Scope Langsuan : สโคป หลังสวน ประกาศให้เช่า 104 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿200,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,352.94 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
13 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿230,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,705.88 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
15 ชั่วโมง

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿200,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,352.94 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿160,000 /เดือน
 • 1 1
 • 84 ตร.ม.
 • ฿1,904.76 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 วัน
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿230,000 /เดือน
 • 1 1
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,705.88 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 วัน

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿350,000 /เดือน
 • 2 2
 • 155 ตร.ม.
 • ฿2,258.06 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
2 วัน

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿160,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿1,882.35 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿230,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,705.88 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
3 วัน
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿450,000 /เดือน
 • 2 3
 • 163 ตร.ม.
 • ฿2,760.74 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
4 วัน
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿230,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,705.88 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
4 วัน

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿199,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,341.18 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿220,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,588.24 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
4 วัน
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿480,000 /เดือน
 • 3 4
 • 263 ตร.ม.
 • ฿1,825.10 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
5 วัน

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿230,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,705.88 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿480,000 /เดือน
 • 3 4
 • 239 ตร.ม.
 • ฿2,008.37 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿163,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿1,917.65 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿198,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿2,329.41 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿168,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿1,976.47 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนหลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿158,000 /เดือน
 • 1 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿1,858.82 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์