Rhythm Sathorn : ริทึ่ม สาทร ประกาศให้เช่า 93 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿125,000.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿571.43 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿555.56 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿33,000 /เดือน
 • 2 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿602.08 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿581.82 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿490.20 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 2 2
 • 67 ตร.ม.
 • ฿477.61 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿40,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿727.27 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿26,000 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿577.78 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿875.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿555.56 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿45,000 /เดือน
 • 2 2
 • 66 ตร.ม.
 • ฿681.82 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
Viewed

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿40,000 /เดือน
 • 2 2
 • 66 ตร.ม.
 • ฿606.06 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
4 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿596.42 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
4 วัน

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿24,900 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿553.33 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿45,000 /เดือน
 • 2 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿703.12 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

141 ซอยสาทร 21, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿488.89 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง S6 BTS สะพานตากสิน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
6 วัน