Noble Around Ari : โนเบิล อราวน์ อารีย์ ประกาศให้เช่า 36 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿29,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿828.57 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
5 วัน

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿814.81 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ไม่มี
7 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿29,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿1,035.71 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 วัน

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿29,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿1,035.71 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
2 วัน

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿740.74 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ไม่มี
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿42,000 /เดือน
 • 2 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿954.55 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
2 วัน

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • สตูดิโอ
 • 27 ตร.ม.
 • ฿942.33 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
2 วัน

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿29,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿1,035.71 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ไม่มี
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿42,000 /เดือน
 • 2 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿954.55 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • สตูดิโอ
 • 27 ตร.ม.
 • ฿814.81 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
6 วัน

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • สตูดิโอ
 • 27 ตร.ม.
 • ฿814.81 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿925.93 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿814.81 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿42,000 /เดือน
 • 2 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿954.55 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿29,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿1,035.71 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿42,000 /เดือน
 • 2 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿954.55 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿716.95 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿33,000 /เดือน
 • 2 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿733.33 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿45,500 /เดือน
 • 1 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿968.09 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

312 พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿19,000 /เดือน
 • สตูดิโอ
 • 26 ตร.ม.
 • ฿730.77 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (160 ม.) ถึง N5 BTS อารีย์
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์