111 ผลการค้นหา ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ในพังงา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง, พังงา

 • ฿140,000,000
 • 56000 ตร.ม. / 34 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000,000
 • 9984 ตร.ม. / 6 ไร่ 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,002 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,300,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,344 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000,000
 • 9144 ตร.ม. / 5 ไร่ 2 งาน 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿547 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿41,000,000
 • 84800 ตร.ม. / 53 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿483 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿90,000,000
 • 28800 ตร.ม. / 18 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿95,000,000
 • 5960 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน 90 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,940 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000,000
 • 6400 ตร.ม. / 3 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง, พังงา

 • ฿20,000,000
 • 15600 ตร.ม. / 9 ไร่ 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿1,282 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿90,000,000
 • 28800 ตร.ม. / 18 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 16000 ตร.ม. / 10 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,562 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿33,000,000
 • 3912 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 78 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,436 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,600,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,688 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000,000
 • 9984 ตร.ม. / 6 ไร่ 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,002 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,400,000
 • 28800 ตร.ม. / 18 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,500,000
 • 5600 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿8,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000,000
 • 7676 ตร.ม. / 4 ไร่ 3 งาน 19 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,648 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง, พังงา

 • ฿22,000,000
 • 11200 ตร.ม. / 7 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,964 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง, พังงา

 • ฿7,000,000
 • 2264 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 66 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,092 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000,000
 • 320000 ตร.ม. / 200 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿9,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง