Baan Sindhorn : บ้านสินธร ประกาศให้เช่า 50 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿180,000 /เดือน
 • 2 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿1,384.62 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
22 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿180,000 /เดือน
 • 2 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿1,384.62 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
22 ชั่วโมง

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 161 ตร.ม.
 • ฿1,739.13 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 วัน

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 2
 • 161 ตร.ม.
 • ฿1,739.13 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 168 ตร.ม.
 • ฿1,666.67 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 2
 • 161 ตร.ม.
 • ฿1,739.13 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 168 ตร.ม.
 • ฿1,666.67 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 2
 • 161 ตร.ม.
 • ฿1,739.13 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
5 วัน
Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿180,000 /เดือน
 • 2 2
 • 122 ตร.ม.
 • ฿1,475.41 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
5 วัน
Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿180,000 /เดือน
 • 2 2
 • 122 ตร.ม.
 • ฿1,475.41 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
5 วัน

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿180,000 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿1,500.00 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿200,000 /เดือน
 • 2 2
 • 126 ตร.ม.
 • ฿1,587.30 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 161 ตร.ม.
 • ฿1,739.13 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿180,000 /เดือน
 • 2 2
 • 126 ตร.ม.
 • ฿1,428.57 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 161 ตร.ม.
 • ฿1,739.13 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿180,000 /เดือน
 • 2 2
 • 122 ตร.ม.
 • ฿1,475.41 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 2
 • 126 ตร.ม.
 • ฿2,222.22 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿200,000 /เดือน
 • 2 2
 • 126 ตร.ม.
 • ฿1,587.30 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 161 ตร.ม.
 • ฿1,739.13 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

89 Soi Langsuan, Langsuan Road, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 168 ตร.ม.
 • ฿1,666.67 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (650 ม.) ถึง S1 BTS ราชดำริ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์