The Line Phahon-Pradipat : The Line พหลฯ-ประดิพัทธ์ ประกาศให้เช่า 60 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿592.59 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
5 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿16,500 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿622.64 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
6 ชั่วโมง

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿26,000 /เดือน
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿619.05 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
22 ชั่วโมง

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿597.01 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿588.24 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 2 1
 • 53 ตร.ม.
 • ฿607.67 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿26,000 /เดือน
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿619.05 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿529.41 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿653.85 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
4 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿485.71 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
4 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿735.29 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
4 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿21,500 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿632.35 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
4 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿514.29 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿656.72 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
5 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿18,500 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿544.12 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
6 วัน

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 3 2
 • 88 ตร.ม.
 • ฿625.00 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

21 ประดิพัทธิ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿588.24 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (480 ม.) ถึง N7 BTS สะพานควาย
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
6 วัน