Nantawan Ramintra-Paholyothin 50 : นันทวัน รามอินทรา พหลโยธิน 50 ประกาศให้เช่า 29 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • ฿2,304.15 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
12 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • ฿1,565.22 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
18 ชั่วโมง
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • ฿1,565.22 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 วัน
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • ฿6,260.87 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 วัน
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 350 ตร.ม.
 • ฿1,565.22 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 วัน
 • ฿250,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 วัน
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • ฿1,666.67 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • ฿1,565.22 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 วัน
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • ฿1,565.22 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
5 วัน
Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • ฿1,565.22 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • ฿600.00 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 340 ตร.ม.
 • ฿837.21 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • ฿1,666.67 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • ฿865.38 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • ฿2,304.15 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • ฿1,666.67 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • ฿1,666.67 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed
 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 338 ตร.ม.
 • ฿1,565.22 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿200,000 /เดือน
 • 4 4
 • 291 ตร.ม.
 • ฿1,851.85 / ตร.วา
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2021
2 สัปดาห์