Cooper Siam ประกาศให้เช่า 74 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿28,500 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿791.67 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 วัน

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿26,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿712.33 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿818.78 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿28,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿800.00 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿694.44 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿34,000 /เดือน
 • 2 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿666.67 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿833.33 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿731.71 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿810.81 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿810.81 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿28,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿800.00 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿833.33 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿1,000.00 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿833.33 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
3 วัน

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿43,000 /เดือน
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿834.95 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
5 วัน

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿40,000 /เดือน
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿769.23 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿45,000 /เดือน
 • 2 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿900.00 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿694.44 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿1,000.00 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์

Soi Rong Mueang 5, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿694.44 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (670 ม.) ถึง W1 BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์