Vittorio 39 : วิตโตริโอ 39 ประกาศขาย 69 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿72,000,000
 • 2 2
 • 168 ตร.ม.
 • ฿428,571 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿49,000,000
 • 2 2
 • 141 ตร.ม.
 • ฿347,518 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿55,000,000
 • 2 3
 • 136 ตร.ม.
 • ฿404,412 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿57,500,000
 • 2 2
 • 136 ตร.ม.
 • ฿422,794 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿54,000,000
 • 2 3
 • 141 ตร.ม.
 • ฿382,979 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿52,000,000
 • 2 3
 • 127 ตร.ม.
 • ฿409,449 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
8 ชั่วโมง

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿59,500,000
 • 2 2
 • 142 ตร.ม.
 • ฿419,990 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
8 ชั่วโมง

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿33,000,000
 • 2 2
 • 102 ตร.ม.
 • ฿324,356 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
8 ชั่วโมง

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿50,000,000
 • 2 3
 • 137 ตร.ม.
 • ฿365,738 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
8 ชั่วโมง

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿53,000,000
 • 2 3
 • 142 ตร.ม.
 • ฿374,109 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
8 ชั่วโมง

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿72,000,000
 • 2 2
 • 168 ตร.ม.
 • ฿428,571 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
8 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿48,000,000
 • 2 3
 • 136 ตร.ม.
 • ฿353,695 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
10 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿32,900,000
 • 2 2
 • 101 ตร.ม.
 • ฿325,743 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿40,000,000
 • 2 2
 • 137 ตร.ม.
 • ฿292,590 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
Viewed

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿180,000,000
 • 3 4
 • 308 ตร.ม.
 • ฿584,416 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน

8 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿52,000,000
 • 2 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿371,429 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (260 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน