Siamese Exclusive 42 : ไซมิส เอ๊กซ์คลูซีพ 42 ประกาศให้เช่า 27 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 2 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿636.36 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
14 ชั่วโมง

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿45,000 /เดือน
 • 2 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿865.38 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿26,000 /เดือน
 • 1 1
 • 43 ตร.ม.
 • ฿604.65 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 2 1
 • 48 ตร.ม.
 • ฿729.17 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿714.29 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 วัน
Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿45,000 /เดือน
 • 2 1
 • 54 ตร.ม.
 • ฿839.08 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
5 วัน
Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿694.44 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
5 วัน
Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿647.06 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
5 วัน
Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 3 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿769.23 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿90,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿900.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿60,000 /เดือน
 • 3 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿839.16 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 43 ตร.ม.
 • ฿697.67 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 2 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿744.68 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿785.71 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿26,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿722.22 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿36,000 /เดือน
 • 2 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿692.31 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿90,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿900.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿857.84 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿60,000 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿833.33 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์

19 สุขุมวิท 42, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿761.90 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง E7 BTS เอกมัย
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์