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿24,500,000
  • 2 3
  • 125 ตร.ม.
  • ฿196,000 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
8 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿7,990,000
  • 1 1
  • 58 ตร.ม.
  • ฿137,687 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
9 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿24,720,000
  • 3 2
  • 125 ตร.ม.
  • ฿197,760 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿7,999,000
  • 1 1
  • 58 ตร.ม.
  • ฿137,842 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿24,500,000
  • 2 3
  • 125 ตร.ม.
  • ฿196,000 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿18,000,000
  • 1 3
  • 103 ตร.ม.
  • ฿174,132 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿14,900,000
  • 1 2
  • 104 ตร.ม.
  • ฿143,269 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
4 วัน

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿13,850,000
  • 2 2
  • 98 ตร.ม.
  • ฿140,809 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿14,900,000
  • 1 2
  • 104 ตร.ม.
  • ฿143,269 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿7,000,000
  • 1 1
  • 50 ตร.ม.
  • ฿141,414 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
6 วัน

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿7,200,000
  • 1 1
  • 50 ตร.ม.
  • ฿144,000 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿9,000,000
  • 1 1
  • 54 ตร.ม.
  • ฿166,667 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿14,500,000
  • 2 2
  • 98 ตร.ม.
  • ฿147,959 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿8,800,000
  • 1 1
  • 50 ตร.ม.
  • ฿176,000 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿9,000,000
  • 1 1
  • 54 ตร.ม.
  • ฿166,667 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿16,200,000
  • 2 2
  • 117 ตร.ม.
  • ฿138,462 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน อโศกมนตรี, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

  • ฿22,000,000
  • 2 2
  • 128 ตร.ม.
  • ฿171,875 / ตารางเมตร
  • 7 นาที (550 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
  • คอนโด
  • ขายขาด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์