Wish Signature Midtown Siam : วิช ซิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม ประกาศขาย 88 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿6,200,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿187,879 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿6,400,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿188,235 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 ชั่วโมง
Viewed

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿22,000,000
 • 3 3
 • 92 ตร.ม.
 • ฿239,782 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
20 ชั่วโมง

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿6,300,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿190,909 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
20 ชั่วโมง

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿4,700,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿174,074 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿4,700,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿174,074 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿4,450,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿166,729 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿6,400,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿188,235 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿14,000,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿199,943 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿5,000,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿147,059 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿4,841,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿179,296 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿4,841,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿179,296 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿4,841,000
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿179,296 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿5,450,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿165,152 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน

512 เพชรบุรี, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿18,500,000
 • 3 3
 • 92 ตร.ม.
 • ฿201,635 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน